Tootes ja dokumentides kasutatav terminoloogia

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 8.x

Allpool on toodud mõisted, mida kasutatakse kogu Dynamics 365 (Online)’i tootes ja dokumentides.

Mõiste Määratlus
Rentnik Dynamics 365 (Online)-i jaoks on rentnik ettevõte, mille loote keskkonnas Teenuse Microsoft Online Services keskkond Dynamics 365 (Online)'i kordustellimuse registreerimisel. Rentnik sisaldab üheselt tuvastatavaid domeene, kasutajaid, turberühmi ja kordustellimusi ning võib sisaldada mitut Dynamics 365 (Online)'i eksemplari.

Teie jaoks loodud rentniku domeeninimi on <ettevõte>.onmicrosoft.com. Näiteks contoso.onmicrosoft.com.
Eksemplar Kui registreerute prooviperioodiks või ostate Dynamics 365 (Online)'i kordustellimuse, luuakse Dynamics 365 (Online)'i tootmiseksemplar. Iga täiendav Dynamics 365 (Online)'i tootmiseksemplar või mittetootmiseksemplar (liivakastieksemplar), mille lisate, loob samas rentnikus eraldi ja isoleeritud Dynamics 365-i organisatsiooni.

Eksemplari URL-i vorming on: https://<URL-i nimi>.crm.dynamics.com. Näiteks https://contososales.crm.dynamics.com
Mitmepiirkondlik eksemplar Eksemplar piirkonnas, mis ei ole rakenduse Dynamics 365 (Online) rentniku elukoht. Kohalikud eksemplarid võimaldavad piirkonnas asuvatel kasutajatel andmetele kiiremini juurde pääseda. Lisateave: Mitmepiirkondlike eksemplaride lisamine ja redigeerimine
Kordustellimus Kordustellimus koosneb Dynamics 365-i litsentsidest ja lisandmoodulitest, mis sisalduvad proovi- või tasulises teenuses, mille kasutajaks oma Dynamics 365 (Online)’i kontol registreerusite. Dynamics 365-i tellimused võivad erineda litsentsi liigi, hinna ja lõppkuupäeva poolest.

Näiteks võib kordustellimus sisaldada 100 Dynamics 365 (Online) Professionali litsentsi ja 10 Dynamics 365 (Online) Enterprise'i litsentsi.
Tunnus Dynamics 365 (Online)'i sisselogimiseks kasutatav konto. Saate selle tunnusega pääseda juurde ka teenustele Microsoft Online Services, nagu Office 365 või SharePoint Online. Administraatorid saavad otsustada, kas soovivad ühendada Dynamics 365 (Online)'i ja asutusesisese Active Directory kasutajatunnuste halduse.
Kasutajakonto Kasutajakonto, mille organisatsioon (asutus, kool, mittetulundusühing) on ühele seotud isikule (töötaja, õppur, klient) määranud ja mis pakub sisselogimisega juurdepääsu ühele või mitmele organisatsiooni Microsofti pilveteenuse kordustellimusele, nagu Exchange Online või Dynamics 365 (Online). Juurdepääs võrguteenusele toimub kasutajakontole määratud litsentsi alusel.

Kasutajakontosid talletatakse organisatsiooni pilvekataloogis Azure Active Directorys ning tavaliselt need kustutatakse kasutaja lahkumisel organisatsioonist. Organisatsioonikontod erinevad Microsofti kontodest selle poolest, et neid loovad ja haldavad organisatsiooni administraatorid, mitte kasutajad.
Turberühm Kui teie ettevõttel on mitu Dynamics 365 (Online)'i eksemplari, saate kasutada eksemplaride turberühmi määramaks, millised litsentsitud kasutajad pääsevad kindlale eksemplarile juurde. Lisateave: Kasutajate juurdepääsu juhtimine eksemplaridele: turberühmad ja litsentsid

Vt ka

Rakenduse Microsoft Dynamics 365 (online) eksemplaride haldamine