Süvitsiminek diagrammis

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Võite diagrammi segmenti süvitsi minna, et diagrammi andmeid selle segmendi jaoks filtreerida. Näiteks võite süvitsi minna ühte müügivõimaluste diagrammi segmenti. Saate diagrammi süvitsi minnes muuta ka diagrammi tüüpi.

 1. Avage nende kirjete loend, mida soovite diagrammis kuvada ning seejärel klõpsake kirjeloendi kohal või sellest paremal asuvat diagrammiriba.

 2. Järgige kasutatava rakenduse juhiseid.

  Dynamics 365 veebirakenduse kasutamisel

  1. Klõpsake ala Diagrammid.
 1. Klõpsake diagrammialal diagrammi nime kõrval asuval noolenupul ja seejärel diagrammi nimel.

 2. Klõpsake diagrammi kategooria ala, kuhu soovite süvitsi minna.

 3. Klõpsake kiirmenüüs käsku Valige väli ja seejärel välja, mille alusel soovite rühmitada.

 4. Klõpsake diagrammi tüübi kuvamiseks nuppu.

 5. Klõpsake OK.

  Märkus

  Eelmise diagrammi juurde tagasi pöördumiseks, klõpsake Tagasi.

Vt ka

Diagrammi loomine või redigeerimine

Edenemise jälgimine diagrammide abil