Teenuse loomine või muutmine (Customer Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Teenuste plaanimise kiirendamiseks ja lihtsustamiseks on kasulik määratleda eelnevalt klientidele osutatavate teenuste üksikasjad. Rakenduse Dynamics 365teenusekirjete abil saate määratleda järgmist.

 • Kui kaua teenindustegevus kestab

 • Millised ressursid on teenindustegevuse puhul saadaval (nt kasutajad, vahendid või seadmed)

Teenuse jaoks on nõutav vähemalt üks valikureegel ja üks või mitu ressurssi, ressursirühma või meeskonda – enne ei saa selle jaoks teenindustegevust ajastada.

Oluline

Teeninduse kavandamine on kasutuselt kõrvaldatud Lisateave: Tulevased olulised muudatused.

Teenuse loomine või muutmine

 1. Veenduge, et teil oleks juhataja, asepresidendi, peadirektori/ärijuhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

 2. Minge jaotisse Sätted > Ärijuhtimine.

 3. Klõpsake Teenused.

 4. Uue teenuse loomiseks klõpsake valikut Uus.

  -VÕI-

  Teenuse redigeerimiseks avage teenus loendist.

 5. Sisestage tekstiväljadele teave või muutke seda.

  1. Sisestage jaotisse Üldine nimi ja kirjeldus, mis teenuse üksikasju kajastavad, ja kirjeldage, mis teenus see on. Määrake ka teenindustegevuse algne olek loomisel. Kui teie ettevõttes eelistatakse teenindustegevused enne ajakavasse lisamist kinnitada, võite valida väärtuse Taotletud või Ebalev.

  2. Valige jaotise Kavandamine väljalt Vaikekestus, kui kaua teenus kestab. Seda väärtust saab teenindustegevuse loomisel muuta. Ühe kohtumise või teenindustegevuse jaoks lubatud pikim kestus on 10 päeva.

  3. Valige väljalt Tegevuste käivitamise intervall, kui sageli tohivad teenindustegevused alata. See võimaldab teenindustegevuste alguskellaaegu plaanida nii, et need ei kattuks.

  4. Valige väljalt Alguskellaaeg, millal teenindustegevused peaksid algama.

 6. Määratlege alal Nõutavad ressursid valikureegel.

  1. Valige mõni parempoolsel paanil olev valikureegel.

   Valikureeglid kuvatakse puul nupu Valikureegel kõrval Hammasrattanupp.

  2. Valige valikureegli määratlemiseks üks jaotise Tavalised tööülesanded üksustest, märkides, mitu ressurssi on tarvis ja millises kombinatsioonis.

Lisa valikureegel

Kui soovite luua keerukamaid reegleid, saate reeglile lisada alamreegli.

Lisa ressursid

Valikureeglile kasutajate, vahendite, seadmete või meeskondade lisamine.

Lisa ressursirühmad

Ressursirühmad on kasutajad, ruumid või vahendid, mida saab ajastamisse vaheldumisi kaasata.

Märkus

Teenuse saate salvestada ka valikureeglit määratlemata, kuid seda teenust ei saa ajastada.
Lisateave: Valikureegli loomine või redigeerimine

 1. Kui olete valmis andmeid salvestama, klõpsake käsku Salvesta.

Teenuse aktiveerimine või inaktiveerimine

Saate teha teenuse kättesaadavaks või selle ajastamise keelata, aktiveerides või inaktiveerides selle. Selleks valige teenusekirjete loendist teenus ning klõpsake valikuid Veel toiminguid > Aktiveeri või valikuid Veel toiminguid > Inaktiveeri.

Vt ka

Teeninduse või ressursi jaoks vajaliku võimsuse seadmine
Valikureegli loomine või redigeerimine
Ressursirühma loomine või muutmine
Ressursi töötundide määramine