Aruannete head tavad

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Järgmised head tavad võivad aidata koostada aruandeid, mida on lihtsam kirjutada, mis vastavad kehtestatud normidele ja mida saab tõhusamalt käivitada.

Üldised head tavad

Sellest jaotisest leiate head tavad kohandatud toomispõhiste aruannete koostamiseks.

Olemasoleva aruande kasutamine kohandatud aruannete loomiseks

Kontrollige, kas Dynamics 365-is on olemas mõni aruanne, mille ülesehitus on soovitud aruandele sarnane. Laadige alla selle aruande definitsioon ja muutke siis RDL-faili, selle asemel et nullist uus fail luua. Seda tehes säästate arendusaega ja vähendate aruande kirjutamisel vigu.

Kasutage Dynamics 365 valuuta-, numbri-, kuupäeva- ja kellaaja- ning kalendrivorminguid

Vaates FilteredUserSettings on teave valuutavormingu, kuupäeva- ja kellaajavormingu, negatiivse arvu, nädala esimese päeva, kalendrite ja muude vormingute teave. Dynamics 365 pakub andmebaasifunktsiooni fn_GetFormatStrings kuupäeva-, kellaaja-, arvu-, valuuta- ja kalendrivormingute toomiseks vaatest FilteredUserSettings.

Kasutage neid ressursse oma aruannetes andmeväärtuse õigeks vormindamiseks.

Lehe suuruse määramine

Aruandlusteenused ei paku selget lehekülje paigutust (nt vertikaal- või horisontaalpaigutust) ega eelmääratud lehesuurusi. Standardsed Dynamics 365-i aruanded on mõeldud lehesuurustele 8,25 × 11 (vertikaalpaigutus) või 11 × 8,25 (horisontaalpaigutus), mis toimivad nii USA suuruse Letter kui ka A4-paberi puhul.

Aruannete varundamine

Tehke aruannetest varukoopiad ja hoidke neid aruandlusserverist eraldi asuvas arvutis.

Määratlege vajaduse korral kärpimine

Teksti murdmine on aruandlusteenuste tekstivälja aruandeüksuse puhul vaikekäitumine. See tähendab, et kui pole teisiti näidatud, murtakse igasugune tekst mis tahes tekstivälja määratud laiuse juures ja see pikeneb siis vertikaalselt. Kui on määratud kärpimine, kärbib tekstiväli teksti tekstivälja laiuselt määratud täidise ulatuses (vaikeväärtus on 2 p vasakult ja paremalt). Sellest suurem maksimaalne pikkuse kärpimine nõuab kohandatud koodi.

Dynamics 365-i vaikearuannetes on seadistatud kohtspikrid, mis kuvavad staatilise teksti või andmeväljade väärtused, kui kasutaja liigub hiirega üle aruandeüksuse. Kui kasutate kärpimist, siis kaaluge atribuudile ToolTip välja väärtuse määramist, et kuvataks täistekst, kui kasutaja liigub üle kärbitud teksti.

Parimad tavad kuupäeva- ja kellaajavälju sisaldavate aruannete loomisel

Kui loote aruandeid, milles kasutatakse kuupäeva- ja kellaajavälju, siis arvestage järgmist.

  • Kuupäeva- ja kellaajaväärtuste järjepidevaks kasutamiseks Dynamics 365-is, kui koostate aruandeid, milles kasutatakse maailmaajal (UTC) põhinevat välja (ajavööndist sõltumatu või ainult kuupäev), siis ärge teisendage väärtust piirkondlikul ajavööndil põhinevaks (kasutaja ajavööndi) väärtuseks.

  • Kui muudate olemi välja kuupäeva ja kellaaja käitumist, siis võib välja õigeks kuvamiseks olla vaja koostada uuesti aruanded, mis kasutavad aruandes seda kuupäeva ja kellaaega.

    • Aruandeviisardi aruannete uuesti koostamine. Aruande uuesti koostamiseks redigeerige aruannet aruandeviisardi abil samade parameetritega.

    • Aruannete uuesti koostamine hallatava lahenduse põhjal. Hallatavate lahenduste puhul importige aruande uuesti koostamiseks lahendus aruande redigeerimise asemel uuesti.

    • Visual Studio abil koostatud kohandatud aruannete uuesti koostamine. Muutke kuupäeva ja kellaaja välju Visual Studios vajalikul viisil ja avaldage aruanne uuesti.

    Lisateavet kuupäeva ja kellaaja väljade kohta leiate jaotisest Kuupäeva ja kellaaja andmetüüpide funktsioonid.

Vt ka

Aruandluse ja analüütika juhend
Aruannete toimivuse parandamine