Aruande käitamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Aruanded aitavad hallata eesmärkide suunas liikumise edusamme, aidates teil oma tulemusi näha. Saate ka trende jälgida – need võivad anda teile konkurentide ees eelise.

Näiteks on müügimeeskonnale tähtis teada, milline toode või teenus hästi kaubaks läheb ja milline mitte. Klienditeenindusmeeskonnale on tähtis jälgida keskmist aega, mis probleemi lahendamisele kulub.

Lisateavet aruannete korraldami ja loomise kohta saate jaotistest Aruannete kohandamine ja korraldamine ja Sissejuhatus aruannetesse ja analüüsi

Aruande käitamine

  1. Minge jaotisse Aruanded.

  2. Valige soovitud aruanne > Käivita aruanne.

    Märkus

    Dialoogiboksis Aruandevaatur võite otsingukriteeriumid samaks jätta või vajaduse korral neid muuta.

    Vaikearuanded Dynamics 365-s

Privaatsusavaldus

Kui rakenduse Dynamics 365 (veebiversioon) kasutajad prindivad Dynamics 365 andmeid, ekspordivad nad sisuliselt andmeid Dynamics 365 pakutavast turbepiirist välja vähem turvalisse keskkonda, antud juhul paberile.

Administraatoril on ekstraktitavate andmete üle täielik kontroll (kasutaja turberolli või olemi tasandil). Kui aga andmed on ekstraktitud, siis Dynamics 365 veebiversiooni turbepiir neid enam ei kaitse ja neid andmeid kontrollib klient.

Vt ka

Saadaolevate aruannete loendi hankimine
Aruannete kohandamine ja korraldamine
Aruannete koostamise alustamine