Mitu veebipõhist eksemplari või rentnikku

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Dynamics 365 (Online) pakub teile võimalust oma Dynamics 365-i andmeid ja kasutajate juurdepääsu eraldada. Enamiku ettevõtete puhul võimaldab kordustellimuses mitme eksemplari lisamine ja kasutamine funktsioone sobivalt kombineerida, samuti hõlpsat haldust. Eri geograafiliste asukohtadega ettevõtted võivad kaaluda Dynamics 365 (Online)-i litsentside eraldamiseks mitme rentniku kasutamist. Mitmel eksemplaril võivad olla ühised kasutajad, mitmel rentnikul aga mitte.

Märkus

Rentnike ja eksemplaride põhimõte ja toimimine on üldjoontes sarnane, kuid erineb Dynamics 365-i võrgu- ja asutusesiseste juurutuste poolest. See teema on mõeldud Dynamics 365 (Online)'i juurutuste haldajatele.

Mõisted

Mõiste Määratlus
Rentnik Dynamics 365 (Online)-i jaoks on rentnik ettevõte, mille loote keskkonnas Teenuse Microsoft Online Services keskkond Dynamics 365 (Online)'i kordustellimuse registreerimisel. Rentnik sisaldab üheselt tuvastatavaid domeene, kasutajaid, turberühmi ja kordustellimusi ning võib sisaldada mitut Dynamics 365 (Online)'i eksemplari.

Teie jaoks loodud rentniku domeeninimi on <ettevõte>.onmicrosoft.com. Näiteks contoso.onmicrosoft.com.
Eksemplar Kui registreerute prooviperioodiks või ostate Dynamics 365 (Online)'i kordustellimuse, luuakse Dynamics 365 (Online)'i tootmiseksemplar. Iga täiendav Dynamics 365 (Online)'i tootmiseksemplar või mittetootmiseksemplar (liivakastieksemplar), mille lisate, loob samas rentnikus eraldi ja isoleeritud Dynamics 365-i organisatsiooni.

Eksemplari URL-i vorming on: https://<URL-i nimi>.crm.dynamics.com. Näiteks https://contososales.crm.dynamics.com
Mitmepiirkondlik eksemplar Eksemplar piirkonnas, mis ei ole rakenduse Dynamics 365 (Online) rentniku elukoht. Kohalikud eksemplarid võimaldavad piirkonnas asuvatel kasutajatel andmetele kiiremini juurde pääseda. Lisateave: Mitmepiirkondlike eksemplaride lisamine ja redigeerimine
Kordustellimus Kordustellimus koosneb Dynamics 365-i litsentsidest ja lisandmoodulitest, mis sisalduvad proovi- või tasulises teenuses, mille kasutajaks oma Dynamics 365 (Online)’i kontol registreerusite. Dynamics 365-i tellimused võivad erineda litsentsi liigi, hinna ja lõppkuupäeva poolest.

Näiteks võib kordustellimus sisaldada 100 Dynamics 365 (Online) Professionali litsentsi ja 10 Dynamics 365 (Online) Enterprise'i litsentsi.
Tunnus Dynamics 365 (Online)'i sisselogimiseks kasutatav konto. Saate selle tunnusega pääseda juurde ka teenustele Microsoft Online Services, nagu Office 365 või SharePoint Online. Administraatorid saavad otsustada, kas soovivad ühendada Dynamics 365 (Online)'i ja asutusesisese Active Directory kasutajatunnuste halduse.
Kasutajakonto Kasutajakonto, mille organisatsioon (asutus, kool, mittetulundusühing) on ühele seotud isikule (töötaja, õppur, klient) määranud ja mis pakub sisselogimisega juurdepääsu ühele või mitmele organisatsiooni Microsofti pilveteenuse kordustellimusele, nagu Exchange Online või Dynamics 365 (Online). Juurdepääs võrguteenusele toimub kasutajakontole määratud litsentsi alusel.

Kasutajakontosid talletatakse organisatsiooni pilvekataloogis Azure Active Directorys ning tavaliselt need kustutatakse kasutaja lahkumisel organisatsioonist. Organisatsioonikontod erinevad Microsofti kontodest selle poolest, et neid loovad ja haldavad organisatsiooni administraatorid, mitte kasutajad.
Turberühm Kui teie ettevõttel on mitu Dynamics 365 (Online)'i eksemplari, saate kasutada eksemplaride turberühmi määramaks, millised litsentsitud kasutajad pääsevad kindlale eksemplarile juurde. Lisateave: Kasutajate juurdepääsu juhtimine eksemplaridele: turberühmad ja litsentsid

Mitme eksemplari kasutajad

Dynamics 365 (Online)'i eksemplarid sarnanevad põhimõtteliselt kõrgele ärikompleksile, kus korrused on jaotatud vastavalt ettevõtte valdkondadele. Käsitlege hoone iga korrust rakendusena (müük/teenus/turundus, hankehaldus, varahaldus) ja korruse iga tuba kui eksemplari kindlaks otstarbeks, näiteks tootmine, koolitamine, testimine ja arendus.

Mitu Dynamics 365 eksemplari üksustena hoones

Mitut eksemplari on vaja juhul, kui lisandmoodulite, töövoogude või haldusressursside puhul, mida ei saa Dynamics 365-is äriüksuste abil hõlpsasti isoleerida, on vajalik eraldamine.

Mitme eksemplari juurutamine

Tüüpiline Dynamics 365 (Online)'i juurutus sisaldab ainult üht rentnikku. Rentnik võib sisaldada üht või mitut Dynamics 365 (Online)'i eksemplari, kuid iga Dynamics 365 (Online)'i eksemplar on seotud alati vaid ühe rentnikuga.

Ühe rentniku juurutamine rakenduses Dynamics 365 (online)

Selles näites kasutatakse kaht eksemplari kolmele meeskonnale: müük, turundus ja teenused.

Müügil ja turundusel on ühine eksemplar, et mõlemad pääseksid müügivihjeteabele hõlpsasti juurde. Teenustel on oma eksemplar, et pileteid ja garantiisid saaks hallata kampaaniatest ja muudest müügiga seotud sündmustest eraldi.

Saate ühele või mõlemale eksemplarile pakkuda hõlpsat juurdepääsu. Müügi ja turunduse kasutajad saab piirata nende eksemplariga, ent teenuseosakonna laiendatud juurdepääsuga kasutajad saavad värskendada tuge mõlema eksemplari kontodega seotud kirjete eskaleerimisele.

Teave mitme eksemplariga üksiku rentniku kohta.

 • Rentnik võib sisaldada kuni 50 Dynamics 365 (Online)'i tootmiseksemplari ja kuni 75 mittetootmiseksemplari (liivakastieksemplari).

 • Rentniku iga eksemplar saab oma SQL-i andmebaasi.

 • Dynamics 365-i andmeid eksemplaride vahel ei jagata.

 • Salvestusruumi jagatakse peamise eksemplari ja kõigi lisaeksemplaride vahel.

 • Kõik ühe klientrentnikuga eksemplarid seadistatakse geograafilises asukohas, kus nad algselt oma ettevõtte registreerisid. Salvestusruumi kasutus arvestatakse kokku ja seda jälgitakse kõigil klientrentnikuga ühendatud eksemplaride seas.

 • Kõigile eksemplaridele saab seadistada eraldi turberühmad.

 • Dynamics 365 (Online)'i litsentsitud kasutaja pääseb potentsiaalselt juurde kõigile rentnikuga seotud Dynamics 365 (Online)'i eksemplaridele. Juurdepääsu juhitakse eksemplari turberühma liikmesusega.

 • Lisaeksemplare saate osta lisaeksemplaride lisandmooduli kaudu. Lisaeksemplare saab lisada ainult tasulistele kordustellimustele, mitte prooviversioonidele ega sisemistele kasutusõigustele (IUR). Kui ostsite Dynamics 365 (Online)'i kordustellimuse hulgilitsentsimise kaudu, saate lisaeksemplari osta suurettevõtete edasimüüja (LAR) kaudu. Lisateave: Arveldamise ja tellimise tugi

 • Olemasolevaid prooviversioone või kordustellimusi ei saa lisaeksemplariks liita, vaid peate oma andmed ja kohandused teisaldama.

Miks kasutada mitut eksemplari?

Mitme eksemplari juurutamise levinumad kasutusjuhud on järgmised. Uurige neid näiteid, kui valite oma ettevõtte vajadustele sobivaimat juurutustüüpi.

Põhiandmehaldus

Selle stsenaariumi kohaselt võimaldab „põhiandmekogum” muudatusi hallata keskse põhiandmeallika kaudu. See lähenemisviis nõuab kesksete põhiandmete sünkroonimist kõigi eksemplaridega, et igal eksemplaril oleks juurdepääs põhiteabe uusimale versioonile. Teabe nõutavaid muudatusi saab teha otse põhisüsteemis. Alternatiivina pääsevad kasutajad põhisüsteemile otse juurde või jäädvustavad muudatused kohalikus eksemplaris, misjärel need muudatused viiakse põhieksemplari.

Muudatuste keskse tegemise nõue võimaldab muudatuste tsentraliseeritud juhtimist. Näiteks saab teha pettusekontrolle tagamaks, et muudatusi teeb üksnes keskne meeskond, mitte kohalikud meeskonnad, kes võivad sel moel muudatustest kasu saada, nt muuta krediidilimiiti. See pakub muudatuste autoriseerimise ja kinnitamise teist taset, mis väldib võimalust, et üks isik või tihedat koostööd tegev rühm saaks sooritada pettust. Taotluse suunamine teisele, sõltumatule meeskonnale võib pakkuda kaitset potentsiaalse pettuse vastu.

Turberollid ja privaatsus

Piirkondliku (nt Euroopa Liidu) või riikliku seadusandluse erinevused võivad põhjustada variatsioone juurutuse piires eri piirkondades või riikides andmete turvamise või andmete privaatsuse säilitamise nõuetes. Mõnel juhul võivad juriidilised/seadusandlikud piirangud muuta andmete majutamise väljaspool riigi või piirkonna piire ebaseaduslikuks ning selle probleemi lahendamine on teatud ärivaldkondades eriti kriitilise tähtsusega.

Vaadelgem näiteks tervishoiusektori piiranguid patsienditeabe jagamisel. Mõni EL-i piirang nõuab, et EL-is elavate inimeste kohta kogutavat terviseteavet säilitatakse ja jagatakse ainult EL-i piires, ning samal ajal tuleb Ameerika Ühendriikides (USA-s) elavate inimeste kohta kogutavaid andmeid hoida USA piires. Vaadelgem ka pangandussektori piiranguid klienditeabe jagamisel. Näiteks Šveitsis keelavad seadused klienditeabe jagamise väljaspool riigipiiri.

Skaleeritavus

Ehkki üksikut Dynamics 365-i eksemplari saab skaleerida vertikaalselt ja horisontaalselt, et toetada kliendi ettevõtte kasvu, tuleb väga suurte andmemahtude või keerukustasemete puhul arvesse võtta järgmisi asjaolusid. Näiteks erakordselt suurte mahtudega ja/või teeninduse kavandamise laialdase kasutamisega keskkondades võib SQL Serveri ülesskaleerimine nõuda keerulist ja kallist taristut, mis on liiga kulukas või väga raskesti hallatav.

On palju stsenaariume, mille puhul esineb loomulik valdkondlik lõhe võimaluste nõuetes. Sellistel juhtudel võib töökoormuste delegeerimine, luues horisontaalse skaleerimise stsenaariume, mis põhinevad neil valdkondlikel jaotustel, pakkuda tarbetaristu kasutamisel suuremaid mahte.

Kordustellimusele eksemplari lisamine

Teavet eksemplari lisamise kohta teie Dynamics 365 (Online)’i kordustellimusele leiate jaotisest Kordustellimusele eksemplari lisamine.

Mitme rentniku juurutamine

Erinevate piirkondlike või riigimudelitega globaalsed ettevõtted saavad kasutada rentnikke, et arvesse võtta erinevusi lähenemises, turu suuruses või vastavuses juriidilistele ja seadusandlikele piirangutele.

Mitme rentniku juurutamine rakenduses Dynamics 365 (online)

See näide sisaldab teist rentnikku ettevõttele Contoso Jaapan.

Kasutajakontosid, tunnuseid, turberühmi, kordustellimusi, litsentse ja salvestusruumi ei saa rentnikud ühiselt kasutada. Kõigil rentnikel võib olla iga konkreetse rentnikuga seotud mitu eksemplari. Dynamics 365-i andmeid eksemplaride ega rentnike vahel ei jagata.

Teave mitme rentniku kohta.

 • Mitme rentnikuga stsenaariumis pääseb rentnikuga seotud Dynamics 365 (Online)'i litsentsitud kasutaja juurde ainult ühele või mitmele sama rentnikuga vastendatud Dynamics 365 (Online)'i eksemplarile. Teisele rentnikule juurdepääsuks on kasutajal vaja eraldi litsentsi ja kordumatuid sisselogimismandaate selle rentniku jaoks.

  Näiteks kui kasutajal A on konto, millega ta pääseb juurde rentnikule A, võimaldab litsents tal juurde pääseda igale rentniku A piires loodud eksemplarile, kui administraator on seda lubanud. Kui kasutajal A on vaja juurde pääseda rentniku B eksemplaridele, on tal vaja täiendavat Dynamics 365 (Online)'i litsentsi.

 • Igal rentnikul peab olema üks või mitu kordumatu sisselogimismandaadiga rentnikuadministraatorit ja rentniku iga sidusettevõte haldab oma rentnikku eraldi administreerimiskonsoolis.

 • Rentniku eksemplarid on näha Dynamics 365 (Online)'i liideses, kui administraatoril on juurdepääs.

 • Litsentse ei saa rentnike registreerimiste vahel ümber määrata. Registreeritud sidusettevõte saab kasutada litsentsivähendust ühe registreeringu piires ja lisada litsentse teisele registreeringule selle hõlbustamiseks.

 • Asutusesisene Active Directory ühendamine pole võimalik rohkem kui ühe rentnikuga, v.a juhul, kui teil on ülataseme domeenid, mille peate ühendama erinevate rentnikega (nt Contoso.com ja Fabricam.com).

Miks kasutada mitut rentnikku?

Valdkondlik lokaliseerimine

See stsenaarium tuleb esile tavaliselt organisatsioonides, kus on kattuvad, kuid eraldi valdkondlikud vajadused. Levinumad näited on järgmised.

 • Organisatsioonid erinevate äriosakondadega, millest igaühel on eri turg või töömudel.

 • Erinevate piirkondlike või riigimudelitega globaalsed ettevõtted, et võtta arvesse erinevusi lähenemises, turu suuruses või vastavuses juriidilistele ja seadusandlikele piirangutele.

  Sellist tüüpi ärikeskkondades on organisatsioonil sageli ühine funktsioonikomplekt, mis võimaldab kindlate piirkondade, riikide või ärivaldkondade puhul kasutada erinevat lokaliseerimismäära.

 • Teabehõive. Näiteks võib ZIP-koodi hõivamine USA-s korreleeruda sihtnumbri hõivamisega Ühendkuningriigis.

 • Vormid, töövood.

Füüsiline levitus

Ärilahenduste puhul, mis peavad toetama füüsiliselt suure vahemaaga asuvaid kasutajaid (eriti globaalsete juurutuste puhul), ei pruugi ühe eksemplari kasutamine olla sobilik taristuga, mille kaudu kasutaja on ühendatud, seotud mõjude (nt WAN-i varjatus) tõttu, mis võib kasutaja tegutsemisvõimet märkimisväärselt mõjutada. Eksemplaride levitamine, et pakkuda kasutajatele kohalikumat juurdepääsu, võib vähendada või kõrvaldada WAN-iga seotud probleeme, kuna juurdepääs toimub lühemate võrguühenduste kaudu.

Mitme rentnikuga juurutuse lisamine hulgilitsentsimise alusel

Mitme rentnikuga juurutuse puhul on teil tarvis mitmeeksemplarist täiendust. Mitmeeksemplarine täiendus on litsentside ostmiseks kasutatava hulgilitsentsilepingu tegelik täiendus. Võtke täienduse hankimiseks ühendust Microsofti müügiesindaja või edasimüüjaga.

Mitme rentniku piirangud

Administraatorid, kes soovivad juurutada ja hallata mitut rentnikku, peavad arvesse võtma järgmist.

 • Kasutajakontosid, tunnuseid, turberühmi, kordustellimusi, litsentse ja salvestusruumi ei saa rentnikud ühiselt kasutada.

 • Ühe rentnikuga saab ühendada ainult ühe domeeni.

 • Igal rentnikul peab olema oma nimeruum. UPN- või SMTP-nimeruumi ei saa rentnikud ühiselt kasutada.

 • Asutusesisese Exchange'i organisatsiooni olemasolul ei saa te seda organisatsiooni mitme rentniku vahel jaotada.

 • Ühendatud globaalne aadressiloend pole saadaval, välja arvatud juhul, kui seda hallatakse sünkroonimisest allavoolu.

 • Rentnikevaheline koostöö on piiratud Lynci ühendamise ja Exchange'i ühendamise funktsiooniga.

 • SharePointi juurdepääs rentnike vahel ei pruugi võimalik olla. Probleemi võib lahendada partneri juurdepääsuga, kuid kasutamine on häiritud ja rakenduvad litsentsiaspektid.

 • Rentnikel või sektsioonidel ei saa asutusesiseses Active Directorys olla topeltkontosid.

Vt ka

Rakenduse Microsoft Dynamics 365 (online) eksemplaride haldamine
Microsoft Dynamics CRM 2013-s mitme eksemplari käituse kasutamine ettevõtte ärikeskkondade väljakutsetele vastamiseks (peamiselt asutusesiseselt)
Ajaveeb. Dynamics CRM ja mitme eksemplari käitus (asutusesisene)