Ärijuhtimise sätete seadistamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Klõpsake ühte järgmistest linkidest teabe saamiseks ärijuhtimise sätete lehe seadistuste kohta:

Finantsaasta sätetega töötamine Eesmärgi loomine või redigeerimine
Määrake, millal teie äri on suletud (Customer Service) Ruumide ja vahendite lisamine teeninduse ajastamiseks (Customer Service)
Järjekorra loomine või redigeerimine Ressursirühma loomine või redigeerimine (Customer Service)
Müügiterritooriumide seadistamine ettevõtte turgude korraldamiseks geograafiliste alade alusel Teenuse loomine või redigeerimine (Customer Service)
Kasutage teeninduskohtade haldamiseks kohti (Customer Service) Teemade määratlemine teenindusjuhtumite, toodete ja artiklite kategooriatesse paigutamiseks
Mitme valuutaga tehingute haldamine Ühenduste loomine kirjete vaheliste seoste kuvamiseks
Ühenduste loomine kirjete vaheliste seoste määratlemiseks ja kuvamiseks Reeglite seadistamine Dynamics 365 (Customer Service) kirjete automaatseks loomiseks või värskendamiseks