Arvete, hinnapakkumiste ja tellimuste aruanded

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Dynamics 365 sisaldab paljusid süsteemiaruandeid, mida saate kasutada ettevõtte käekäigust ülevaate saamiseks. Saate kasutada neid aruandeid olemasoleval kujul või kohandada neid vastavalt vajadustele. Lisateavet kohandatud aruannete kohta vt jaotisest Aruannete kohandamine ja korraldamine. Järgnev annab ülevaate teie arvetest, hinnapakkumistest ja tellimustest.

Kirjeldus Lisateave
Arve reaüksused Arvete aruanne
Laekumata arved Arve oleku aruanne
Hinnapakkumise reaüksused Hinnapakkumiste aruanne
Tellimuse reaüksused Tellimuste aruanne

Arvete aruanne

Saate kiirülevaate arvest ja selle reaüksustest, et näha, mis telliti. Saate kasutada seda aruannet ka arvete printimiseks.

Arve aruande käivitamisel on tulemuseks aruanne kõigist arvetest. Saate valida ka konkreetse kirje selle valitud kirje kohta arve aruande saamiseks.

Arve oleku aruanne

Selles aruandes saate vaadata oma aktiivsete kontode müügireskontrot. Diagrammil kuvatakse arved oleku järgi rühmitatuna koos arvete kogusummaga igas olekus.

Hinnapakkumiste aruanne

Kasutage seda aruannet hinnapakkumiste ja nende reaüksuste vaatamiseks. Saate kasutada seda aruannet ka hinnapakkumiste printimiseks.

Selle käivitamisel kuvatakse tulemustes kõigi süsteemis olevate pakkumiste aruanne. Saate valida konkreetse kirje selle valitud kirje kohta aruande saamiseks.

Tellimuste aruanne

Kasutage seda aruannet tellimuse ja selle reaüksuste vaatamiseks. Saate kasutada seda aruannet ka tellimuste printimiseks.

Kui käivitate selle aruande loendis ühtegi kirjet valimata, loob aruanne kliendile pakutava tellimuse iga süsteemi tellimusekirje kohta. Kui käivitate selle aruande kindlast kirjest, loob aruanne kliendile pakutava tellimuse ainult selle kirje kohta, millega töötate.

Vt ka

Aruande käitamine
Tõrkeotsing probleemide korral, kus aruandes andmeid ei kuvata
Aruannete kohandamine ja korraldamine