Andmete importimine (kõik kirjetüübid) mitmest allikast

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Andmete importimine on tihti esimene oluline töö, mis tuleb teha pärast Dynamics 365 Customer Engagementi installimist. Andmeid saab importida eri Dynamics 365-i süsteemidest ja andmeallikatest enamiku Dynamics 365-i äri- ja kohandatud olemite standard- ja kohandatud väljadele. Saate lisada seotud andmed, näiteks märkmed ja manused. Andmete terviklikkuse tagamiseks võite aktiveerida duplikaadituvastuse, mis väldib duplikaatkirjeid. Lisateave: Duplikaatandmete tuvastamine. Keerukamate stsenaariumide puhul saate koodi kirjutada andmete importimise veebiteenuse abil. Lisateave: Veebiteenuseid kasutades andmete importimine.

Enne andmete importimist Dynamics 365 Customer Engagementi tuleb sooritada mõned toimingud.

 1. Lähteandmete failide ettevalmistamine ühes nendest vormingutest: komaeraldusega (.csv), XML-arvutustabel 2003 (.xml), tihendatud (.zip) või tekstifailid. Andmeid saab importida ühest või mitmest lähtefailist. Lähtefail võib sisaldada ühe või mitme olemitüübi andmeid.

 2. Andmekaartide ettevalmistamine lähtefailis sisalduvate andmete vastendamiseks Dynamics 365-i kirjete väljadega. Kõik lähtefaili veerud tuleb vastendada sobiva väljaga. Vastendamata andmeid ei impordita. Lisateave: Andmekaardi valimine

Andmete importimiseks rakendusse Dynamics 365 on mitu võimalust.

 1. Suurte andmemahtude importimiseks soovitame programmilist meetodit kui kõige tõhusamat. Andmete importimisel programmiliselt saab kasutada lisafunktsioone, mis ei ole muudes andmete importimise meetodites saadaval. Need täiustatud funktsioonid hõlmavad salvestatud lähteandmete vaatamist, tõrkelogide kasutamist ja andmekaartide loomist, mis sisaldavad keerukaid vastendusteisendusi, nt ühendamist, tükeldamist ja asendamist.

 2. Väiksemateks imporditöödeks saab kasutada andmeimpordviisardit, mis on kaasas Dynamics 365-i veebirakendusega. Andmeimpordiviisardi ja kindlate kirjetüüpide importimise kohta saate põhjalikumalt lugeda teemast Ettevõtete, müügivihjete või muude andmete importimine.

  Märkus

  Andmeimpordiviisardis on .zip-failide max lubatud suurus 32 MB; muude failivormingute puhul 8 MB.

  Andmeimpordiviisardis saab kasutada ka valikut Vastenda automaatselt. Viisard vastendab automaatselt kõik failid ja veerupäised Dynamics 365-i kirjetüüpide ja väljadega, kui:

  • failinimed vastavad täpselt kirjetüübi kuvatavale nimele
   • imporditava faili veerupäised vastavad täpselt kirje väljade kuvatavatele nimedele.
 3. Ühe kirje andmete lisamiseks on kiireim võimalus kasutada navigeerimisribal valikut Kiirloomine või olemivormis valikut Uus.

Vt ka

Duplikaatandmete tuvastamine