Meilisõnumile või järjekorrale allkirja loomine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Saate kasutada meiliallkirja Dynamics 365-is, et säästa aega ja saata ühtlaseid vastuseid. Meiliallkirja omanik võib olla kasutaja või meeskond.

Meiliallkirja loomine

Allkirja redigeerimsieks, kui te pole süsteemiadministraator, tehke järgmist.

 1. Klõpsake nuppu Sätted Dynamics 365 suvandinupp ekraani ülal paremas nurgas.

 2. Klõpsake valikut Suvandid ja seejärel vahekaarti Meiliallkirjad.

  Allkirja redigeerimsieks, kui olete süsteemiadministraator, tehke järgmist.

 3. Minge jaotisse Sätted > Mallid.

 4. Valige Meiliallkirjad.

  Uue meiliallkirja loomiseks tehke järgmist.

 5. Klõpsake tööriistaribal Toimingud valikut Uus.

 6. Sisestage lehele Meiliallkiri: uus meiliallkiri järgmised väärtused.

  • Omanik: kasutaja või meeskond, kellele see allkiri kuulub.

  • Keel: kui teil on installitud mitu keelepaketti, siis valige koostatava allkirja keel.

  • Pealkiri: selle meiliallkirja pealkiri.

 7. Klõpsake valikut Sea vaikeväärtuseks selle muutmiseks vaike-meiliallkirjaks.

 8. Klõpsake valikut Salvesta ja sule.

Meiliallkirjade kasutamine

Kui teil on olemas vaikeallkiri ja koostate Dynamics 365-is uue meilisõnumi (nt Sales > Tegevused > Meil), lisatakse meiliallkiri automaatselt meilisõnumile, võttes aluseks väljale Saatja sisestatud kasutaja. Kasutajale peab olema meiliallkiri määratletud.

Allkirja muutmiseks või lisamiseks klõpsake meilivormi menüüribal käsku Lisa allkiri.

Meiliallkirjade lehe avamisel kuvatakse teile kuuluvad meiliallkirjad. Teiste loodud allkirjade vaatamiseks määrake vaateks Kõik meiliallkirjad.

Asjad, mida on vaja meiliallkirjade kohta teada

 • Meiliallkirja omanik saab seda luua, muuta või kustutada.

 • Igal kasutajal või meeskonnal tohib olla ainult üks vaikemeiliallkiri.

 • Kui muudate meiliallkirja omanikku, muutub allkiri mitte-vaikeväärtuseks. Näiteks oletame, et allkiri on kasutaja A vaikeväärtus. Kasutaja A määrab selle järjekorrale X ja järjekorral X on vaikeallkiri olemas. Määratud allkiri on järjekorra X puhul mitte-vaikeväärtus. Kui järjekorral X pole vaikeallkirja, saab uuest allkirjast vaikeallkiri.

 • Kui väljale Saatja lisatakse kasutaja, siis kuvatakse selle kasutaja meiliallkiri. Kui klõpsate käsku Lisa allkiri, kuvatakse kõik kasutajale kuuluvad allkirjad. Kui väljale Saatja määratakse järjekord, kuvatakse järjekorra omaniku vaike-meiliallkiri. Järjekorra omanik võib olla kasutaja või meeskond. Kui klõpsate käsku Lisa allkiri, kuvatakse kõik järjekorra omanikule (kasutajale või meeskonnale) kuuluvad meiliallkirjad.

  Meilile vastava kasutaja meiliallkiri

 • Kui väljale Saatja määratakse järjekord, kuvatakse järjekorra omaniku vaike-meiliallkiri. Järjekorra omanik võib olla kasutaja või meeskond. Kui klõpsate käsku Lisa allkiri, kuvatakse kõik järjekorra omanikule (kasutajale või meeskonnale) kuuluvad meiliallkirjad.

  Meilile vastava järjekorra meiliallkiri

Vt ka

Mallidega töötamine