Teenindusjuhtumi automaatne loomine meilist

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Vähendage vajadust käsitsi teenindusjuhtumite loomise järele sissetulevate meilide põhjal ning suurendage klienditeeninduse agentide tõhusust, luues Dynamics 365-is teenindusjuhtumi automaatse loomise reeglid. Nende reeglite tingimused teisendavad meilid automaatselt teenindusjuhtumiteks.

Märkus

See funktsioon võeti kasutusele Dynamics CRM Online 2016 värskendus 1'is.

Reeglite abil teenindusjuhtumite automaatne loomine

 1. Veenduge, et teil oleks klienditeeninduse juhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

  Kui teenindusjuhtumi loomise reegel aktiveeritakse, luuakse automaatselt vastav töövoog. Kui loote või määrate reegli, peavad teil olema õigused samade toimingute tegemiseks töövoogudes. Teenindusjuhtumi loomise reegel rakendatakse ja teenindusjuhtum luuakse teenindusjuhtumi loomise reegli omaniku õiguste kontekstis.

  Turberolli kontrollimine

 2. Minge jaotisse Sätted > Teenuste juhtimine.

 3. Valige suvand Automaatsed teenindusjuhtumi loomise reeglid.

 4. Uue teenindusjuhtumi loomise reegli loomiseks valige Uus.

  -VÕI-

  Olemasoleva reegli redigeerimiseks valige reeglite loendist reegel ja käsuribalt käsk Redigeeri.

 5. Sisestage väljadele teave või muutke seda.

  Liikuge üle väljasiltide, et näha, mida on vaja sisestada.

  • Nimi. Tippige järjekorra nimi, millele reegel on määratletud.

  • Allika tüüp. Valige E-post näitamaks, et teenindusjuhtumid luuakse meilisõnumitest automaatselt.

  • Järjekord. Valige järjekord, millele reegel kehtib. Näiteks kui soovite teisendada meilisõnumeid ja saata need järjekorda Tugiteenus, valige see järjekord siit.

   Märkus

   Saate seostada konkreetse järjekorraga ainult ühe reegli allika tüübi kohta. Kui loote reegli meili teisendamiseks teenindusjuhtumiks, veenduge, et täpsustate selle järjekorra meiliaadressi. Vastasel korral teenindusjuhtumi automaatne loomine meilide puhul ei toimi. Lisateave: Järjekorra loomine või muutmine

 6. Valige jaotises Teenindusjuhtumi loomise tingimuste määramine teenindusjuhtumi automaatse loomise tingimused. Saate lisada siia mitu tingimust ja panna need soovitud järjekorda. Tingimusi arvestatakse samas järjekorras. Rakendatakse ainult üks üksus, mille tingimused vastavad sissetulevatele meilidele.

  Tingimuste määramine meilide põhjal teenindusjuhtumi loomiseks

  1. Loo teenindusjuhtumid tundmatutelt saatjatelt pärit meilisõnumitest. Selle ruudu märkimisel teisendatakse kõik tundmatutelt saatjatelt (saatja, kelle meiliaadressi Dynamics 365 kirjetes pole) saabuvad meilid teenindusjuhtumiteks. Sellele tundmatule saatjale luuakse ka kontaktikirje.

   Märkus

   Kui seda pole valitud, luuakse teenindusjuhtumid ainult neile meilisõnumitele, millel on saatjana Dynamics 365-i kontakt või ettevõte. Saatja meilisõnumeid, mis on Dynamics 365-is teiste kirjetüüpidena olemas, ei teisendata teenindusjuhtumiteks.

   See valik koos valikuga Kirjete automaatne loomine Microsoft Dynamics 365-is reegli omaniku isiklikes valikutes määrab, kas teenindusjuhtum ja kontaktikirje luuakse (vt jaotist Isiklike valikute seadistamine):

   See tabel näitab, kas teenindusjuhtumi automaatse loomise reeglis luuakse kontakt ja teenindusjuhtumi kirje isiklike suvandite väljadel Kirjete automaatne loomine rakenduses Microsoft Dynamics 365 ja Loo teenindusjuhtumid tundmatutelt saatjatelt pärit meilisõnumitest määratud väärtuste põhjal.

   suvandi „Kirjete automaatne loomine Dynamics 365-is” väärtuseks on määratud: Kui suvandi „Loo teenindusjuhtumid tundmatutelt saatjatelt pärit meilisõnumitest” väärtuseks on määratud: Kas kontakt või teenindusjuhtum on loodud?
   Loo müügivihje Valitud Nii kontakt kui ka teenindusjuhtum on loodud
   Loo müügivihje Pole valitud Pole
   Loo kontakt Valitud Nii kontakt kui ka teenindusjuhtum on loodud
   Loo kontakt Pole valitud Ainult kontakt on loodud
   Pole Valitud Nii kontakt kui ka teenindusjuhtum on loodud
   Pole Pole valitud Pole
  2. Loo teenindusjuhtum, kui kliendi jaoks on olemas kehtiv õigus. Selle välja märkimisel loob Dynamics 365 teenindusjuhtumi ainult siis, kui kliendil on olemas aktiivne õigus.

   Kui meili saatja on peamise kontoga kontakt, loob Dynamics 365 teenindusjuhtumi, kui kontakti peamisel kontol on kehtiv õigus ja kontakt on antud õiguse jaotises Kontaktid või kui jaotis Kontaktid on tühi (mis tähendab, et õigus kehtib kõigi kliendi kontaktide puhul).

  3. Loo teenindusjuhtumid lahendatud teenindusjuhtumiga seostatud tegevustele. Selle ruudu märkimisel loob Dynamics 365 teenindusjuhtumi, kui meil on seotud lahendatud juhtumiga. Kui meil on seotud aktiivse teenindusjuhtumiga, ei looda uut juhtumit.

  4. Loo teenindusjuhtum, kui tegevusega seostatud teenindusjuhtumid on lahendatud. Kui märgite ruudu Loo teenindusjuhtumid lahendatud teenindusjuhtumiga seostatud tegevustele, valige siit kestus. Dynamics 365 loob teenindusjuhtumi ainult siis, kui teenindusjuhtum lahendati varem kui teie täpsustatud kestus. Kui sissetulev meil on seotud teenindusjuhtumiga, mis lahendati hiljem kui määratud kestus, seostab Dynamics 365 ainult sissetuleva meili olemasoleva lahendatud teenindusjuhtumiga; uut teenindusjuhtumit ei looda.

  5. Märkige jaotises Automaatvastuse sätete määramine ruut Saada kliendile pärast teenindusjuhtumi loomist meilitsi automaatvastus, kui soovite saata pärast meili põhjal teenindusjuhtumi loomist meili saatjale automaatselt meili teel vastuseid.

  Valige kliendile vastusena saadetava meilisõnumi mall. Kui märgite ruudu Saada kliendile pärast teenindusjuhtumi loomist meilitsi automaatvastus, valige meilimall (üldine meilimall või teenindusjuhtumi olemi tüübi meilimall). Kui te malli ei vali, ei saadeta automaatvastust.

 7. Klõpsake nuppu Salvesta.

 8. Määratlege jaotises Teenindusjuhtumi üksikasjade määramine teenindusjuhtumi loomise tingimused ja täpsustage teenindusjuhtumi atribuudid.

  Vaikimisi on uue teenindusjuhtumi pealkirja väljal meili teema ja kliendi väljal meili saatja. Kui meili saatja on peamise kontoga kontakt, on kliendi väljal peamine konto ja kontakti väljal meili saatja.

  Teenindusjuhtumi üksikasjade määramine

  1. Klõpsake jaotises Teenindusjuhtumi üksikasjade määramine valikut +, määratlege teenindusjuhtumi loomise tingimused ja täpsustage teenindusjuhtumi atribuudid.

  2. Määrake jaotises Tingimused, millal teenindusjuhtum tuleks luua.

   Siin on juhised.

   Teenindusjuhtumi automaatse loomise tingimused

  3. Määrake jaotises Teenindusjuhtumi atribuudid juhtumi atribuudid. Järgmises näites näete, kuidas määrata kõigi automaatselt loodud teenindusjuhtumite prioriteetsuseks Kõrge:

   Uue teenindusjuhtumi atribuutide sätted

   Kui teenindusjuhtum on loodud, eemaldatakse sissetulev meil järjekorrast.

Märkus

Kui pole ühtegi protsessireeglit äsja loodud teenindusjuhtumi suunamiseks teisele kasutajale või teise järjekorda, määratakse teenindusjuhtumi omanikuks teenindusjuhtumi loomise reegli omanik.

Teenindusjuhtumi loomise reegli aktiveerimine või inaktiveerimine

Teenindusjuhtumid luuakse automaatselt ainult juhul, kui teenindusjuhtumi loomise reegel on aktiivne. Reegli aktiveerimiseks avage see ja klõpsake käsuribal Aktiveeri.

Kui reegel on aktiivne, ei saa seda muuta. Reegli muutmiseks esmalt avage see ja klõpsake käsuribal käsku Inaktiveeri. Saate seejärel reeglit redigeerida.

Teenindusjuhtumite automaatse loomise haldamine järjekorra vormilt

Saate luua või hallata teenindusjuhtumi automaatse loomise reeglit ka järjekorra vormilt. Selleks avage järjekorra kirje ning valige käsuribalt Meilist teenindusjuhtumi loomise sätted.

Vt ka

Reeglite koostamine teenindusjuhtumite automaatseks suunamiseks
Järjekorra loomine või muutmine