Millal tuleks seda märkeruutu kasutada?

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Kasutaja võib olla rohkem kui ühe Dynamics 365-i organisatsiooni liige, kuid Exchangei postkast (meiliaadress) saab sünkroonida meile, kohtumisi, kontakte ja ülesandeid vaid ühe organisatsiooniga ning sellesse organisatsiooni kuuluv kasutaja saab sünkroonida meile, kohtumisi, kontakte ja ülesandeid vaid ühe Exchange'i postkastiga. Dynamics 365 salvestab organisatsiooni ID (OrgID) sünkrooniva organisatsiooni kohta ja kasutaja viimase Exchange’is sünkroonimise kohta.

Märkeruuduga Sünkrooni üksused Exchange’iga ainult sellest Dynamics 365 organisatsioonist isegi siis, kui Exchange määrati sünkroonima teise organisatsiooniga saate üle kirjutada Exchange'is salvestatud sätte, kui soovite muuta peamist sünkroonivat organisatsiooni. Miks peaksite seda tahtma teha? Enamasti pole teil seda vaja. Enamik kasutajaid on vaid ühe organisatsiooni liikmed. Kui administraator alustab kasutaja Exchange'i postkasti sünkroonimist, testides ja lubades postkasti serveripoolse sünkroonimise kaudu, seatakse kasutaja postkast automaatselt sünkroonima kohtumisi, kontakte ja ülesandeid selle organisatsiooniga.

Siiski võite selle märkeruudu valida järgmistel juhtudel.

  • OrgID säte Exchange'is võidakse teatud asjaoludel eksikombel üle kirjutada. Oletagem, et kasutaja on kahe organisatsiooni liige, millest üks asub Põhja-Ameerikas ja teine Jaapanis. Põhja-Ameerika organisatsiooni administraator seadistab kasutaja postkasti serveripoolse sünkroonimise kaudu. Seejärel seadistab Jaapani organisatsiooni administraator sama kasutaja postkasti serveripoolse sünkroonimise kaudu, kirjutades Exchange'i salvestatud OrgID sätte üle. Kasutaja saab siis kohtumisi, kontakte ja ülesandeid sünkroonida ainult Jaapanis asuva organisatsiooniga. Kasutaja postkasti lähtestamiseks märkige ruut Sünkrooni üksused Exchange’iga ainult sellest Dynamics 365 organisatsioonist isegi siis, kui Exchange määrati sünkroonima teise organisatsiooniga.

  • Mõnel juhul ei pruugi te teada Exchange'i salvestatud konfiguratsiooni olekut, kuid kasutaja Exchange'i postkast ei saa mingil põhjusel sünkroonida. Sellisel juhul märkige ruut, et alustada postkasti sünkroonimist sobiva organisatsiooniga.

  • Kui administraator on migreerinud kasutajad ühest organisatsioonist teise, võib kasutaja postkast olla endiselt määratud sünkroonima vana organisatsiooniga. Sellisel juhul märkige ruut, et alustada postkasti sünkroonimist sobiva organisatsiooniga.

    Selleks et administraator ei määraks mittepeamist organisatsiooni eksikombel sünkroonivaks organisatsiooniks, on kõige parem määrata mittepeamise organisatsiooni sünkroonimismeetodiks Puudub.

Mittepeamise organisatsiooni sünkroonimismeetodiks „Puudub” määramine

  1. Minge jaotisse Sätted > Meilikonfiguratsioon.

  2. Valige Postkast.

  3. Valige postkastikirje selle avamiseks.

  4. Valige dialoogiboksi Postkast jaotises Sünkroonimismeetod loendist Kohtumised, kontaktid ja ülesanded säte Puudub.

Vt ka

Meilide, kohtumiste, kontaktide ja ülesannete serveripoolse sünkroonimise häälestamine