Dialoogiboksi Süsteemisätted vahekaart Meil

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Kasutage selle lehe sätteid meilide töötlemise seadistamiseks Dynamics 365-is.

Avage dialoogiboks Süsteemisätted (kui see veel lahti pole)

  1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

    Turberolli kontrollimine

  2. Minge jaotisse Sätted > Meilikonfiguratsioon.

  3. Valige Meili konfiguratsioonisätted.

Sätted Kirjeldus
Meilitöötluse konfigureerimine
Meilide kasutamise töötlemine Valige, kas soovite meili töötlemisel kasutada serveripoolset sünkroonimist või meiliruuterit. serveripoolne sünkroonimine on eelistatud sünkroonimisviis.

Lisateave: Meilisüsteemi integreerimine rakendusega Dynamics 365
Sünkroonimise vaikemeetodi konfigureerimine Iga Dynamics 365-is kasutaja või järjekorra loomisel automaatselt loodava postkasti puhul rakendatakse selles jaotises määratletud meili vaikesätteid.
Meiliserveri profiil Valige serveripoolse sünkroonimise jaoks meiliserveri profiil, mida kasutada soovite. Meiliserveri profiil sisaldab konfiguratsiooniandmeid, mis võimaldab Dynamics 365-il Microsoft Exchange'iga ühenduse luua. Kui ühendate rakenduse Dynamics 365 (Online) rakendusega Exchange Online, luuakse meiliserveri profiil automaatselt teie eest.
Sisenev meil Valige, kas soovite sissetulevate meilide töötlemiseks kasutada rakendust Dynamics 365 Outlooki jaoks, meiliruuterit, serveripoolset sünkroonimist või edastuspostkasti. Lisateave: Edastuspostkastide loomine ja postkastide redigeerimine
Väljuv meil Valige, kas soovite väljaminevate meilide töötlemisel kasutada rakendust Dynamics 365 Outlooki jaoks, meiliruuterit või serveripoolset sünkroonimist.
Kohtumised, kontaktid ja ülesanded Valige, kas soovite kasutada rakendust Dynamics 365 Outlooki jaoks või serveripoolset sünkroonimist kohtumiste, kontaktide ja ülesannete sünkroonimiseks rakenduse Outlook ja Dynamics 365-i vahel. Märkus. Kui sünkroonite meili POP3-meiliserveriga, ei saa te sünkroonida kohtumisi, kontakte ega tööülesandeid.
Kinnitamata kasutajate ja järjekordade meilitöötlus Märkige need ruudud, kui soovite lubada meilitöötluse ainult nendele kasutajatele ja järjekordadele, mille meiliaadressid süsteemiadministraator on kinnitanud.

- Töötle ainult kinnitatud kasutajate meili
- Töötle ainult kinnitatud järjekordade meili
Meilikorrelatsiooni ja kausta tasandi jälgimise konfigureerimine
Kasuta Exchange’i kaustade jaoks kausta tasandi jälgimist (serveripoolne sünkroonimine peab olema lubatud) Kasutajad saavad häälestada Exchange’i jälgimiskaustu ja teisaldada siis sõnumeid nendesse kaustadesse nende automaatseks jälgimiseks peaaegu igalt seadmelt. Lisateave: Outlooki meili jälgimine, viies selle Exchange’i jälgitud kausta

Kausta tasemel jälgimine tagab jälgimisel 100% täpsuse. Kausta tasemel jälgimise kasutamiseks arvestage järgmist.

- Peate märkima selle ruudu.
- Teie organisatsioon peab sünkroonima meile serveripoolse sünkroonimise abil. Lisateave: Serveripoolse sünkroonimise seadistamine
Kasuta meilivestluste jälgimiseks korrelatsiooni Märkige see ruut, kui soovite siduda meilitegevused teiste seotud kirjetega, kasutades meilipäistes olevaid andmeid. See meetod kasutab korrelatsiooniks meiliatribuute ja on täpsem kui nutikas vastendamine, kuid vähem täpne kui kausta tasemel jälgimine või jälgimisload. Lisateave: Meilisõnumite filtreerimine ja korrelatsioon Märkus. Meilide seostamine meilipäiste abil toimib kõige paremini, kui meile töödeldakse serveripoolse sünkroonimisega. Kui kasutate meilide töötlemiseks meiliruuterit, saate meilide seostamiseks seotud kirjetega kasutada lubade jälgimist või nutikat vastendamist.
Jälgimislubade kasutamine Märkige see ruut, kui soovite kasutada jälitustõendeid ja konfigureerida, kuidas Dynamics 365 kuvab need meilisõnumite real Teema.

Jälgimisload võimaldavad 100% jälgimistäpsust. Kuid kui te ei soovi lube teemaridadel näha, kaaluge kausta tasemel jälgimist, mille jälgimistäpsus on samuti 100%.

Saate konfigureerida jälgimislubade eesliiteid ja muid osi. Kuid liiga pikad eesliited või eesliite liiga sagedane muutmine võib põhjustada ajalooandmete kaotsiminekut. Lisateave: Meilisõnumite filtreerimine ja korrelatsioon
Kasuta nutikat vastendamist Märkige see ruut nutika vastendamise kasutamiseks meilide seostamisel, tuginedes meilisõnumite sarnasusele. Nutikas vastendamine ei ole nii täpne kui jälgimisload või kausta tasemel jälgimine. Lisateave: Meilisõnumite filtreerimine ja korrelatsioon
Dynamics 365 kasutajate vaheliste meilisõnumite jälitussuvandite seadmine
Ühelt Dynamics 365 kasutajalt teisele saadetud meilisõnumite jälgimine kahe tegevusena Valige see suvand kahe meilitegevuse loomiseks Dynamics 365-i kasutajate vahel – üks saatja ja teine adressaadi jaoks.
Meilivormide suvandite määramine
Kasuta meilisõnumi sisu piiramiseks turvalisi paneele Kui selle valiku sätteks on määratud Jah, võite meili lugemisel näha järgmist tõrketeadet: „Seda sisu ei saa raamis kuvada”. Kuigi see võib tundliku sisu meiliga saatmise vähem turvaliseks muuta, eemaldab valik Ei tavaliselt selle tõrke.
Luba lahendamata adressaatidega sõnumite saatmist Määrake sätteks Jah, kui soovite saata meilisõnumeid, millel on lahendamata adressaate.
Tühistage väljade Adressaat, Koopia ja Pimekoopia väärtuste lahendus, kui sissetulevatest meilidest leitakse mitu vastet. Kasutage seda sätet, et valida, millisele kirjele meiliaadress lahendatakse, kui meili väljadel Adressaat, Koopia või Pimekoopia on mitu võimalikku vastet. Kui valite suvandi Jah, kui meili väljadel Adressaat, Koopia või Pimekoopia on meiliaadress, mida saab lahendada mitmele kontaktile (või teistele kirjetele), lahendatakse meiliaadress lahendamata režiimis, selle asemel et lahendada kõikidele võimalikele kirjetele. Lahendamata meiliaadresse saab seejärel lahendada eraldi nende ilmnemisel. Vaikeväärtus on Ei.
Rakendage kõigi puhul sama meiliaadressi, mida kasutasite ühe lahendamata vaste käsitsi lahendamiseks. Kui väärtus on Jah, rakendatakse sama meiliaadressi kõikidele sarnastele lahendamata meiliaadressidele, kui need lahendatakse ühes meilitegevuses. Kui väärtuseks on seatud Ei, rakendatakse meiliaadressi ainult konkreetsele meilitegevusele ja see ei lahenda sarnaseid aadresse teistes meilitegevustes. Vaikeväärtus on Jah.

See säte kuvatakse, kui valiku Määra väljad Adressaat, Koopia ja Pimekoopia lahendamata väärtusteks, kui sissetulevates meilides leitakse mitu vastet väärtus on Jah.
Sea manusfailide mahupiirang
Suurim lubatud failimaht (kB) Suurendage või vähendage manustatud failide maksimaalset suurust. Vaikesuurus on 5 MB (5120 KB). Vaikimisi tohib maht olla kuni 128 MB (131 072 KB).
Teatiste konfigureerimine Märkige ruudud Dynamics 365-i kasutajatele saadetavate teatiste tüübi kohta.

- Tõrge (vaikeväärtus)
- Hoiatus
- Teave (vaikeväärtus) Näpunäide. Valige Hoiatus, kui tegelete tõrkeotsingu või katsetamisega või soovite saada teatiste seinale üksikasjalikumaid teateid.
Teavita postkasti omanikku Vaikimisi teavitatakse süsteemiadministraatorit meiliserveri profiilis ilmnevatest tõrgetest.

Märkige see ruut, kui soovite teavitada ka postkasti omanikku.

Vt ka

Outlooki meili jälgimine, viies selle Exchange’i jälgitud kausta
Korduma kippuvad küsimused Microsoft Dynamics 365 ja Outlooki kirjete sünkroonimise kohta
Meili häälestamine serveripoolse sünkroonimise kaudu