Funktsiooni eelvaade: KPI-de kogumiseks suhtluse analüüsi kasutamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.0

Tutvustame uut funktsiooni nimega Suhtluse analüüs. See võimaldab Dynamics 365-il koguda asjakohast teavet kogu andmebaasist, et kuvada graafiliselt kontaktide, müügivõimaluste, müügivihjete või ettevõtete juhtimismõõdikud (KPI-d) ja tegevuse ajalugu. See funktsioon arvutab ka iga ärisuhte üldise seisundi ja trendi.

Suhtluse analüüs aitab müügitöötajatel ja juhtidel leida vastuseid järgmistele küsimustele.

 • Millistele müügivõimalustele peaksin oma aega kulutama?

 • Kas meil on kliendiga head suhted?

 • Kui palju aega oleme oma kliendiga koos veetnud?

 • Millal temaga viimati ühendust võtsime?

 • Millal temaga järgmine kord ühendust võtame?

 • Kui palju meile oleme vahetanud ja koosolekuid pidanud?

 • Milline on kliendi vastamismäär?

 • Kui palju tegevusi algatas klient?

 • Kui kaua meie meeskonnal vastamine aega võtab?

Suhtluse analüüs on rakenduse 2016. aasta detsembrikuu Dynamics 365 värskendus (veebiversioon) funktsiooni eelvaade ja kasutatav ainult USA inglise keelt (en-us) kasutavatel Põhja-Ameerika saitidel. Olenevalt rakenduse Dynamics 365 ja Microsoft Exchange’i versioonist kehtivad täiendavad piirangud. Täieliku teabe selle katselise funktsiooni lubamise kohta ning nõuded versioonidele, eeltingimused ja teadaolevad probleemid leiate artiklist Suhtluse ülevaadete funktsioonide konfigureerimine.

Oluline

Nõuded brauserile eelvaate ajal: suhtluse analüüsi eelvaateversioon nõuab brauseri Google Chrome või Microsoft Edge uusimat versiooni. täiendavate brauserite tugi on lõplikus väljaandes plaanis.

Eelvaatefunktsioon on funktsioon, mis pole valmis, kuid on tehtud enne ametlikku väljaandmist kättesaadavaks, et kliendid saaksid sellele varakult juurdepääsu ja võiksid tagasisidet anda. Eelvaatefunktsioonid ei ole mõeldud kasutamiseks tootmises ja nende funktsioonid võivad olla piiratud.

Oluline

Microsoft ei paku sellele eelvaatefunktsioonile tugiteenust. Rakenduse Dynamics 365 tehniline tugi ei saa teid probleemide või küsimuste korral aidata. Eelvaatefunktsioonid pole mõeldud tootmises kasutamiseks ja nende puhul kehtivad eraldi eelvaatefunktsioonide täiendavad kasutustingimused .

Suhtluse analüüs on osa praegu eelvaateversioonis olevast uuest funktsioonide komplektist Suhtluse ülevaated. Lisateave: Suhtluse ülevaadete ülevaade

Saatke meile tagasisidet

Teeme selle eelvaate kättesaadavaks, et saaksite seda proovida ja anda meile teada, mida arvate. Teie tagasiside aitab meil seada oma töös prioriteete, et lisada teile kõige vajalikumaid võimalusi. Palume teil edastada soovitused ja probleemidest teada anda, kasutades avalikku tagasisidesaiti: Microsofti ideed

Suurem pilt suhtluse analüüsi abil loendivaadetes

Suhtluse analüüs annab kontakti, müügivõimaluse, müügivihje ja ettevõtte tegevuste ajaloo, KPI-d, seisundi skoori ja seisundi trendi. Kõige olulisemad KPId (sh meeskonna eelmine ja järgmine tegevus seoses iga kirjega) kuvatakse iga kirjetüübi loendivaates, et saaksite ülevaate ja et nende alusel oleks võimalik loendit sortida.

Suhte seisundi üksikasjad tabelivaates

Suhte andmevaate abil kriitiliste müügivõimaluste tuvastamine

Suhte andmevaade esitab mulldiagrammi, mis annab kiirülevaate tulevaste müügivõimaluste seisundist, sulgemisajast ja eeldatavast tulust. Selle vaatamiseks tehke järgmist.

 1. Minge jaotisse Müük > Müügivõimalused.

 2. Klõpsake riba Diagrammid loendi paremal poolel diagrammide paani väljatoomiseks.

 3. Avage diagrammide paani ülaosas ripploend ja valige diagrammi avamiseks Suhteandmed.

Iga tulevane müügivõimalus märgitakse diagrammil mullina. Mulli suurus näitab selle müügivõimaluse eeldatavat tulu. Seisund märgitakse y-teljele, seega mida kõrgemal mull diagrammil kuvatakse, seda parem on selle seisund. Eeldatav sulgemise kuupäev märgitakse x-teljele, seega võivad diagrammi vasakul poolel olevad müügivõimalused peagi aeguda. Seetõttu on kõige kriitilisemad müügivõimalused tähistatud kõige suuremate mullidega, mis paiknevad alumise vasakpoolse nurga läheduses, samas kui kõige paljulubavamad müügivõimalused on tõenäoliselt diagrammi ülemise osa läheduses. Liikuge hiirekursoriga üle mulli, et näha müügivõimaluse nime ja mõningaid muid üksikasju. Klõpsake mullil sellega seotud müügivõimaluse kirje avamiseks. Suhte seisundit näitab ka mullide värv. Roheline on hea, kollane on rahuldav, punane on halb ja hall on null (mis näitab ilmselt seda, et tulemusi pole veel arvutatud, või et arvutamiseks pole piisavalt andmeid).

Suhtluse ülevaadete võimaluse seisundi diagramm

Suhte andmediagramm toetub teatud müügivõimaluse kirjete väärtustele, kuid mõnikord võivad need väärtused mõne müügivõimaluse või nende kõigi puhul puududa – kas siis töötaja tähelepanematuse tõttu või siis seetõttu, et te ei kasuta neid välju oma organisatsioonis. Diagramm kujutab puuduvaid väärtusi järgmiselt.

 • Ilma suhte seisundi väärtuseta müügivõimalused on kuvatud hallina ja nende väärtus on null. Seetõttu kujutatakse need diagrammi alumises osas.

 • Müügivõimalusi, mille eeldatav sulgemisaeg on minevikus, ei kuvata.

 • Müügivõimalusi, mille eeldatav sulgemisaeg puudub, ei kuvata.

 • Müügivõimalused, millel puudub eeldatava tulu väärtus, kuvatakse nullväärtusega. Seetõttu kujutatakse need väga väikese mullina.

Kliendi või müügivõimaluse seisundi ja tegevuste ajaloo analüüsimine

Eraldi kirje vaatamisel kuvatakse täielik suhtluse analüüs, sh graafikud, KPId, meilisuhtluse ajalugu, täielik tegevuste ajalugu ja suhte seisund. Need andmed esitatakse kahes laiendatavas jaotises, kui vaatate eraldi kirjet (nt konkreetset müügivõimalust).

Jaotises Suhte seisund antakse teavet, mis sarnaneb loendivaates esitatavale teabele, nagu on näidatud järgmisel joonisel.

Suhte seisundi üksikasjad

Joonis toob esile järgmised suhtluse analüüsi elemendid.

 1. Suhte seisundi pealkiri: klõpsake siin suhte seisundi üksikasjade laiendamiseks või ahendamiseks.

 2. Suhtluse analüüsi pealkiri: klõpsake siin tegevuse analüüsi kuva laiendamiseks või ahendamiseks (vt üksikasju järgmiselt jooniselt).

 3. Suhte seisundi skoor ja trend: kuvab üldise suhte seisundi, kus klient on seotud praeguse kirjega, ja lisatud on viimane trend.

 4. Järgmine tegevus: kuvab praegusele kirjele plaanitud järgmise tegevuse kuupäeva ja kellaaja. Kui pääsete sellele tegevusele juurde, siis näete ka selle nime või teemat. Järgmine ja viimane tegevus kuvatakse ainult müügivõimaluse ja müügivihje olemite puhul.

 5. Viimane tegevus: kuvab praeguse kirjega tehtud viimase tegevuse kuupäeva ja kellaaja. Kui pääsete sellele tegevusele juurde, siis näete ka selle nime või teemat. Järgmine ja viimane tegevus kuvatakse ainult müügivõimaluse ja müügivihje olemite puhul.

Jaotises Suhtluse analüüs on üksikasjalik analüüs, millest suurt osa pole võimalik mujalt saada, nagu on näidatud järgmisel joonisel.

Tegevuse analüüsi üksikasjad

Joonis toob esile järgmised suhtluse analüüsi elemendid.

 1. Kogu suhtluse kokkuvõte: kuvab teie meeskonna ja kliendi algatatud tegevuste arvu kokku. Tegevused on jagatud üldise tüübi alusel.

 2. Kulutatud aeg: näitab suhtelist aega, mis on kulutatud praeguse kirjega seotud tegevustele, sh aega, mida olete kulutanud teie, teie meeskond ja mida on kulutanud klient. Iga tegevuse puhul, millega oli seotud mitu meeskonnaliiget, korrutatakse tegevusele kulutatud aeg osalenud meeskonnaliikmete arvuga. Kuid kliendi kulutatud aeg arvestatakse ainult üks kord, isegi kui osales mitu kliendi meeskonna liiget.

 3. Meilisuhtluse tulemused: esitab kokkuvõtte selle kohta, mis tegevusi klient on teinud jälgitavate meilidega, mille teie meeskond talle on saatnud. Meile, mida ei jälgita, ei arvestata, seega peate lubama ja kasutama meili kaasamise funktsiooni, et siin andmeid näha. Lisateave: Meilisuhtlus

 4. Põhitegijad: kuvab statistika inimeste kohta, kes on olnud praeguse kirjega töötamisel kõige aktiivsemad, muu hulgas konkreetsed inimesed teie meeskonnast ja kliendi poolelt.

 5. Tegevuste ajaskaala: annab üksikasjalikuma vaate tegevuste kohta ajas, mis on jagatud tegevuse tüübi, kuupäeva ja algataja (teie meeskond või klient) alusel.

Suhtluse analüüsi väärtuste arvutamine

Suhtluse analüüsi väärtused tuletatakse paljude Dynamics 365-i ja Microsoft Exchange’i serveritesse salvestatud seotud inimeste, tegevuste, ettevõtete, kohtumiste ja meilide põhjalikust analüüsist. Skooride leidmise ja arvutamise protsess on võetud kokku järgmisel joonisel.

Kuidas suhtluse analüüsi arvutatakse?

Vaadake järgmistest alajaotistest iga voodiagrammi osa üksikasju.

1. etapp: kirje jaoks huvipakkuvate kontaktide leidmine

Suhtluse analüüsi huvitavad tegevused, mida teevad antud kirjega seotud inimesed. Esimene samm asjakohaste tegevuste leidmiseks on uurida välja, milliseid kontakte tuleks analüüsi lisada. Suhtluse analüüs annab ka teie, teie meeskonna ja kliendi meeskonna kulutatud aja väärtused, seega on kogu protsessis oluline ära näidata, kes mida tegi.

Järgmises tabelis on näha, kuidas süsteem iga kirjetüübi puhul huvipakkuvaid kontakte leiab. Hiljem otsib süsteem iga tuvastatud kontaktiga seotud tegevusi ja otsustab, millised neist tegevustest tuleks selle kirje KPI arvutusse kaasata.

Sisekontaktid Väliskontaktid
Ettevõte - Iga Dynamics 365 kasutaja - Ettevõtte peamine kontaktisik
- Kõik kontaktid ettevõtte loendis Kontaktid.
Müügivõimalus - Müügivõimaluse kirje omanik
- Kõik kasutajad müügivõimaluse müügimeeskonna loendis.
- Kliendi kontaktisik, kes on müügivõimaluse puhul nimetatud
- Kõik kontaktid müügivõimaluse loendis Huvirühmad.
- Seotud ettevõtte kirje peamine kontaktisik.
Müügivihje - Müügivihje kirje omanik - Kontaktandmed müügivihje jaotises Kontakt.
- Kõik kontaktid müügivihje loendis Huvirühmad.
Kontakt - Iga Dynamics 365 kasutaja - Kontaktandmed kontakti jaotises Kontakt.

Kui süsteem on (eelmises jaotises kirjeldatud viisil) huvipakkuvad kontaktid tuvastanud, otsib see iga kontaktiga seotud tegevusi ja tuvastab siis, milliseid neist tegevustest tuleks vaadeldava kirje suhtluse analüüsi lisada. See tuvastab asjakohased tegevused järgmiselt.

 • Seostuvad kirjed: iga tegevus, mille väärtuseks Seostuv on määratud praegune kirje, määratakse selgelt selle juurde, ja see lisatakse alati selle suhtluse analüüsi, isegi kui see tegevus pole huvipakkuva kontaktiga seotud.

 • Meilisõnumid: lisage kõik sõnumid, kus huvipakkuva kontakti meiliaadress (või viide kontakti kirjele) on näidatud väljal Saaja, Koopia või Saatja.

 • Kohtumised: lisage kõik kohtumised, kus huvipakkuv kontakt on näidatud väljadel Kohustuslik või Valikuline.

 • Telefonikõned: lisage kõik kõned, kus huvipakkuv kontakt on näidatud väljadel Saatja või Saaja.

Näited asjakohaste tegevuste tuvastamise kohta

Siin on mõned näited selle kohta, kuidas eelmistes jaotistes välja toodud reegleid rakendada võidakse.

 • Kui teid on müügivihjele määratud ja registreerite mõne selle müügivihje huvirühma juures telefonikõne tegevuse, siis arvestatakse seda telefonikõnet selle müügivihje KPIde puhul. Kui samale huvirühmale helistavad teised kasutajad, keda pole müügivihjele määratud, ei arvestata nende telefonikõnesid selle müügivihje KPIde puhul.

 • Kui kuulute müügivõimaluse müügimeeskonda ja saadate mõnele huvirühmale meili, mis on selle müügivõimalusega seotud, siis arvestatakse seda meili selle ettevõtte KPIde puhul. Kui samale väliskontaktile saadab meili mõni teine kasutaja, kes selle ettevõtte meeskonda ei kuulu, siis ei arvestata seda selle müügivõimaluse puhul.

 • Kui osalete kohtumisel ettevõtte peamise kontaktisikuga, siis arvestatakse seda kohtumist selle ettevõtte ja selle kontakti KPIde puhul. Kui see ettevõte on seotud ka müügivõimalusega, arvestatakse kohtumist selle müügivõimaluse puhul ainult juhul, kui olete sellele müügivõimalusele ka määratud (või kuulute selle müügimeeskonda) ja kui kohtumine on määratud selle müügivõimalusega seostuvaks.

3. etapp: suhtluse analüüsi KPIde arvutamine

Kui süsteem on kõik asjakohased tegevused leidnud, on see valmis igale kirjele KPIde ja muude analüüsiandmete arvutamiseks. Järgmises tabelis on võetud kokku olemasolevad KPId.

Teie meeskonna algatatud või läbi viidud Kliendi meeskonna algatatud või läbi viidud
Meilid Arv kokku

Kulutatud aeg kokku

Ajaskaala (arv nädalas)

Vastuste arv
Arv kokku

Kulutatud aeg kokku

Ajaskaala (arv nädalas)

Vastuste arv

Jälgitavate meilide tegevuste tulemused (avamised, manuste vaatamised ja linkide vaatamised)
Kohtumised Arv kokku

Teie meeskonna kulutatud aeg kokku (kui kohtumisel osales mitu meeskonnaliiget, korrutatakse kestus osalenud meeskonnaliikmete arvuga)

Teie kulutatud aeg kokku (ei korrutata meeskonnaliikmete arvuga)

Ajaskaala (arv nädalas)
Arv kokku

Kulutatud arg kokku (ei korrutata osalenud kliendi kontaktisikute arvuga)

Ajaskaala (arv nädalas)
Telefonikõned Arv kokku

Kulutatud aeg kokku

Ajaskaala (arv nädalas)
Arv kokku

Kulutatud aeg kokku

Ajaskaala (arv nädalas)
Kokku (kõik tegevused) Kulutatud aeg kokku Kulutatud aeg kokku

Märkus

Meilisuhtluse statistika esitatakse ainult jälgitavate meilide kohta, mis nõuab meili kaasamise funktsiooni kasutamist. Lisateavet jälgitavate meilide koostamise ja saatmise kohta leiate jaotisest Meili kaasamine

KPIde puhul, mis esitavad teie, teie meeskonna ja kliendi kulutatud aega, leiab süsteem kestused, rakendades järgmises tabelis välja toodud reegleid.

Tegevuse tüüp Kestuse väärtuse allikas
Kohtumised Kohtumise kirje väli Kestus
Kõned Telefonikõne kirje väli Kestus
Meilid Eeldatav väärtus (2,5 minutit lugemiseks, 5 minutit kirjutamiseks)
Muu Iga kirje väli Kestus

Näpunäide

Kohtumiste aja arvestused on veidi erilised. Üksikasjad on antud eelnevates tabelites, kuid siin on selle illustreerimiseks veel üks näide.

Kui korraldate kohtumise, kus osaleb kolm teie meeskonna liiget (sh teie ise), ja kohtute kahe kliendi meeskonna liikmega ning kohtumine kestab 30 minutit, siis lisatakse see kohtumine teie aja KPIde hulka järgmiselt.

 • Minu kulutatud aeg: 30 minutes (kohtumine kestis 30 minutit)
 • Minu meeskonna kulutatud aeg: 90 minutes (30 min × 3 osalevat meeskonnaliiget)
 • Kliendi kulutatud aeg: 30 minutes (aega ei korrutata kliendi osalejate arvuga)

4. etapp: suhte seisundi ja seisundi trendi arvutamine

Üldine suhte seisundi skoor arvutatakse, võttes kokku asjakohased tegevused ja rakendades kaalud tegevusetüüpide alusel (mis võimaldavad administraatoril määrata mõnele tegevuse tüübile teisest suurema kaalu). Tulemus normaliseeritakse, saades seisundi skoori vahemikus 0–100 ja seisundit iseloomustatakse hinnanguga hea (skoor 60–100), rahuldav (40–59) või halb (0–39).

Pidage silmas järgmist.

 • Seisundi skoorid on arvutatud nende müügivihjete põhjal, mis on aktiivses olekus. See peatub, kui need jõuavad kvalifitseeritud või diskvalifitseeritud olekusse.
 • Seisundi skooris arvutatakse nende müügivõimaluste põhjal, mis on avatud ja mille võitmist või kaotamist on eiratud.
 • Kontaktide ja ettevõtete seisundi skoore arvutatakse sõltumata nende olekust.

Administraator saab valida, millised tegevused on teie ettevõtte jaoks kõige asjakohasemad. Vaikimisi lähevad kõik tegevusetüübid ühtemoodi arvesse, kuid teie administraator saab iga tüübi osakaalu kuni 50% ulatuses muuta. Lisaks saab teie administraator valida, kui sageli müügiesindajad peaksid kliendiga ühendust võtma (nt kord nädalas); see säte mõjutab ka seisundi skoori.

Suhte seisundi kaalud ja sageduse sätted

Lisaks absoluutse seisundi skoorile näitab süsteem ka üldist trendi (üles, alla või neutraalne), mis põhineb hiljutiste tegevuste arvul ja väärtusel. Trendi suund muutub üsna aeglaselt, seega võib minna veidi aega, enne kui tegevuste hiljutine suurenemine või vähenemine selles kajastub.

Privaatsusavaldus

Kui lubate suhtluse ülevaadete funktsiooni Suhtluse analüüs, saadetakse rakenduse Dynamics 365 kliendiandmed, sh kasutajat tuvastada võimaldav teave, Azure’is töötavasse teenusesse Dynamics 365 for Customer Insights ja talletatakse seal, eesmärgiga arvutada rakenduse Dynamics 365 kasutajate ja klientide vahelisi seoste KPI-sid. Andmed talletatakse ajutiselt ka teenuses Azure Service Fabric, kus neid töödeldakse täiendavate väljundite, nt seose seisundi ja trendide jaoks. Seejärel tagastatakse teave teenusesse Customer Insights ja hiljem rakendusse Dynamics 365.

Administraator saab suhtluse analüüsi funktsiooni lubada, kui installib selle lahendusena Dynamics 365-i organisatsioonis. Veel saab administraator funktsiooni hiljem ka keelata, kui desinstallib selle lahenduse Dynamics 365-i organisatsioonist.

Lubades Exchange’i andmed andmeallikana, saadate rakenduse Dynamics 365 kliendiandmed, sh lõppkasutajat tuvastada võimaldava teabe täiendavate andmete kogumise eesmärgil (mida asutatakse KPI-de arvutamiseks ja teiste analüüside loomiseks) teenusest Dynamics 365 for Customer Insights teenusesse Exchange Online. Funktsiooni täielikuks lubamiseks peab rakenduse Office 365Exchange administraator nõustuma teenuse Exchange rakenduses ka eraldi nõusolekuavaldusega. Kui mõlemad administraatorid on seostuvate toodete kaudu nõusoleku andnud, esitab teenus Exchange meili ja koosoleku metaandmed, mis talletatakse teenuses Dynamics 365 for Customer Insights ja mida kasutatakse KPI-de arvutuste ja potentsiaalset ka teiste analüüside täiustamise eesmärgil, seda teenuse Dynamics 365 for Customer Insights administraatori otsuse kohaselt. Suhtluse analüüsi konfiguratsioonis teenuse Exchange andmete andmeallikana kasutamise keelamine ei eemalda Exchange’i andmeid teenusest Dynamics 365 for Customer Insights. Teenuse Exchange andmeid saab teenusest Dynamics 365 for Customer Insights eemaldada AINULT otse teenuse Dynamics 365 for Customer Insights kaudu.

Azure’i komponente ja teenuseid, mis on seotud suhtluse analüüsiga, on üksikasjalikult kirjeldatud järgmistes jaotistes.

Märkus. Lisateavet täiendavate Azure’i teenusepakkumiste kohta leiate jaotisest Microsoft Azure’i usalduskeskus.

Dynamics 365 for Customer Insights

Azure’is töötav teenus Customer Insights talletab rakenduse Dynamics 365 andmeid, sh klientide isikut tuvastada võimaldavat teavet, eesmärgiga arvutada väljundit suhtluse analüüsi funktsiooni jaoks. Teenuse Customer Insights eelvaatele kehtivad need eelvaatefunktsioonide täiendavad kasutustingimused.

Lisateave Customer Insightsi eelvaate kohta.

Azure Service Fabric

Teenust Azure Service Fabric kasutatakse rakenduse Dynamics 365 andmete ajutiseks talletamiseks, sh talletatakse klientide isikut tuvastada võimaldavat teavet, eesmärgiga arvutada väljundit suhtluse analüüsi funktsiooni jaoks.

Vt ka

Mis on eelvaatefunktsioonid ja kuidas neid lubada?