Reeglite koostamine teenindusjuhtumite automaatseks suunamiseks (Customer Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Kasutage Dynamics 365-is protsessireegleid teenindusjuhtumite automaatseks suunamiseks õigel ajal õigetele inimestele, käsitsi sekkumiseta. Saate kasutada protsessireegleid ka kindlatesse järjekordadesse eskaleeritud teenindusjuhtumite suunamiseks.

Märkus

See funktsioon võeti kasutusele CRM Online 2016 värskendus'is.

Protsessireeglite komplekti loomine

 1. Veenduge, et teil oleks klienditeeninduse juhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

  Protsessireeglite komplekti loomisel ja aktiveerimisel luuakse sellesse ja vastav töövoog. Iga protsessireeglite komplektiga tehtava toimingu puhul (nt reegli loomine või määramine) peavad teil olema õigused samade toimingute tegemiseks töövoogudes. Et reegel toimiks, peavad teil olema selle käitamiseks piisavad õigused. Protsessireeglite komplekt rakendatakse selle omaniku õiguste kontekstis.

  Turberolli kontrollimine

 2. Minge jaotisse Sätted > Teenuste juhtimine.

 3. Klõpsake valikut Protsessireeglite komplektid.

 4. Uue protsessireeglite komplekti loomiseks klõpsake valikut Uus.

  -VÕI-

  Juba olemasoleva protsessireeglite komplekti redigeerimiseks klõpsake kirjete loendist reeglit, mis on olekus Mustand, ja käsuribal klõpsake valikut Redigeeri.

 5. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

 6. Pärast teabe sisestamist kõigile nõutavatele väljadele klõpsake valikut Salvesta.

 7. Klõpsake jaotises Reegliüksused nuppu Lisa reegliüksus +, et määrata teenindusjuhtumite järjekorda suunamise tingimused.

  Saate lisada siia mitu tingimust ja panna need soovitud järjekorda. Reegliüksused käivitatakse samas järjekorras. Kohe, kui kehtiv reegliüksus (kui-tingimuste alusel) teenindusjuhtumile rakendatakse, ei käivitata teenindusjuhtumil teisi reegliüksusi.

  1. Tippige reegliüksuse vormile reegliüksuse kirjeldav nimi.

  2. Määrake osa Reegli kriteeriumid jaotises Kui-tingimused tingimused, mille korral teenindusjuhtum suunatakse.

   Näiteks kõigi teenindusjuhtumite suunamiseks, mille väli On eskaleeritud olekuks on määratud Jah, järjekorda 2. astme tugi määrake tingimused siin näidatud viisil.

   Dynamics CRM-i protsessireegli „kui-tingimused”

  3. Määrake jaotises Siis-tingimused järjekord, millesse teenindusjuhtumid suunatakse, või kasutaja või meeskond, kellele teenindusjuhtumid määratakse, kui jaotise Kui-tingimused tingimused on täidetud.

   Dynamics CRM-i protsessireegli „siis-tingimused”

> [!TIP]
> To group conditions in the criteria, use the **Group And** or **Group Or** options. 
 1. Klõpsake valikut Salvesta ja sule.

 2. Protsessireeglite komplekti kirjes klõpsake käsku Aktiveeri, et reeglistik rakendataks reegli tingimustele vastavatele teenindusjuhtumitele.

Märkus

 • Korraga saab olla aktiivne ainult üks protsessireeglite komplekt. Kui püüate aktiveerida teist reeglit, kui üks reegel on juba aktiivne, muudetakse aktiivne reegel passiivseks. Saate aktiveerida või inaktiveerida ainult endale kuuluvaid reegleid.
 • Aktiivset protsessireeglite kogumit ei saa redigeerida. Seega nurjub lahenduse importimine, kui impordite lahendust, mis hõlmab aktiivset protsessireeglite kogumit, organisatsiooni, kus on juba sama ID-ga reegel olemas.

Protsessireeglite komplekti rakendamine

Aktiivne protsessireeglite komplekt kehtib automaatselt kõigile automaatselt loodud teenindusjuhtumitele.

Reegli käsitsi rakendamiseks olemasolevatele või käsitsi loodud teenindusjuhtumitele valige juhtumid, mida soovite selle reegli abil suunata, ja klõpsake käsuribal käsku Rakenda protsessireegel.

Märkus

Kui impordite kirjeid hulgi ega soovi, et protsessireeglid imporditavatele teenindusjuhtumitele kehtiksid, lisage arvutustabelisse veerg „Teenindusjuhtumi suunamine” ja lisage väärtus „Ei” kõigile juhtumitele, mida te suunata ei soovi.

Vt ka

Teenindusjuhtumi automaatne loomine meilist
Järjekorra loomine või muutmine
Teenindusjuhtumi loomine ja haldamine (Klienditeeninduskeskus)
Teenindusjuhtumi loomine ja haldamine (Customer Service)