Klienditeeninduse ülevaadete aruanded

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Dynamics 365 sisaldab paljusid süsteemiaruandeid, mida saate kasutada ettevõtte käekäigust ülevaate saamiseks. Saate kasutada neid aruandeid olemasoleval kujul või kohandada neid vastavalt vajadustele. Lisateavet kohandatud aruannete kohta vt jaotisest Aruannete kohandamine ja korraldamine. Haldusaruandeid saab luua järgmisel viisil.

Kirjeldus Lisateave
Kasutajate loend Kasutaja kokkuvõtte aruanne

Kasutaja kokkuvõtte aruanne

Hoidke kasutaja andmed ajakohasena, käivitades kasutaja kokkuvõtte aruande.
Hankige loend kõigist kasutajatest koos nende kontaktandmete ja turberollidega Dynamics 365-s.

Vaikekasutaja koondaruanne rakenduses Dynamics 365

Vt ka

Aruande käitamine
Aruande loomine, redigeerimine või kopeerimine aruandeviisardi abil
Tõrkeotsing probleemide korral, kus aruandes andmeid ei kuvata