Ettevõtete, müügivihjete või muude andmete importimine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Olenemata sellest, kas teie andmed on arvutustabelites, andmebaasides või muudes süsteemides, soovitame importida andmed Dynamics 365 for Customer Engagement-i, et saaksite kogu klienditeavet ühest kohast jälgida.

Saate importida igat tüüpi teavet, nagu ettevõtted, müügivihjed või müügivõimalused ja isegi tegevused või teenindusjuhtumid. (Teabe eri tüüpe nimetatakse kirje tüüpideks.) Kontakte imporditakse enamasti meiliprogrammist. Selle kohta saate lugeda jaotisest Lisateave: Kontaktide importimine

1. etapp: valmistage ette impordifail

Esmalt tuleb teil andmed faili koguda.

Impordifaili loomisel veenduge, et andmed on võimalikult terviklikud ja täpsed. Lisage puuduv teave ja veenduge, et nimed ja muu teave on õigesti kirjutatud.

Toetatakse järgmisi failivorminguid.

 • Komaeraldusega väärtused (CSV)

 • Tekst (TXT)

 • Tihendatud (ZIP)

 • Exceli arvutustabel 2003 (XML)

 • Exceli töövihik (.xlsx)

  Suurim lubatud failimaht on ZIP-failide puhul 32 MB. Teiste failide puhul on suurim lubatud maht 8 MB.

  Näpunäide

  Kui teil on vaja importida suuremat hulka andmeid, vt lisateavet arendaja dokumentatsioonist Andmete importimine.

  Saate mitu impordifaili ühte ZIP-faili lisada ja importida seejärel ZIP-faili korraga kõikide failide toomiseks. Kui näiteks mitu müügiesindajat sisestavad kaubandusmessilt saadud müügivihjed eri arvutustabelitesse, saate need importimiseks koguda ühte ZIP-faili.

  Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame teil (või teie Dynamics 365 for Customer Engagement administraatoril, kui see on teine inimene) panna paika mõned reeglid, et andmete importimisel vähendada duplikaate (nimetatakse duplikaadituvastuse reegliteks). Lisateave: Andmete puhtana hoidmiseks duplikaadituvastuse seadistamine

  Importimine nurjub, kui kasutate Dynamics 365 for Customer Engagement-ist eksporditud malli, millele seejärel lisati uus veerg ja mille andmeid nüüd Dynamics 365 for Customer Engagement’i tagasi imporditakse.

2. etapp. Andmeimpordiviisardi käitamine

Faili importimiseks kasutatakse viisardit Impordi andmed.

 1. Minge jaotisse Sätted > Andmehaldus.

 2. Valige Impordid > Impordi andmed.

 3. Minge kausta, kuhu salvestasite impordifaili sisaldava faili. Valige fail ja seejärel nupp Ava. Seejärel valige Järgmine.

  Näpunäide

  Korraga saab importida ainult ühe faili. Lisafailide toomiseks käivitage viisard hiljem uuesti või lisage kõik oma impordifailid ühte ZIP-faili.

 4. Vaadake üle faili nimi ja kui see on xlsx-, xml-, csv-, txt- või zip-vormingus, siis kontrollige, et välja- ja andmeeraldajad oleksid õiged. Enamikul juhtudest võite nõustuda vaikeeraldajatega. Nende märkimiseks järgige järgmiseid juhiseid.

  1. Klõpsake valikul Eraldaja sätted ja valige seejärel märgid, mida kasutatakse väljade sisu ja andmelõikude eraldamiseks. (Neid märke nimetatakse eraldajateks.)

   Väljade vaikeeraldaja on koma (,). Teised toetatud väljaeraldajad on koolon (:), semikoolon (;) ja tabeldusmärk (\t).

   Väljaeraldaja näide.

   Company Name,Address,City,State 
   

   Andmete vaikeeraldaja on jutumärgid ("). Teised toetatud andmeeraldajad on ühekordsed jutumärgid (') ja Pole.

   Andmeeraldaja näited.

     Company Name,Address 
   
     "Fabrikam, Inc.","150 A Street" 
   

   Märkus

   Kui laadite üles faili, mille vorming on XML-arvutustabel 2003, või zip-faili, mis sisaldab faili, mille vorming on XML-arvutustabel 2003, siis pole eraldajateave saadaval, sest XML-failis eraldajaid ei kasutata.

 5. Klõpsake valikut Edasi.

 6. Valige, kuidas viisard määrab, milliseid välju andmete jaoks kasutada. Lisateavet leiate teemast Andmekaardi valimine.

  • Valige suvand Vaikesätted (automaatvastendus), kui soovite, et viisard määraks automaatselt Dynamics 365 for Customer Engagement-i sobivad väljad. Kui viisard ei leia välja, saate seda ise vastendada.
   -- VÕI --

  • Valige suvand Üldised kontaktandmed ja ettevõtte andmed, kui impordifail sisaldab kontakte ja ettevõtteid (ning kontaktid on peamine andmetüüp).
   -- VÕI --

  • Valige kohandatud andmekaart, kui see on teie organisatsiooni jaoks saadaval. (Kui need on saadaval, kuvatakse neid loendis.)

 7. Valige Järgmine.

 8. Viiba kuvamisel valige Dynamics 365 for Customer Engagement-i ripploendist suvand Kirje tüübid ja imporditavate kirjete tüüp, nt Ettevõte või Müügivihje. Seejärel valige Järgmine.

 9. Veenduge, et andmeimpordiviisard on vastendanud kõik impordifaili teabeüksused (mida nimetatakse väljadeks) õigete Dynamics 365 for Customer Engagement-i väljadega. Kõigi impordifaili väljade vaatamiseks võib olla vaja alla kerida. Mis tahes teatise ikooniga kirje tüübi puhul vastendage impordifaili väli sobiva väljaga Dynamics 365 for Customer Engagement-is.

  Näiteks kontakte sisaldavates impordifailides võib olla eesnime, perekonnanime ja ametinimetuse väli. Veenduge, et need väljad on vastendatud õigete Dynamics 365 for Customer Engagement-i väljadega.

  Iga impordifaili välja puhul, mille olekuks on märgitud Pole vastendatud, minge ripploendisse Dynamics 365 for Customer Engagementi väljade tüübid ja valige Dynamics 365 for Customer Engagement-is kasutatav välja nimi. Kõigi olemasolevate väljade vaatamiseks võib olla vaja alla kerida.

 10. Pärast väljavastenduse ülevaatamist valige Järgmine.

 11. Vaadake kokkuvõte üle ja valige siis Edasi.

 12. Valige importimise lisasätted. Lisateavet saate jaotisest Sätete läbivaatamine ja andmete importimine.

  • Kui andmeimpordiviisard tohib topeltkirjed importida, valige jaotises Duplikaatide lubamine valikut Jah.

   Ettevaatust!

   Enamikul juhtudest tuleks topeltandmete importimise vältimiseks hoida selle suvandi väärtust Ei.

  • Imporditud kirjete omanike määramiseks valige jaotises Imporditud kirjetele omaniku valimine nupp Otsing Nupp Otsing. Valige suvand Otsi veel kirjeid, sisestage inimese nimi ja valige seejärel käsk Lisa.

   Märkus

   Kuidas otsustada, kellele imporditud andmed peaksid kuuluma? Tavaliselt on omanik andmetega tegelemise eest vastutav isik. Siin on näide. Kui impordifail sisaldab kaubandusmessil kogutud kontakte ja soovite määrata kasutaja, kes nende kontaktidega järeltegevusi teeb, valige omanikuks see inimene. Kui soovite määrata imporditud kirjete omanikuks kellegi teise peale iseenda, peab teie turberollil olema õigus sellele kasutajale kirjeid luua. Kui teil piisavaid õigusi pole, määrab viisard teid vaikimisi imporditud kirjete omanikuks.

  • Nende impordisätete salvestamiseks, et saaksite neid uuesti kasutada, sisestage sätetele nimi (nimetatakse andmekaardiks).

   Järgmisel korral, kui andmeimpordiviisardi käivitate, näete jaotises Kohandatud kaardid uut andmekaarti.

 13. Tehke valik Edasta.

 14. Kontrollimaks, kas viisardi kasutamine õnnestus, tehke valik Impordid ja vaadake siis aruanne üle. Vastasel korral valige Valmis.

 15. Duplikaatide eemaldamise kohta saate vajadusel lugeda jaotisest Ettevõtete, kontaktide või müügivihjete topeltkirjete ühendamine

Vt ka

Andmekaardi valimine
Sätete läbivaatamine ja andmete importimine
Kontaktide importimine
Andmete importimine (arendajatele)