Meilide töötlemise tõrgete jälgimine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Dynamics 365 for Customer Engagement-i rakendusekomplekt loob teatised, kui meili töötlemise ajal esinevad tõrked. Tõrke liigitamise aluseks on tõrke olemus ja see, kas tõrge on seotud meili, postkasti või meiliserveri profiiliga.

Järgmises tabelis on loetletud jäädavate ja ajutiste tõrgete erinevus.

Jäädavad tõrked Ajutised tõrked
Need on oma olemuselt jäädavad tõrked ja võivad ilmneda siis, kui ajutised tõrked jäävad pärast mitut katset lahendamata. Need on oma olemuselt ajutised tõrked ja võidakse pärast mitut katset automaatselt lahendada.
Nende tõrgete korral peatub asjaomaste postkastide meilitöötlus. Need vajavad postkasti omaniku või rakenduse Dynamics 365 for Customer Engagement administraatori parandustoimingut. Need tõrked ei vaja tingimata rakendusekomplekti Dynamics 365 for Customer Engagement kasutaja parandustoimingut, kuid soovitame teil need üle vaadata.
Administraatoreid ja kasutajaid teavitatakse teatiste seintel vajadusest tegutseda ja meilitöötlust alustada. Administraatoreid ja kasutajaid teavitatakse teatiste seinal neist tõrgetest, kuid nad ei pea tõrgete lahendamiseks midagi ette võtma.

Järgmine tabel aitab teil eristada meili, postkasti ja meiliserveri profiili taseme tõrkeid ning kindlaks teha, kas nende parandamiseks tuleb midagi ette võtta.

Meili taseme tõrked Postkasti taseme tõrked Meiliserveri profiili taseme tõrked
Need on konkreetse meilisõnumiga seotud tõrked. Need on konkreetse postkastiga seotud tõrked. Tõrked võivad esineda ühe või mitme postkasti kohta.
Need tõrked ei mõjuta teiste meilide töötlemist. Postkasti omanikku teavitatakse teatiste seinal ja omanik peab tõrke lahendama. Seotud meiliserveri profiili omanikku teavitatakse teatiste seinal ja omanik peab tõrke lahendama.
Teatised kuvatakse meilivormi teatiste jaotises. Teatis kuvatakse ka vastavas postkastivormis. Asjaomaseid postkasti omanikke teavitatakse ka teatiste seinal, kuid nad ei pea midagi ette võtma.

Teatiste vaatamine

Teatised kuvatakse teatiste seinal või postkasti või meiliserveri profiili kirjete jaotises Teatised. Järgmisest tabelist on näha, kuidas teatisi vaadata ja kuidas selliste teatiste puhul toimida.

Saaja: Toimimisviis
Kõikide teatiste vaatamine Minge jaotisse Müük > Teatised.

- Kõigi teatiste korraga kustutamiseks klõpsake või koputage teatiste seinal olevat ikooni Kustuta kõik teatised.
- Ainult tõrgete, hoiatuste või teabe nägemiseks klõpsake või koputage vastavalt suvandit Tõrked, Hoiatused või Teave.

Kui sünkroonite serveripoolse sünkroonimise kaudu ka kohtumisi, kontakte ja ülesandeid, näete teatisi järgmistel juhtudel.

- Kui Dynamics 365 for Customer Engagement-i rakendusekomplektis leidub kirje salvestamisel rakendusest Exchange rakendusekomplekti Dynamics 365 for Customer Engagement üks või mitu topeltkirjet.
- Kui kohtumise salvestamisel Exchange’ist Dynamics 365 for Customer Engagement-i rakenduskomplekti esineb ajakava konflikt, kuna postkast pole kättesaadav.
- Kui leitakse konkreetse postkastiga varem seotud üksusi.

Teil palutakse kohtumiste, kontaktide ja ülesannete sünkroonimist puudutavate tõrgete suhtes midagi ette võtta.
Konkreetse postkastiga seotud teatiste vaatamine 1. Minge jaotisse Sätted > Meilikonfiguratsioon.
2. Klõpsake Postkastid.
3. Avage postkasti kirje ja klõpsake või koputage vasakul navigeerimisribal jaotises Levinud olevat suvandit Teatised.
Konkreetse meiliserveri profiiliga seotud teatiste vaatamine 1. Minge jaotisse Sätted > Meilikonfiguratsioon.
2. Klõpsake valikut Meiliserveri profiilid.
3. Avage meiliserveri profiili kirje ja klõpsake või koputage vasakul navigeerimisribal jaotises Levinud olevat suvandit Teatised.

Märkus

Kui te ei soovi teatisi saada, võite need keelata dialoogiboksi Süsteemisätted vahekaardil Meil, tühjendades teatiste märkeruudud.

Vt ka