Aruande andmete korraldamine ja paigutamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Aruannet luues peate otsustama, milliseid veerge kaasata, millises järjekorras need veerud kuvada ja kas andmed tuleb rühmitada alamkategooriatesse. Andmete rühmitamine ja summeerimine lihtsustab mustrite nägemist.

Näiteks võib teie aruandes müügiesindaja kasutada müügivõimaluste rühmitamisel ühetasemelist rühmitamist või lisada teise rühmitamise taseme, et kuvada iga kvartali müügivõimalus ning lisada kolmanda taseme, et näidata igas kvartalis võidetud ja kaotatud protsendimäära.

Diagrammi kasutamiseks aruandes, kus rühmitamist ei kasutata, peate valima vähemalt ühe arvuveeru. Kui teie aruandes kasutatakse rühmitamist, peate valima vähemalt ühe määratletud kokkuvõtte tüübiga arvuveeru.

Aruande korraldusviisi määratlemine

Üksuste rühmitamiseks nii, et need oleksid aruandes koos kuupäeva või muude ühiste atribuutide alusel, toimige järgmiselt.

 1. Iga vajaliku rühmitustaseme puhul klõpsake või koputage valikut Rühmitamise lisamiseks klõpsake siin.

 2. Määratlege rühmitamine:

  • Kirje tüüp. Saate valida kirjed valitud esmasest kirje tüübist ja mis tahes seotud kirje tüüpidest. Kui valisite teisese kirje tüübi, saate kirjeid valida ka teisesest kirje tüübist ja sellega seotud kirje tüüpidest.

  • Veerg. Dynamics 365 for Customer Engagement välja nimi, mis sisaldab rühmitamist määratlevaid andmeid.

  • Ajavahemik. Kuupäeva- ja kellaajaväljadel rühmitage andmed kuu, kuupäeva, nädala või aasta alusel.

  • Sortimisjärjestus. Rühmade kuvamise sortimisjärjekord.

  • Veeru laius. Veerupäise laius pikslites.

  • Kokkuvõtte tüüp. Saate kirjed rühmitada vastavalt kattuvate kirjete arvule.

 3. Rühmitamistasemete ümberjärjestamiseks kasutage jaotise Tavalised tööülesanded üles- ja allanoolt.

 4. Klõpsake või koputage nuppu OK.

Igas rühmas sortimisjärjestuse määratlemiseks tehke järgmised toimingud.

 1. Klõpsake või koputage valikut Konfigureeri sortimine

 2. Valige veerg ja sortimisjärjestus

 3. Klõpsake või koputage nuppu OK.

Aruannete arvu suurima ja väikseima arvu piiramiseks rühmas tehke järgmised toimingud.

 1. Klõpsake või koputage valikut Määra esimeste või viimaste arv

 2. Tehke valik Esimene või Viimane.

 3. Valige kuvatavate rühmade arv.

 4. Klõpsake või koputage nuppu OK.

Määratlege, millised veerud tuleb aruandes kuvada

Saate kuvada kirje andmeid või kokkuvõtvat teavet sisaldavaid veerge.

 1. Iga lisatava veeru puhul klõpsake või koputage valikut Veeru lisamiseks klõpsake siin.

  • Kirje tüüp. Saate valida kirjed valitud esmasest kirje tüübist ja mis tahes seotud kirje tüüpidest. Kui valisite teisese kirje tüübi, saate kirjeid valida ka teisesest kirje tüübist ja sellega seotud kirje tüüpidest.

  • Veerg. Dynamics 365 for Customer Engagement välja nimi, mis sisaldab kuvatavaid või summeeritavaid andmeid.

  • Andmetüüp. Veeru andmetüüp; üks järgmistest: primaarvõti, nvarchar, märkeloend, bitt, kümnendkoht, täisarv, ujukomaarv, raha, ntext, datetime, omanik, otsing.

  • Nimi. Andmebaasis kasutatav nimi.

  • Veeru laius. Veeru laius pikslites.

  • Kokkuvõtte tüüp. Saadaolev konkreetne kokkuvõttetüüp sõltub veeru andmetüübist.

  • Puudub: otsing, datetime, omanik, märkeloend, bitt, ntext

  • Keskmine, Maksimum, Miinimum, Protsent kogusummast, Summa: kõik arvkirjete tüübid (kümnendkoht, täisarv, ujukomaarv, raha)

  • Saate lisada vormindamata väärtuseveeru. Enamasti on aruande aluseks olevad andmed vormindatud lihttekstina. Aruande eksportimisel Excelisse ei saa te eksporditud andmeid (lihtteksti) sisaldava lahtri vormingut muuta. See aga põhjustab arvutustes probleeme. Probleemi vältimiseks võite järgmist tüüpi väljade korral märkida ruudu Saate lisada vormindamata väärtuseveeru: Ainult kuupäev, Kuupäev ja kellaaeg, Täisarv, Kümnendarv, Valuuta või Ujukomaarv. Sel juhul lisatakse aruandesse veerg, mis sisaldab nende väljade väärtust vormindamata kujul.

 2. Veergude ümberkorraldamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.

 3. Klõpsake või koputage nuppu OK.

 4. Klõpsake või koputage valikut Edasi.

Vt ka

Aruande loomine, redigeerimine või kopeerimine aruandeviisardi abil Aruannete koostamise alustamine.