Konfiguratsiooniandmete teisaldamine eksemplaride ja organisatsioonide vahel tööriistaga Configuration Migration

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Tööriist Configuration Migration võimaldab teisaldada konfiguratsiooniandmeid Dynamics 365-i eksemplaride ja organisatsioonide vahel. Konfiguratsiooniandmeid kasutatakse Dynamics 365-is kohandatud funktsionaalsuse määratlemiseks ja talletatakse tavaliselt kohandatud olemites. Konfiguratsiooniandmed erinevad lõppkasutaja andmetest (ettevõte, kontaktid jne). Tüüpiline näide konfiguratsiooniandmetest on see, mida määratlete rakenduses Unified Service Desk for Dynamics 365 kõnekeskuse kohandatud agentrakenduse konfigureerimiseks. Rakenduse Unified Service Desk olemid koos olemites talletatud konfiguratsiooniandmetega määratlevad agentrakenduse. Rakenduse Unified Service Desk kohta saate lisateavet vaadata jaotisest Unified Service Deski juhend.

Tööriist Configuration Migration võimaldab teha järgmist.

 • Olemite ja väljade valimine, millest soovite eksportida konfiguratsiooniandmeid.

 • Duplikaatkirjete vältimine sihtsüsteemis, määratledes igale olemile olemi väljade kombinatsiooni põhjal kordumatuse tingimused, mida kasutatakse sihtsüsteemi väärtustega võrdlemiseks. Kui ühtivaid väärtusi pole, sluuakse sihtsüsteemis kordumatu kirje. Ühtiva väärtuse leidmisel värskendatakse kirjet sihtsüsteemis.

  Märkus

  Kui duplikaadituvastuse (kordumatuse) tingimust pole eksporditava olemi jaoks määratletud, kasutab tööriist olemi primaarvälja nime, et võrrelda seda sihtsüsteemi olemasolevate andmetega.

 • Lisandmoodulite keelamine enne andmete eksportimist ja seejärel nende uuesti lubamine sihtsüsteemis, kui kõik või valitud olemite importimine on lõpule viidud.

 • Valitud eksporditavate olemite skeemi valideerimine, et tagada kõigi vajalike andmete/teabe olemasolu.

 • Olemasoleva skeemi taaskasutus andmete eksportimiseks lähtesüsteemist.

 • Demokeskkondades importimisel kuupäeva- ja kellaajaväljade automaatne liigutamine edasi.

 • Selle tööriistaga loodud eksporditud moodulite (skeemi- ja andmefailid) manustamine teistesse programmidesse. Näiteks saate kasutada eksporditud andmeid rakenduses Dynamics 365 Package Deployer koos teiste lahenduste failide ja andmetega, et luua ja juurutada pakette Dynamics 365-i eksemplaris. Lisateave: Pakettide juurutamine Dynamics 365 tööriistaga Package Deployer ja Windows PowerShelliga

Oluline

Tööriist Configuration Migration ei toeta olemi kirjete filtreerimist. Vaikimisi eksporditakse kõik valitud olemi kirjed.

Kuidas Configuration Migration tool töötab?

Järgmine joonis selgitab, kuidas tööriista Configuration Migration abil konfiguratsiooniandmeid migreeritakse.

Konfiguratsiooni migreerimisprotsessi voodiagramm

1. etapi sümbol Eksporditavate lähteandmete skeemi määratlemine: skeemifail (.xml) sisaldab teavet eksporditavate andmete kohta, nagu olemid, atribuudid, seosed, andmete kordumatuse määratlus ning kas lisandmoodulid tuleks enne andmete eksportimist keelata. Lisateave: Skeemi loomine konfiguratsiooniandmete eksportimiseks

2. etapi sümbol Skeemi abil andmete eksportimine: kasutage skeemifaili andmete eksportimiseks zip-faili, mis sisaldab eksporditud andmete andmeid ja skeemi. Lisateave: Skeemi loomine konfiguratsiooniandmete eksportimiseks

3. etapi sümbol Eksporditud andmete importimine: kasutage eksporditud andmeid (zip-faili) importimiseks Dynamics 365-i sihteksemplari. Andmeid imporditakse mitme töötiiruna, kusjuures esimesena imporditakse baasandmed, pannes sõltuvad andmed järjekorda, ja seejärel imporditakse järgnevate töötiirudega sõltuvad andmed, käsitsedes andmete mis tahes sõltuvusi või seoseid. See tagab puhta andmeimpordi. Lisateave: Konfigureerimisandmete importimine

Konfiguratsiooniandmete migreerimisprobleemide tõrkeotsing logifailide abil

Tööriist Configuration Migration pakub logimistuge üksikasjaliku teabe saamiseks tõrgete kohta, mis võivad tekkida tööriista abil Dynamics 365-i eksemplari sisselogimisel, tööriista tehtud toimingute kohta skeemi määratlemise ning konfiguratsiooniandmete eksportimise/importimise ajal ning teavet tööriista abil imporditud andmete kohta. Tööriist genereerib kolm logifaili, mis on tööriista käitavas arvutis saadaval järgmises kohas: c:\Users\<UserName> \AppData\Roaming\Microsoft\DataMigrationUtility\<Version>.

 • Login_ErrorLog.log: annab teavet probleemide kohta, mis on tekkinud tööriista kasutamisel Dynamics 365-i eksemplari sisselogimiseks. Kui sisselogimisel tekib mõni probleem, siis ilmub tööriista sisselogimiskuvale teade lingiga sellele logifailile. Teates on kirjas, et tekkis tõrge sisselogimistaotluse töötlemisel ja et kasutaja saab vaadata tõrkelogi. Logifaili kuvamiseks saate klõpsata teates olevat linki. Logifail luuakse esimesel korral, kui tööriistas tekib mõni sisselogimisprobleem. Hiljem kasutatakse seda logifaili kõigi edasiste sisselogimisprobleemide teabe logimiseks.

 • DataMigrationUtility.log: annab üksikasjalikku teavet iga ülesande kohta, mis tööriista viimase käitamise ajal tehti. Logifaili vaatamiseks tööriistas klõpsake põhikuval menüüd Logid ja seejärel valikut Käituslogi.

 • ImportDataDetail.log: annab üksikasjalikku teavet viimases tööriistaga tehtud imporditöös imporditud andmete kohta. Iga kord, kui käivitate selle tööriista abil imporditöö, teisaldatakse logifailis olevad varasemad üksikasjalikud andmed sama kataloogi faili nimega ImportDataDetail._old.log ja failis ImportDataDetail.log kuvatakse tööriista viimase imporditöö kohta käiv teave. Logifaili vaatamiseks tööriistas klõpsake põhikuval menüüd Logid ja seejärel valikut Viimane impordilogi.

Parimad tavad tööriista abil konfiguratsiooniandmete migreerimiseks

Selle tööriista abil konfiguratsiooniandmete migreerimisel peate arvesse võtma järgmist.

 • Ekspordiandmete skeemi loomisel peate määrama igale olemile sobilikud kordumatuse reeglid, et vältida soovimatuid andmevärskendusi sihtsüsteemis.

 • Importige eksporditud andmed eeltootmiskeskkonda (eelistatavalt tootmiskeskkonna peegelkujutis), et tagada andmete soovikohane imporditulemus.

 • Varundage tootmiskeskkond enne andmete importimist.

Vt ka

Skeemi loomine konfiguratsiooniandmete eksportimiseks
Konfiguratsiooniandmete skeemi muutmine
Konfigureerimisandmete importimine
Tootekataloogi konfigureerimise haldamine