Ettevõtte ülevaadete aruanded

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Dynamics 365 sisaldab paljusid süsteemiaruandeid, mida saate kasutada ettevõtte käekäigust ülevaate saamiseks. Saate kasutada neid aruandeid olemasoleval kujul või kohandada neid vastavalt vajadustele. Lisateavet kohandatud aruannete kohta vt jaotisest Aruannete kohandamine ja korraldamine. Allpool antakse ülevaade teie ettevõtetest.

Kirjeldus Lisateave
Peamised tulutoovad ettevõtted Ettevõtete jaotuse aruanne
Ettevõtte ülevaade Ettevõtte ülevaate aruanne
Ettevõtte kronoloogiline kokkuvõte Ettevõtte kokkuvõtte aruanne
Ettevõtted, millega pole ühendust võetud Unarussejäetud ettevõtete aruanne

Ettevõtete jaotuse aruanne

Vaadake, milline ettevõte teie ettevõttele kõige suuremat tulu annab. Seejärel kasutage seda teavet mustrite tuvastamiseks – et saaksite seda teavet kasutada ja rakendada ettevõtete puhul, kellel nii hästi ei lähe.

See aruanne luuakse võidetuna suletud müügivõimaluse kirjetel põhineva tulu põhjal.

Arvestuse jaotuse aruanne Dynamics 365 Customer Engagementis

Ettevõtte ülevaate aruanne

Saate üheleheküljelise ülevaate kõigist ettevõttega toimuvatest tegevustest. Aruandes kuvatakse ettevõtte profiil, kontaktandmed ning müügivõimaluste ja teenindusjuhtumi tegevuste kokkuvõte.

  • Müügivõimaluste puhul kuvatakse aruandes diagrammid, milles aktiivsed müügivõimalused on rühmitatud müügivõimaluste müügiks muutumise tõenäosuse järgi, ja müügivõimaluste olek vastaval ajahetkel.

  • Klienditoe juhtumite puhul kuvatakse aruandes diagramm, milles suletud teenindusjuhtumid on rühmitatud klientide rahulolutaseme ja teenindusjuhtumi oleku järgi.

    Arvestuse jaotuse aruanne Dynamics 365 Customer Engagementis

Ettevõtte kokkuvõtte aruanne

Selle aruande abil saate vaadata, mis on ettevõttega toimunud. Aruandes kuvatakse ka sündmused, mis peaksid tulevikus aset leidma. Samuti kuvatakse aruandes ettevõtte kronoloogiline kokkuvõte (sh müügi- ja teenindustegevused, märkmed ja kirjed).

Näpunäide

Ettevõtte kokkuvõtte aruande kuvamiseks avage ettevõtte kirje. Vahekaardil Ettevõte rühmas Andmed klõpsake või koputage käsku Käivita aruanne ja seejärel suvandit Ettevõtte kokkuvõte.

Unarussejäetud ettevõtete aruanne

Selle aruande abil saate otsida ettevõtteid, millega pole hiljuti ühendust võetud, et nende ettevõtetega järeltegevusi teha.

Kui aruande käivitate, valige, mitu päeva ettevõte on olnud unarusse jäetud. Aruandes kuvatakse ettevõtted, millega pole hiljuti ühtegi tegevust tehtud (sh märkmed).

Vt ka

Aruande käitamine
Tõrkeotsing probleemide korral, kus aruandes andmeid ei kuvata
Aruannete kohandamine ja korraldamine