Andmete puhtana hoidmiseks duplikaadituvastuse seadistamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Andmete terviklikkuse säilitamiseks tasub seadistada duplikaadituvastuse reeglid, et vähendada topeltkirjete arvu süsteemis. Dynamics 365 sisaldab ettevõtete, kontaktide ja müügivihjete jaoks vaikeduplikaadituvastusreegleid, kuid mitte muude kirjetüüpide jaoks. Kui soovite, et süsteem tuvastaks duplikaadid teiste kirjetüüpide puhul, tuleb luua uus reegel.

Pärast duplikaadituvastuse reeglite loomist tuleb duplikaadituvastus sisse lülitada.

 1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori, süsteemikohandaja, müügijuhi, müügi asepresidendi, turunduse asepresidendi või peadirektori/ärijuhi turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

  Turberolli kontrollimine

  1. Järgige juhiseid teemas Oma kasutajaprofiili vaatamine.

  2. Kas teil puuduvad vajalikud õigused? Pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

 2. Minge jaotisse Sätted > Andmehaldus.

 3. Valige Duplikaadituvastusreeglid.

 4. Uue duplikaadituvastusreegli loomiseks valige Uus. Sisestage nimi ja kirjeldus.

  -VÕI-

  Avaldamata, kuid olemasoleva duplikaadituvastusreegli redigeerimiseks valige vastav duplikaadituvastusreegel.

  -VÕI-

  Avaldatud duplikaadituvastusreegli redigeerimiseks valige reegel. Valige menüüst Toimingud käsk Tühista avaldamine ja seejärel valige reegel.

 5. Valige kirje duplikaadina tuvastamiseks kasutatavad kriteeriumid.

  1. Uue reegli loomisel

   • Valige jaotise Duplikaadituvastusreegli kriteeriumid loendist Põhikirje tüüp kirjetüüp, millele seda reeglit rakendatakse. Valige näiteks Kontaktid.

   • Valige väljalt Kattuva kirje tüüp võrreldav kirjetüüp. Enamasti võib olla vaja kasutada sama kirjetüüpi nii valiku Põhikirje tüüp kui ka Kattuva kirje tüüp puhul. Samuti on abiks võimalus erinevaid kirjetüüpe võrrelda. Näiteks võib olla vaja võrrelda välja Meil jaotises Kontaktid väljaga Meil jaotises Müügivihjed.

  2. Kui soovite, et reegel võtaks duplikaatide tuvastamisel arvesse üksnes aktiivseid kirjeid, märkige ruut Passiivsete kattuvate kirjete välistamine. Selle ruudu peaksite märkima ka juhul, kui teie duplikaadituvastusreegli kriteeriumid põhinevad mõnel olekuväljal.

  3. Kui soovite, et reegel oleks tõstutundlik, märkige ruut Tõstutundlik.

  4. Kui olete baas- ja kattuvate kirjetüüpide jaoks valinud erinevad kirjetüübid, valige iga uue kriteeriumi korral veeru Põhikirje väli nupp Vali ja seejärel valige välja nimi. Valige sama rea veerus Kattuva kirje väli väärtus Vali ja seejärel välja nimi.

   - VÕI -

   Kui olete baas- ja kattuvate kirjetüüpide jaoks valinud samad kirjetüübid, valige iga uue kriteeriumi korral veerus Väli käsk Vali ja valige seejärel väli.

  5. Valige sama rea veerus Kriteerium käsk Vali ja valige siis tehtemärk. Näiteks valige Täpne vaste.

  6. Kui määratud on Samad algusmärgid või Samad lõpumärgid, valige veerus Märkide arv väärtus Sisesta väärtus ja sisestage siis võrreldavate märkide arv.

  7. Kui te ei soovi, et reegel tuvastaks duplikaatide tuvastamise käigus tühje välju (nullväärtusi) võrdsetena, märkige ruut Ignoreeri tühje väärtusi.

  Oluline

  Kui duplikaadituvastusreegel sisaldab ainult üht tingimust, ignoreeritakse duplikaadituvastustöö käigus tühje väärtusi.

  Valitavate kriteeriumide arv on piiratud kirje vastenduskoodis talletatavate märkide maksimumiga. Kriteeriumide lisamisel pöörake tähelepanu kriteeriumide loendi vasakpoolses allnurgas kuvatavale väärtusele Vastenduskoodi praegune pikkus.

  Duplikaadituvastusreegli näide

 6. Kui olete kriteeriumide lisamise lõpetanud, valige Salvesta ja sule.

 7. Uue või muudetud duplikaadituvastusreegli kasutuselevõtmiseks valige reegel ja valige siis Avalda.

  Duplikaadituvastusreegli avaldamisel luuakse sellele reeglile vastavas kirjetüübis iga kirje jaoks vastenduskood. Saate avaldada sama põhikirje tüübi (nt Ettevõte) puhul ainult viis reeglit korraga. Kui selle limiidi saavutate, võib teil olla vaja mõni olemasolev reegel kustutada või selle avaldamine tühistada.

Märkus

 • Soovitatav on duplikaadituvastuse kriteeriumid seada väljal, millel on kordumatud väärtused (nt väljal Meil).
  • Iga kirjetüübi kohta võib duplikaadituvastusreegleid olla ka mitu.

Vt ka

Duplikaadituvastuse reeglite sisse või välja lülitamine kogu organisatsiooni jaoks
Topeltkirjete tuvastamiseks süsteemi hulgitööde käitamine
Ettevõtete, kontaktide või müügivihjete topeltkirjete ühendamine
Arendaja juhend: duplikaatreegli olemid