Tasuta salvestusruum

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Salvestusruumi saab vabastada, eemaldades või kustutades eri tüüpi teavet rakendusest Dynamics 365. Oma andmete salvestusruumi kontrolli all hoidmiseks rakenduses Dynamics 365 saate kasutada üht või mitut allkirjeldatud võtet. Saate vajadusel kustutada kindla kategooria andmeid või häälestada hulgikustutustööd, mis käivituvad määratud ajavahemike järel.

Hoiatus

Teemas antud soovitused hõlmavad märkmete, manuste, importimise ajaloo ja muude andmete kustutamist. Enne andmete kustutamist veenduge, et neid ei ole enam vaja, kuna kustutatud andmeid ei saa taastada. Pärast andmete kustutamist puudub toimingu tagasivõtmise võimalus. See tähendab, et kasutatud salvestusruumi tühjendamise asemel võib mõistlikumaks osutuda oma Microsoft Dynamics 365’i kordustellimus’i kordustellimuse salvestusruumi suurendamine.

Märkus

Kõigis meetodites peale 3. ja 5. on nõutav administraatori Dynamics 365-i turberoll, nt süsteemiadministraatori õigused. See annab teile õiguse kirjete hulgikustutuseks ja süsteemitööde kustutamiseks.

Pärast salvestusruumi vabastamist võib süsteemil salvestusruumi teabe värskendamiseks kuluda kuni 24 tundi. Soovitame oodata kuni 24 tundi ja jälgida salvestusruumi.

Märkus

Mõned platvormi toimingud nõuavad, et ootaksite andmemahu muudatuste kinnitamiseks 24–36 tundi. Nende toimingute hulka kuuluvad muu hulgas täiendamised uutele versioonidele ja uute töövoogude kasutuselevõtt. Sellised toimingud nõuavad süsteemi korrigeerimisi, mis võivad põhjustada hetkelise mahu suurenemise aruande.

Meetod 1: meili- ja töövooeksemplaride hulgikustutus hulgikustutamise tööga

Hoiatus

Kui te need andmed kustutate, siis ei ole enam võimalik kontrollida, kas meil saadeti hulgi või kas töövooreeglit rakendati kirjele. Saadetud meilid ja töövoos kirjele rakendatud toimingud jäävad alles.

 1. Minge jaotisse Sätted > Andmehaldus.

 2. Tehke valik Kirjete hulgikustutamine. Valige menüüribalt Uus. Avaneb hulgikustutamisviisard.

 3. Valige Järgmine.

 4. Tehke loendis Otsitav valik Süsteemitööd.

 5. Lisage otsingukriteeriumite jaotises umbes järgmised kriteeriumid:

  Süsteemitöö tüüpVõrdubHulgimeil; Töövoog;

  Oleku põhjusVõrdubÕnnestunud

  Lõpule viidudVanem kui X kuud – 1

 6. Rühmitage kolm kriteeriumirida:

  1. Valige nool iga kriteeriumirea kõrval ja seejärel valige käsk Vali rida.

  2. Valige kõik kolm rida ja seejärel Rühm JA.

 7. Valige Järgmine.

 8. Tippige tekstiväljale Nimi hulgikustutustöö nimi.

 9. Valige töö käivitusaja kuupäev ja kellaaeg, eelistatavalt selline, mil kasutajad ei ole Dynamics 365-is.

 10. Märkige ruut Käivita see töö iga ja valige siis päevade loendis töö käitamise sagedus.

 11. Kui soovite, et saadetaks teavitusmeil, siis märkige ruut **Saada mulle selle töö lõpulejõudmisel meilisõnum (email@domain.com)**.

 12. Valige Edasi, vaadake hulgikustutamise töö üle ja valige siis käsk Edasta korduva töö loomiseks.

Meetod 2: peatatud töövoogude analüüsimine ja kustutamine

Mõnikord võivad töövood jääda peatatud olekusse, kuna leidub tingimus, mida kunagi ei täideta, või mõni muu põhjus, mis ei lase töövool jätkata.

Hoiatus

Mõned töövood satuvad peatatud olekusse, oodates tingimust, mis pole veel täidetud (kuid mille täitmine on eeldatav). Nii võib töövoog näiteks oodata mingi ülesande lõpuleviimist.

 1. Valige Täpsem otsing.

 2. Tehke loendis Otsitav valik Süsteemitööd.

 3. Lisage otsingukriteeriumite jaotises umbes järgmised kriteeriumid:

  Süsteemitöö tüüpVõrdubTöövoog

  Oleku põhjusVõrdubOotel

 4. Rühmitage kaks kriteeriumirida:

  1. Valige nool iga kriteeriumirea kõrval ja seejärel valige käsk Vali rida.

  2. Valige kõik kolm rida ja seejärel Rühm JA.

 5. Valige käsk Otsi.

 6. Tulemuste aknas saate ükshaaval avada iga üksuse, et teha kindlaks, kas töövoo saab kustutada.

Meetod 3: meilimanuste eemaldamine täpsemat otsingut kasutades

Hoiatus

Nende andmete kustutamisel ei ole manused enam Dynamics 365-is saadaval. Kui olete need aga salvestanud rakendusse Office Outlook, siis sinna jäävad need alles.

 1. Valige Täpsem otsing.

 2. Tehke loendis Otsitav valik Meilisõnumid.

 3. Lisage otsingukriteeriumite jaotises umbes järgmised kriteeriumid:

  Meilimanused (üksus)

  Faili maht (baitides)On suurem kui – sisestage tekstiväljale baitide väärtus, näiteks 25000.

 4. Valige Tulemused.

 5. Jaotises Tegevused on nüüd meilisõnumite loend, mille manused on suuremad kui X baiti. Vaadake meilid läbi ja kustutage manused vastavalt vajadusele.

Meetod 4: manustega meilisõnumite eemaldamine hulgikustutamise tööga

Hoiatus

Nende andmete kustutamisel ei ole meilisõnumid ja nende manused enam Dynamics 365-is saadaval. Kui olete need aga salvestanud rakendusse Office Outlook, siis sinna jäävad need alles.

 1. Minge jaotisse Sätted > Andmehaldus.

 2. Valige Kirjete hulgikustutamineja seejärel valige menüüribalt Uus. Avaneb hulgikustutamisviisard.

 3. Valige Järgmine.

 4. Tehke loendis Otsitav valik Meilisõnumid.

 5. Lisage otsingukriteeriumite jaotises umbes järgmised kriteeriumid:

  Oleku põhjusVõrdubLõpule viidud

  Tegelik lõppVanem kui X kuud – 1

  Meilimanused (üksus)

  Faili maht (baitides)On suurem kui – sisestage tekstiväljale baitide väärtus, näiteks 25000.

 6. Rühmitage kaks esimest kriteeriumirida:

  1. Valige nool iga kriteeriumirea kõrval ja seejärel valige käsk Vali rida.

  2. Valige mõlemad read ja seejärel Rühm JA.

 7. Valige Järgmine.

 8. Tippige tekstiväljale Nimi hulgikustutustöö nimi.

 9. Valige töö käivitusaja kuupäev ja kellaaeg, eelistatavalt selline, mil kasutajad ei ole Dynamics 365-is.

 10. Märkige ruut Käivita see töö iga ja valige siis päevade loendis töö käitamise sagedus.

 11. Kui soovite, et saadetaks teavitusmeil, siis märkige ruut **Saada mulle selle töö lõpulejõudmisel meilisõnum (email@domain.com)**.

 12. Valige Edasi, vaadake hulgikustutamise töö üle ja valige siis käsk Edasta korduva töö loomiseks.

Meetod 5: manustega märkmete eemaldamine täpsemat otsingut kasutades

Hoiatus

Nende andmete kustutamisel ei ole märkmed ja nende manused enam Dynamics 365-is saadaval.

 1. Valige Täpsem otsing.

 2. Tehke loendis Otsitav valik Märkmed.

 3. Lisage otsingukriteeriumite jaotises umbes järgmised kriteeriumid:

  Faili maht (baitides)On suurem kui – sisestage tekstiväljale baitide väärtus, näiteks 1048576.

 4. Valige Tulemused.

 5. Nüüd on teil sisestatud väärtusest suuremate manuste loend.

 6. Valige üks või mitu manust ja seejärel käsk Kustuta (X).

Meetod 6: manustega märkmete eemaldamine hulgikustutamise tööga

Hoiatus

Nende andmete kustutamisel ei ole märkmed ja nende manused enam Dynamics 365-is saadaval.

 1. Minge jaotisse Sätted > Andmehaldus.

 2. Valige Kirjete hulgikustutamineja seejärel valige menüüribalt Uus. Avaneb hulgikustutamisviisard.

 3. Valige Järgmine.

 4. Tehke loendis Otsitav valik Märkmed.

 5. Lisage otsingukriteeriumite jaotises umbes järgmised kriteeriumid:

  Faili maht (baitides)On suurem kui – sisestage tekstiväljale baitide väärtus, näiteks 1048576.

  LoomiskuupäevVanem kui X kuud – 1

 6. Rühmitage kaks kriteeriumirida:

  1. Valige nool iga kriteeriumirea kõrval ja seejärel valige käsk Vali rida.

  2. Valige kõik kolm rida ja seejärel Rühm JA.

 7. Valige Järgmine.

 8. Tippige tekstiväljale Nimi hulgikustutustöö nimi.

 9. Valige töö käivitusaja kuupäev ja kellaaeg, eelistatavalt selline, mil kasutajad ei ole Dynamics 365-is.

 10. Märkige ruut Käivita see töö iga ja valige siis päevade loendis töö käitamise sagedus.

 11. Kui soovite, et saadetaks teavitusmeil, siis märkige ruut **Saada mulle selle töö lõpulejõudmisel meilisõnum (email@domain.com)**.

 12. Valige Edasi, vaadake hulgikustutamise töö üle ja valige siis käsk Edasta korduva töö loomiseks.

Meetod 7: duplikaatide hulgituvastamise tööde ja seotud duplikaatkirjete koopiate eemaldamine

Igal duplikaadituvastustöö käitamisel kopeeritakse selle raames andmebaasi kõigi duplikaatkirjete koopiad. Oletame näiteks, et teil on 100 duplikaatkirjet. Iga kord, kui käivitatakse käsitsi või automaatselt korduv duplikaadituvastustöö, mis need duplikaadid leiab, salvestatakse need 100 duplikaatkirjet andmebaasi selle duplikaaditöö eksemplari alla. Seda tehakse seni, kuni duplikaadid ühendatakse või kustutatakse, või kuni selle duplikaadituvastustöö eksemplar kustutatakse.

 1. Minge jaotisse Sätted > Andmehaldus.

 2. Valige Duplikaadituvastustööd.

 3. Valige kustutamiseks duplikaadituvastustööde eksemplarid ning valige siis käsk Kustuta (X).

  Saate hoiduda salvestusruumi asjatust kulutamisest, veendudes, et duplikaadid kõrvaldatakse kiirelt, nii et need ei satu mitmesse duplikaadituvastustöösse.

Meetod 8: hulgiimpordi eksemplaride kustutamine hulgikustutamise tööga

Iga kord, kui impordite hulgi, seotakse selle importimisega üks süsteemitöö. Süsteemitöö üksikasjad näitavad, milliste kirjete importimine õnnestus ja millised kirjed nurjusid.

Hoiatus

Kui olete need hulgiimporditööd kustutanud, siis ei saa enam vaadata, millised andmed imporditi, ja importimist ei saa tagasi pöörata.

 1. Minge jaotisse Sätted > Andmehaldus.

 2. Valige Kirjete hulgikustutamineja seejärel valige menüüribalt Uus. Avaneb hulgikustutamisviisard.

 3. Valige Järgmine.

 4. Tehke loendis Otsitav valik Süsteemitööd.

 5. Lisage otsingukriteeriumite jaotises umbes järgmised kriteeriumid:

  Süsteemitöö tüüpVõrdubImportimine

  Oleku põhjusVõrdubÕnnestunud

  Lõpule viidudVanem kui X kuud – 1

 6. Rühmitage kolm kriteeriumirida:

  1. Valige nool iga kriteeriumirea kõrval ja seejärel valige käsk Vali rida.

  2. Valige kõik kolm rida ja seejärel Rühm JA.

 7. Valige Järgmine.

 8. Tippige tekstiväljale Nimi hulgikustutustöö nimi.

 9. Valige töö käivitusaja kuupäev ja kellaaeg, eelistatavalt selline, mil kasutajad ei ole Dynamics 365-is.

 10. Märkige ruut Käivita see töö iga ja valige siis päevade loendis töö käitamise sagedus.

 11. Kui soovite, et saadetaks teavitusmeil, siis märkige ruut **Saada mulle selle töö lõpulejõudmisel meilisõnum (email@domain.com)**.

 12. Valige Edasi, vaadake hulgikustutamise töö üle ja valige siis käsk Edasta korduva töö loomiseks.

Meetod 9: hulgikustutamise töö eksemplaride kustutamine hulgikustutamise tööga

Kui teete andmete hulgikustutust, nagu nt mitmes selles artiklis kirjutatud meetodis, siis luuakse hulgikustutamise süsteemitöö. Selle saab kustutada.

Hoiatus

Nende tööde kustutamisega kaotate varem käitatud hulgikustutustööde ajaloo.

 1. Minge jaotisse Sätted > Andmehaldus.

 2. Valige Kirjete hulgikustutamineja seejärel valige menüüribalt Uus. Avaneb hulgikustutamisviisard.

 3. Valige Järgmine.

 4. Tehke loendis Otsitav valik Süsteemitööd.

 5. Lisage otsingukriteeriumite jaotises umbes järgmised kriteeriumid:

  Süsteemitöö tüüpVõrdubHulgikustutamine

  Oleku põhjusVõrdubÕnnestunud

  Lõpule viidudVanem kui X kuud – 1

  Märkus

  Kustutada saab ka nurjunud ja tühistatud töid.

 6. Rühmitage kolm kriteeriumirida:

  1. Valige nool iga kriteeriumirea kõrval ja seejärel valige käsk Vali rida.

  2. Valige kõik kolm rida ja seejärel Rühm JA.

 7. Valige Järgmine.

 8. Tippige tekstiväljale Nimi hulgikustutustöö nimi.

 9. Valige töö käivitusaja kuupäev ja kellaaeg, eelistatavalt selline, mil kasutajad ei ole Dynamics 365-is.

 10. Märkige ruut Käivita see töö iga ja valige siis päevade loendis töö käitamise sagedus.

 11. Kui soovite, et saadetaks teavitusmeil, siis märkige ruut **Saada mulle selle töö lõpulejõudmisel meilisõnum (email@domain.com)**.

 12. Valige Edasi, vaadake hulgikustutamise töö üle ja valige siis käsk Edasta korduva töö loomiseks.

Meetod 10: auditilogide kustutamine

Auditeerimise lubamisel loob rakendus Dynamics 365 auditilogid, et salvestada kirjete auditeerimise ajalugu. Kui auditilogisid ei lähe enam vaja, saab need ruumi vabastamiseks kustutada.

Hoiatus

Auditilogi kustutamisel ei saa te enam vaadata selle auditilogi kaetud perioodi auditeerimisajalugu.

 1. Minge jaotisse Sätted > Auditeerimine.

 2. Tehke alal Audit valik Auditilogide haldamine.

 3. Valige vanim auditilogi. Seejärel valige käsk Kustuta logid.

 4. Valige kinnitussõnumis nupp OK.

Märkus

Saate kustutada vaid süsteemi vanima auditeerimise logi. Mitme auditilogi kustutamiseks peate kordama vanima saadaoleva auditilogi kustutamist, kuni on kustutatud piisav arv logisid.

Vt ka

Andmete haldamine
Andmete krüptimine
Rakenduse Microsoft Dynamics 365 (online) eksemplaride haldamine