Turberollid ja õigused

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Andmetele juurdepääsu juhtimiseks peate seadistama organisatsioonistruktuuri, mis kaitseb tundlikke andmeid ja ühtlasi lubab teha koostööd. Seda saate teha, häälestades äriüksused, turberollid ja väljade turbeprofiilid.

Turberollid

Turberoll määratleb, kuidas eri kasutajad (nt müügiesindajad) pääsevad juurde eri tüüpi kirjetele. Andmete juurdepääsu juhtimiseks saate muuta olemasolevaid turberolle, luua uusi turberolle või määrata turberolle ümber teistele kasutajatele. Igal kasutajal saab olla mitu turberolli.

Turberollide õigused on kumulatiivsed ehk kui kasutajal on mitu turberolli, siis ta saab iga rolli kõik õigused.

Iga turberoll koosneb kirjete taseme õigustest ja ülesandepõhistest õigustest.

Kirjetaseme õigused määratlevad, milliseid tööülesandeid kasutaja kirjele juurde pääsedes saab teha (näiteks lugemine, loomine, kustutamine, määramine, ühiskasutusse andmine, lisamine ja lõppu lisamine). Lisa tähendab teise kirje, nt tegevuse või märkuse manustamist kirjele. Lisa lõppu tähendab manustamist kirjele. Lisateave: Kirjetaseme õigused

Ülesandepõhised õigused vormi allosas annavad kasutajale õigused täita spetsiaalseid ülesandeid, nt avaldada artikleid.

Turberolli sätete lehel olevad värvilised ringid määratlevad sellele õigusele ette nähtud pääsutaseme. Pääsutasemed määravad, kui põhjalikult või kui kõrgel tasemel saab kasutaja määratud õigusi organisatsiooni äriüksuses täita. Järgmises tabelis on loetletud pääsutasemed rakenduses, alates tasemest, mis annab kasutajatele kõige ulatuslikuma juurdepääsu.

Globaalne juurdepääsutase Globaalne. See pääsutase annab kasutajale juurdepääsu kõigile organisatsiooni kirjetele, olenemata sellest, millisesse äriüksuse hierarhilisse tasemesse eksemplar või kasutaja kuulub. Globaalse juurdepääsuga kasutajatel on automaatselt ka põhjalik, kohalik ja põhijuurdepääs.

Kuna see pääsutase annab juurdepääsu kogu organisatsiooni teabele, peab see olema piiratud vastavalt organisatsiooni andmeturbeplaanile. See pääsutase on tavaliselt antud kogu organisatsiooni hõlmavate volitustega juhatajatele.

Rakenduses on selle pääsutaseme nimetuseks Organisatsioon.
Sügav juurdepääsutase Põhjalik. See pääsutase annab kasutajale juurdepääsu kirjetele kasutaja äriüksuses ja kõigis kasutaja äriüksusele alluvates äriüksustes.

Põhjaliku juurdepääsuga kasutajatel on automaatselt ka kohalik ja põhijuurdepääs.

Kuna see pääsutase annab juurdepääsu kogu äriüksuse ja alluvate äriüksuste teabele, peab see olema piiratud vastavalt organisatsiooni andmeturbeplaanile. See pääsutase on tavaliselt antud äriüksusi hõlmavate volitustega juhatajatele.

Rakenduses on selle pääsutaseme nimetuseks Peamine: alluvad äriüksused.
Kohalik juurdepääsutase Kohalik. See pääsutase annab kasutajale juurdepääsu kirjetele kasutaja äriüksuses.

Kohaliku juurdepääsuga kasutajatel on automaatselt ka põhijuurdepääs.

Kuna see pääsutase annab juurdepääsu kogu äriüksuse teabele, peab see olema piiratud vastavalt organisatsiooni andmeturbeplaanile. See pääsutase on tavaliselt antud äriüksust hõlmavate volitustega juhatajatele.

Rakenduses on selle pääsutaseme nimetuseks Äriüksus.
Peamine juurdepääsutase Basic.

See pääsutase annab kasutajale juurdepääsu kirjetele, mille omanik ta on, objektidele, mis on antud kasutajale ühiskasutuseks, ja objektidele, mis on antud ühiskasutuseks meeskonnale, mille liige kasutaja on.

See on tüüpiline pääsutase müügi- ja teenindusesindajate jaoks.

Rakenduses on selle pääsutaseme nimetuseks Kasutaja.
Juurdepääsutase puudub Pole. Juurdepääs on keelatud.

Oluline

Et tagada kasutajatele veebirakenduste kõigi alade, nt olemivormide, navigeerimisriba ja käsuriba nähtavus ja juurdepääs, peavad kõik organisatsiooni turberollid sisaldama lugemisõigust Web Resource'i olemis. Näiteks ilma lugemisõiguseta ei saa kasutaja avada veebiressurssi sisaldavat vormi. Selle asemel ilmub umbes selline tõrketeade: „Puudub õigus prvReadWebResource.” Lisateave: Turberolli loomine või muutmine

Kirjetasemeõigused

PowerAppsis ja Dynamics 365 for Customer Engagement-is on kaheksa erinevat kirjetasemeõigust, mis määravad juurdepääsutaseme, mis on kasutajal kindlale kirjele või kirje tüübile.

Õigus Kirjeldus
Loo Vajalik uue kirje loomiseks. See, milliseid kirjeid luua saab, sõltub turberollis määratletud juurdepääsuõiguste tasemest.
Lugemisõigusega Vajalik kirje avamiseks sisu vaatamiseks. See, milliseid kirjeid lugeda saab, sõltub turberollis määratletud juurdepääsuõiguste tasemest.
Kirjutamine Vajalik kirje muutmiseks. See, milliseid kirjeid muuta saab, sõltub turberollis määratletud juurdepääsuõiguste tasemest.
Kustutamine Vajalik kirje püsivaks eemaldamiseks. See, milliseid kirjeid kustutada saab, sõltub turberollis määratletud juurdepääsuõiguste tasemest.
Lõppu lisamine Vajalik kirje seostamiseks praeguse kirjega. Näiteks kui kasutajal on müügivõimaluse puhul lõppu lisamise õigus, saab ta müügivõimalusele lisada märkme. See, millistele kirjetele saab teavet lisada, sõltub turberollis määratletud juurdepääsuõiguste tasemest.
Lisa lõppu: Vajalik praeguse kirje seostamiseks mõne muu kirjega. Kui kasutajal on märkme puhul lõppu lisamise õigus, saab ta võimalusele lisada märkme. See, millistele kirjetele saab teavet lisada, sõltub turberollis määratletud juurdepääsuõiguste tasemest.
Määramine Vajalik kirje omandiõiguse teisele kasutajale üleandmiseks. See, milliseid kirjeid määrata saab, sõltub turberollis määratletud juurdepääsuõiguste tasemest.
Ühiskasutus Vajalik kirjele juurdepääsu lubamiseks mõnele teisele kasutajale nii, et teile jääb juurdepääsuõigus alles. See, milliseid kirjeid ühiskasutusse anda saab, sõltub turberollis määratletud juurdepääsuõiguste tasemest.

Turberollide alistamine

Kirje omanik või isik, kellel on kirje ühiskasutuse õigus, võib anda kirje teistele kasutajatele või meeskondadele ühiskasutusse. Ühiskasutusse andmisel võib kindlatele kirjetele lisada lugemise, kirjutamise, kustutamise, lisamise, määramise ja ühiskasutuse õigused.

Meeskondi kasutatakse tavaliselt nende kirjete ühiskasutusse andmisel, millele meeskonna liikmed tavaliselt juurde ei pääse. Lisateave: Turbe, kasutajate ja meeskondade haldamine

Kindla kirje pääsuõigust eemaldada ei saa. Mis tahes turberolli õiguse muudatusi rakendatakse kõigile seda tüüpi kirjetele.

Vt ka

Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagementi turbepõhimõtted
Turbe, kasutajate ja meeskondade haldamine
Turberolli loomine või redigeerimine