Teadmusartiklite loomine ja haldamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Teabebaasiartiklite abil saate klienditeeninduskeskuse rakenduses vähendada kõnetöötlusaega.

Uue Dynamics 365-i teadmistehalduse mooduliga saate luua ja hallata teadmusartikleid, mida teie kasutajad võivad otsida.

Teadmusartiklid võivad käsitleda mis tahes hulka probleeme, millega teie kliendid teie organisatsiooni toodet või teenuseid kasutades kokku puutuvad. Teadmusartiklite tüübid võivad olla lahendused levinumatele probleemidele, toote või funktsiooni dokumentatsioon, vastused korduma kippuvatele küsimustele (KKK), toodete lühiülevaated jne, Rikastekstiredaktori abil saate luua teadmusartikleid, vormindada oma sisu või manustada videoid ja pilte.

Oluline

Teadmistehaldus on saadaval valmislahendusena klienditeeninduskeskuse rakenduse mooduli kaudu ja see töötab ka muude kliendirakendustega. Klienditeeninduskeskuses loodud artiklid on Dynamics 365-i veebirakenduses saadaval kirjutuskaitstud kirjetena.

Teadmistehalduse protsess

Järgmisel joonisel on kirjeldatud klienditeeninduskeskuses teadmusartiklite loomise ja kasutamise vaikeprotsessi. Looge artikkel ja märkige see läbivaatamiseks. Läbivaataja saab artikli heaks kiita või tagasi lükata. Kui artikkel lükatakse tagasi, saadetakse see redigeerimiseks või värskendamiseks tagasi. Kui artikkel kiidetakse heaks, avaldatakse see portaalis. Samuti on see saadaval otsingus ja seda saab tõlkida.

Teadmistehalduse protsess Dynamics 365-s

Teabebaasi artikli loomine

Saate muuta oma kliendi küsimused, probleemid ja tagasiside teabebaasiartikliteks, nii et teised klienditeenindajad saaksid neid kasutada. Saate lisada oma artiklitele pilte ja videoid, et asju paremini selgitada ning artikleid haaravamaks muuta. Teadmistehalduse abil saab klienditeeninduskeskuses teadmusartikleid koostada, redigeerida, otsida, avaldada ja tõlkida.

 1. Veenduge, et teil oleks teabebaasiartikli olemi loomise ja lugemise õigus. Vaikimisi lisatakse need õigused teadmistehalduri, klienditeeninduse juhi või klienditeenindaja rollile.

 2. Minge klienditeeninduskeskuse saidikaardil jaotisse Teenindus > Teadmusartiklid.

 3. Valige käsuribal valik Uus.

  Olete teabebaasiartikli vahekaardil Sisu.

  Vahekaart Sisu uues teadmusartiklis

 4. Sisestage jaotises Artikli sisu järgmised üksikasjad.

  • Pealkiri. Tippige kirjeldav pealkiri, mis annab artikli teema ja otstarbe kompaktselt edasi.

  • Märksõnad. Tippige artikli märksõnad. Neid märksõnu kasutatakse artiklite otsimiseks teabebaasist. Eraldage märksõnad komadega.

  • Kirjeldus. Tippige artikli lühike ülevaade. See kuvatakse otsingutulemustes ja seda kasutatakse otsingumootori optimeerimiseks.

   Teadmusartiklile sisu lisamine

 5. Lisage jaotisse Sisu oma teabebaasiartikli sisu.

  Märkus

  Redaktoriala valimisel kuvatakse rikastekstiredaktori käsuriba. Rikastekstiredaktori käsuriba suvandite abil saate oma sisu vormindada ja kujundada. Lisateave: Rikastekstiredaktori abil teadmusartiklite ja meilide loomine

 6. Valige käsk Salvesta.

  Kui artikkel on salvestatud, kuvatakse artikli äriprotsessi voo riba. Etapid on Uus protsess, Koostamine, Ülevaatus ja Avaldamine. Äriprotsessi voo riba juhendab teid, kuidas viia artikli protsess lõpule. Saate kohandada äriprotsessi voo etappe oma nõuete järgi.

 7. Valige äriprotsessi ribal Autor.

 8. Lisage tekstikasti Märksõnade määramine artikli jaoks märksõnad.

 9. Valige ripploendist Artikli teema artikli jaoks teema, mis on abiks artiklite otsimisel.

 10. Valige ripploendist Määra esmane autor artikli sisu haldamise eest vastutav isik. Vaikimisi on põhiautoriks artikli loonud kasutaja.

  Saate artikli lõpetatuks märkida, valides selles etapis märkeruudu.

Näpunäide

Valige ikoon hüpik, et kinnitada etapi hüpik vertikaalselt.

Postitused teabebaasiartikliga seotud tegevuste kohta kuvatakse jaotises Ajaskaala.

Rikastekstiredaktori abil teabebaasiartiklite ja meilide loomine

Klienditeeninduskeskuse uue rikastekstiredaktori abil saate luua meilide ja teadmusartiklite jaoks kenasti vormindatud sisu. Redaktor sisaldab tavapäraseid sõnatöötlusfunktsioone, nagu täpsem laadikujundus, linkimine, otsimine ja asendamine ning piltide ja tabelite lisamine.

Redaktoripaneel Sisu koosneb kolmest vahekaardist.

 • Kujundaja. Siin saate artikli koostada ja seda redigeerida. Saate kasutada täiustatud ja rikasteksti redigeerimise võimalusi.
 • HTML. Siin saate vaadata sisu HTML-eelvaadet. Artikli saate koostada ja seda redigeerida ka vahekaardil HTML.
 • Eelvaade. Saate näha, milline teie sisu seadmetes, näiteks lauaarvutis, tahvelarvutis või mobiiliseadmes välja näeb.

Ühtlasi saate teha redaktoripaneelil Sisu toiminguid Võta tagasi, Tee uuesti ja Täisekraan.

Kujundaja

Saate kirjutatava sisu jaoks valida kindla vormingu või laadi.

Rikastekstiredaktori käsuriba suvandid

Käsk Kasuta
1. Vorminduslaadid Saate rakendada eelmääratletud vormindusfunktsioonide komplekte, et tagada teksti ühtlane esitlemine. Valiku hõlbustamiseks kuvatakse laadide nimed vastavas laadis, pakkudes teksti ilme kohta eelvaadet. Märkus. See suvand on saadaval ainult laiendatud režiimis.
2. Lõigu vorming Saate rakendada eelmääratletud plokitasemel kombinatsioone vormindusvalikutest. Lõiguvormingut saab rakendada ainult plokitasemel elemendile, nagu paragraph või div-element. Märkus. See suvand on saadaval ainult laiendatud režiimis.
3. Fondi nimi Saate valida valitud teksti jaoks fondi.
4. Fondi suurus Saate valida valitud teksti jaoks fondi suuruse.
5. Paks Saate rakendada valitud tekstile rasvase vormingu.
6. Kursiiv Saate rakendada valitud tekstile kursiivvormingu.
7. Allajoonitud Saate valitud teksti alla kriipsutada.
8. Läbikriipsutus Saate märkida kustutatava teksti.
9. Teksti värv Saate valida valitud teksti jaoks värvi.
10. Taustavärv Saate valida valitud teksti jaoks taustavärvi.
11. Joonda vasakule Saate joondada teksti vasakule. Teksti joondamisel vasakule joondatakse lõik vasaku veerisega ja tekst on paremas servas ebaühtlane. Märkus. See suvand on saadaval ainult laiendatud režiimis.
12. Joonda keskele Saate joondada teksti keskele. Teksti joondamisel keskele joondatakse lõik vertikaaltelje suhtes sümmeetriliselt ja tekst on mõlemas servas ebaühtlane. Märkus. See suvand on saadaval ainult laiendatud režiimis.
13. Joonda paremale Saate joondada teksti paremale. Teksti joondamisel paremale joondatakse lõik parema veerisega ja tekst on vasakus servas ebaühtlane. Märkus. See suvand on saadaval ainult laiendatud režiimis.
14. Sisesta/eemalda numberloend Saate luua numberloendi.
15. Sisesta/eemalda täpploend Saate luua täpploendi.
16. Suurenda taanet Saate teksti vasakut veerist suurendada.
17. Vähenda taanet Saate teksti vasakut veerist vähendada.
18. Kleebi lihttekstina Saate kleepida lõikelauaandmed lihttekstina ilma vormingu ja laadita.
19. Kleebi Wordist Saate kleepida sisu Office Word koos sisu algse vorminguga. See säilitab järgmise:

- sammud ja reavahetused;
- järjestatud ja järjestamata loendid;
- tabelid;
- Fondi laadid ja värvid Märkus. Pilte ei kopeerita Wordist Office Word.
20. Sisesta tabel Saate sisestada tabeli ja määrata tabeli atribuudid.
21. Pilt Saate sisestada pildi.

 1. Valige suvand Pildi sisestamine.
 2. Määrake vahekaardil Pildi teave pildi veebiaadress ja ka atribuudid, millega määratleda pildi kuvamise viis meilis või artiklis. Märkus. Kui pilt asub välises serveris, kasutage täielikku absoluutteed. Kui pilt asub kohalikus serveris, saate kasutada suhtelist teed.
 3. Kui soovite pildi asemel valitavat linki, lisage vahekaardil Link pildi URL. Saate määrata ka selle, kas soovite sihtlehe avada uues aknas, pealmises aknas, samas aknas või ülemise taseme aknas.
 4. Pildi lisasuvandite konfigureerimiseks kasutage vahekaarti Täpsem. See on mõeldud edasijõudnud kasutajatele, kellel on teadmisekd HTML-ist ja CSS-ist, ning võimaldab muuta pildi esitusviisi.

  • ID. Tippige dokumendi pildielemendi ainuidentifikaator (id-atribuut).
  • Keele suund. Saate valida teksti suuna.
  • Keelekood. Saate tippida määratud pildielemendi keele.
  • Pika kirjelduse URL. Saate tippida HTML-lehe, mis sisaldab pildi pikka kirjeldust, veebiaadress.
  • Laadileheklassid. saate sisestada pildielemendi klassi (klassiatribuut). Pange tähele, et pildielemendile võib määrata rohkem kui ühe klassi. Sellisel juhul eraldage klassinimed tühikutega.
  • Selgitav pealkiri. Saate sisestada teksti kohtspikrile, mis kuvatakse hiirekursori hõljutamisel pildi kohal.
  • Laad. Saate sisestada CSS-laadi määratlused. Pange tähele, et iga väärtus peab lõppema semikooloniga ja üksikud omadused tuleb eraldada tühikutega.
22. Link Saate lisada dokumentidele valitavaid hüperlinke või meiliaadresse. Valige dialoogiboksis Link sisestatava lingi tüüp.

Vahekaart Lingi teave võimaldab valida nii lingi tüübi kui ka määrata ka lingi protokolli ja URL-i.

Vahekaart Sihtkoht on saadaval ainult lingitüübi URL puhul. See määrab asukoha, mille link valimisel avab.
23. Lingi eemaldamine Kui asetate kursori lingile, muutub tööriistariba nupp Tühista linkimine aktiivseks. Valige nupp lingi eemaldamiseks ja lihttekstiks muutmiseks.
24. Ankur Dokumendi teksti saab lisada ankruid. Pärast ankrute lisamist saate need ankrud hõlpsamaks navigeerimiseks linkida.

Ankru lisamiseks tehke järgmist.

1. Asetage kursor kohta, kuhu soovite ankru lisada, ja valige seejärel tööriistaribal nupp Ankur.
Avaneb dialoogiboks Ankru atribuudid.
2. Sisestage ankru nimi ja valige siis nupp OK.
Alal, kuhu ankru loote, kuvatakse nupp Ankur Ankrutööriist rikastekstiredaktori tööriistaribal.

Saate nüüd kasutada nuppu Lingi ankru linkimiseks.
25. Meediumi manustamine Videote manustamiseks sisusse tehke järgmist.

1. Asetage kursor kohta, kuhu soovite video lisada, ja seejärel valige tööriistaribal nupp Meediumi manustamine.
Avaneb dialoogiboks Video manustamine.
2. Sisestage video majutuse pakkuja antud video manustamislink ja valige siis nupp OK.
26. Loo Div-konteiner Saate luua div-ümbrise vormingu rakendamiseks suuremale dokumendiosale kui üks plokk.

Vahekaart Üldine võimaldab käsitsi lisada div-elemendile rakendatava laadileheklassi.

Vahekaardil Täpsem saate konfigureerida täiendavaid div-elemendi suvandeid, näiteks määrata sellele ID, keelekoodi, teksti suuna, selgitava pealkirja või CSS-laadi atribuudid. Märkus. See suvand on saadaval ainult laiendatud režiimis.

Oluline

Artiklites ega meilides ei saa kasutada kliendipoolset koodi (skriptisilte ega JavaScripti). Kui soovite seostada CSS-i või JavaScripti, kasutage veebiressursse.

Märkus

Mobiiliseadmetes, mille ekraanisuurus on suhteliselt väiksem, kuvatakse piiratud komplekt vormindussuvandeid.

HTML

Saate artikli koostada ja seda redigeerida redaktoripaneeli Sisu vahekaardil HTML, kasutades HTML-silte.

html-paneel

Eelvaade

Saate kuvada sisu eelvaate, et vaadata selle sobivust mitmele seadmele (nt tahvelarvutid või telefonid).

eelvaatepaneel

Märkus

See on viitav eelvaade. Renderdatud sisu võib tegelikus seadmes või ekraanil teistsugune olla.

Teabebaasiartikli märkimine läbivaatuseks

Loodud sisu täpsuse tagamiseks laske see kellelgi läbi vaadata.

Saate märkida artikli läbivaatuseks või määrata selle otse kindlale isikule või järjekorda. Kui märgite artikli läbivaatuseks, kuvatakse see teadmistehalduri armatuurlaual. Teadmistehaldur saab seejärel artikli määrata läbivaatuseks kindlatele meeskonnaliikmetele või järjekorda.

 1. Valige artikli läbivaatuse jaoks märgistamiseks ripploendis Oleku põhjus valik Vajab läbivaatust.

 2. Valige äriprotsessi vool Autor.

 3. Valige väljal Märgi läbivaatuseks valik Märgi lõpetatuks.

  Teadmusartikli läbivaatus

 4. Teabebaasiartikli määramiseks teisele läbivaatajale või meeskonnale valige käsuribal käsk Määra ja valige kasutaja või meeskond.

 5. Artikli lisamiseks järjekorda, et läbivaatajad saaksid selle sealt võtta, valige käsuribal käsk Lisa järjekorda ja valige seejärel järjekord.

Teabebaasiartikli läbivaatamine ja tagasilükkamine või kinnitamine

Oluline on artiklid enne avaldamist või teistele kättesaadavaks tegemist täpsuse tagamiseks läbi vaadata.

Oluline

Teabebaasiartikli kinnitamiseks peab teil olema teabebaasiartikli kirjetüübi õigus Kinnitamine. See õigus või samaväärsed õigused lisatakse vaikimisi teadmistehalduri, klienditeeninduse juhi, klienditeenindaja või süsteemiadministraatori rollile.

kuni Toimimisviis
Teile määratud artikli võtmine Minge jaotisse Teenindus > Minu teadmiste armatuurlaud ja vaadake voogu Minu aktiivsed artiklid.

-VÕI-

Minge klienditeeninduskeskuses jaotisse Teenindus > Järjekorraüksused ja valige vaade Töötamiseks saadaolevad üksused.
Läbivaatuse tagasiside soovitamine 1. Tehke äriprotsessi ribal etapis Läbivaatus väljal Läbivaatus valik Lükka tagasi. Sisestage hüpikus Teadmusartikli tagasilükkamine tagasilükkamise põhjus.
2. Teadmusartikli muudatuste kohta üksikasjade lisamiseks minge vahekaardile Kokkuvõte ja valige jaotises Ajaskaala märkme lisamiseks nupp +.

Tagasi lükatud artikkel määratakse tagasi teadmusartikli põhiautorile.
Kinnitage artikli sisu. Kui artikli sisu kinnitate, tähendab see, et sisu on valmis klienditeenindajatele kasutamiseks ning ka avaldamiseks.

Tehke äriprotsessi ribal etapis Läbivaatus väljal Läbivaatus valik Kinnita.

Artikkel on nüüd avaldamiseks valmis.

Teabebaasiartiklite värskendamine tagasiside hankimiseks

Veenduge, et teie artiklid oleksid kogu aeg ajakohased ja täpsed, värskendades neid saadud tagasiside põhjal.

 1. Minge klienditeeninduskeskuses jaotisse Teenindus > Teadmusartiklid.

 2. Valige artikkel, mida soovite redigeerida.

  Kui läbivaataja on soovitanud teha mingeid muudatusi, näete neid märkmetena jaotises Ajaskaala.

 3. Värskendage artiklit tagasiside põhjal.

 4. Valige käsk Salvesta.

 5. Artikli kinnitamiseks või avaldamiseks uuesti läbivaatajale määramiseks valige käsuribal käsk Määra ja valige kasutaja või meeskond.

Avaldatud teabebaasiartiklite värskendamine

Kui teadmusartikli olek on Avaldatud (või Ajastatud), saavad seda värskendada ainult kasutajad, kellel on avaldamisõigus.

 1. Minge klienditeeninduskeskuses jaotisse Teenindus > Teadmusartiklid.

 2. Valige avaldatud artiklit, mida soovite redigeerida.

 3. Valige käsuribal käsk Värskenda.

 4. Värskendage artiklit tagasiside põhjal.

Kui artikkel sisaldab teavet, mis täiendab olemasolevat teadmusartiklit, seostage olemasolev artikkel praeguse teadmusartikliga.

 1. Valige teadmusartiklis käsuribal valikud Rohkem > Seosta artikkel.

 2. Valige väljal Valige seostatav artikkel nupp Otsing, valige olemasolev artikkel ja seejärel valige käsk Seosta.

  Seostatud artikkel kuvatakse vahekaardi Kokkuvõte jaotises Seotud teave loendis Seotud artiklid.

Artikli versioonide loomine ja haldamine

Artikli versioonimine aitab hallata teie teadmusartiklite värskendusi ilma reaalajalisi või avaldatud artikleid häirimata. Teabebaasiartikli põhi- ja vaheversioonide loomisega saate hoida oma artiklid ajakohased uusima teabega, jälgides samal ajal muudatusi kogu oma toodete ja teenuste elutsüklis.

See võimalus aitab teil pidada täpset arvestust oma organisatsiooni pakutavate funktsioonide kohta ning naasta vajaduse korral varasematele versioonidele.

 1. Valige klienditeeninduskeskuses valikud Teenindus > Teadmusartiklid.

 2. Avage artikkel, mille jaoks soovite luua uue versiooni.

 3. Valige teabebaasiartiklis valik Loo põhiversioon või Loo vaheversioon.

  Põhiversioon on näiteks see, kui kirjeldate dokumentatsioonis üksikasjalikult mõnd uut funktsiooni, vaheversioon aga see, kui muudetakse kasutajaliidest, aga mitte funktsionaalsust.

  Artikli uus versioon sisaldab sama sisu, teavet ja õigusi, mis praegune versioon. Väli Põhiversioon või Vaheversioon värskendub automaatselt uue versiooni numbri kajastamiseks.

  Märkus

  Artikli uue põhi- või vaheversiooni loomisel ei saa te välju Põhiversiooni number, Vaheversiooni number, Keel ega Artikli avalik number muuta.

 4. Kui olete artikli läbi vaadanud, tehke uuele versioonile kõik soovitud muudatused. Saate värskendada artikli pealkirja, sisu, märksõnu ja kirjeldust, et kajastada oma toodete, funktsioonide või teenuste mis tahes muudatusi.

Uue versiooni läbivaatus ja avaldamine

Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, saate suunata artikli uue versiooni artikli standardtöövoogu. Kui olete läbivaatamise lõpetanud ja valmis artiklit avaldama, valige käsuribal valikud Rohkem > Avalda ning seejärel valige, kuidas ja millal soovite uue versiooni avaldada. Saate avaldada uue versiooni kohe, ajastada selle tulevikus avaldamiseks või jätta mustandiks, et see hiljem käsitsi avaldada. Lisateave: Artikli ajastamine või avaldamine

Artikli versioonide haldamine

Artikli versioonide haldamine tähendab iga artikli erinevate versioonide avaldamist ja arhiivimist, et pakkuda oma klientidele ja sisemistele töötajatele kõige täpsemat teavet. Pidage meeles, et ainult korraga saab avadalda ainult ühe artikli versiooni. Oluline on jälgida igale versioonile tehtud muudatusi ning avaldada need sobival ajal.

 1. Valige teabebaasiartiklis vahekaart Kokkuvõte.

 2. Valige jaotises Seotud teave nupp Seotud versioonid, et kuvada artikli kõik põhi- ja vaheversioonid.

 3. Avage loendist Seotud versioonid versioon, mille soovite kustutada.

 4. Valige nupp Rohkem ja valige seejärel käsk Saada prügikasti.

 5. Kui küsitakse, valige OK.

  Artikli versiooni kustutamine on jäädav ja seda ei saa tagasi võtta. Artikli selle versiooni juurde ei saa naasta, seega veenduge, et te seda teavet enam ei vajaks. Arukas on luua kõigist kustutatavatest versioonidest kohalik varukoopia.

Teabebaasiartikli tõlkimine mitmesse keelde

Teie teadmussisu peab jõudma kõigi klientideni olenemata sellest, millisel turul või piirkonnas nad asuvad. Teadmistehalduse võimalus Dynamics 365-is aitab teil oma artikleid tõlkida, nii et saate pakkuda eneseabisisu mitmes keeles, haldamata selleks samast artiklist mitut koopiat. Tõlkefunktsiooni abil saate kõigile klientidele pakkuda kiiresti ja tõhusalt ööpäevaringset teenindust.

 1. Avage artikkel, mille soovite tõlkida, ja valige käsuribal käsk Tõlgi.

 2. Valige dialoogiboksis Uue tõlke loomine ripploendist Keele valimine soovitud keel.

 3. Valige väljal Uue versiooni loomine, kas soovite luua tõlke jaoks uue põhi- või vaheversiooni.

  Saate artikleid tõlkida igasse keelde, mida klienditeeninduskeskus toetab.

 4. Valige käsk Loo.

 5. Sisestage tõlgitud tekst vastavatele väljadele. Saate tõlgitud teksti sisestada järgmistele väljadele.

  • Tiitel

  • Märksõnad

  • Artikli kirjeldus

  • Sisu

 6. Kui olete läbivaatuse lõpetanud ja valmis artiklit avaldama, valige valikud Rohkem > Avalda. Saate valida, kuidas ja millal soovite uue versiooni avaldada. Saate avaldada uue versiooni kohe, ajastada selle tulevikus avaldamiseks või jätta mustandiks, et see hiljem käsitsi avaldada. Lisateave: Artikli ajastamine või avaldamine

Artikli tõlgete haldamine

Kui olete artikli tõlke avaldanud, saate seda ja teisi tõlkeid hallata, valides teabebaasiartikli vahekaardi Kokkuvõte.

 1. Valige jaotises Seotud teave valik Seotud tõlked.

 2. Avage tõlge, mida soovite vaadata. Pidage meeles, et iga keele puhul võib olla mitu versiooni. Tõlkeid saate sortida, valides jaotises Seotud tõlked veerupäised.

  Siin saate teha järgmist.

  • Tõlke redigeerimine või värskendamine

  • Tõlke uue põhi- või vaheversiooni loomine

  • Tõlke või selle versiooni kustutamine

Artikli ajastamine või avaldamine

Kui artikkel on lõpetatud ja läbi vaadatud, saate selle portaalis avaldada ning sel viisil klientidele kättesaadavaks teha. Saate artikli avaldada kohe või ajastada avaldamise hilisemale ajale.

Oluline

Kui teie organisatsioon kasutab teadmusartiklite avaldamiseks portaali, saab teie kohandaja kirjutada lisandmooduli, mis võtab avaldatud artiklid ja postitab portaali ning raporteerib ka artikli vaatamiste teabe.

 1. Veenduge, et teil oleks teabebaasiartikli kirjetüübi avaldamise ja värskendamise õigus. Need õigused lisatakse vaikimisi teadmistehalduri, klienditeeninduse juhi, klienditeenindaja või süsteemiadministraatori rollile.

 2. Minge klienditeeninduskeskuses jaotisse Teenindus > Teadmusartiklid.

 3. Avage teabebaasiartikkel, mis on kinnitatud olekus.

 4. Kindlate toodetega seotud teabebaasiartiklite hõlpsaks otsimiseks seostage teabebaasiartikkel tootega.

  1. Valige käsuribal valikud Rohkem > Seosta toode.

  2. Valige väljal Valige seostatav toode nupp Otsing, valige artiklis käsitletav toode ja seejärel käsk Seosta.

   Seostatud artikkel kuvatakse vahekaardi Kokkuvõte jaotises Seotud teave loendis Seotud tooted.

 5. Valige äriprotsessi ribal etapp Avalda.

 6. Valige väljal Toote seoste määramine käsk Märgi lõpetatuks.

 7. Kui soovite ajastada artikli hiljem avaldamise, valige vahekaardi Kokkuvõte väljal Avalda kuupäeval artikli avaldamise kuupäev ja kellaaeg.

 8. Valige käsuribal valikud Rohkem > Avalda.

  • Valige väljal Avaldamine, kas soovite teabebaasiartikli avaldada kohe või tulevikus. Artikli avaldamiseks tulevikus valige väljal Avaldamise kuupäev ja kellaaeg sobiv kuupäev ja kellaaeg.

  • Valige väljal Avaldamise olek, millises olekus on artikkel pärast avaldamist. Vaikimisi on valitud Avaldatud.

  • Valige väljal Aegumiskuupäev avaldatud artikli aegumise kuupäev ja kellaaeg. Aegunud artiklid ei ole otsingutes enam saadaval.

  • Kui olete määranud aegumiskuupäeva, valige väljal Aegumise olek, millisesse olekusse tuleks teabebaasiartikkel pärast aegumist seada.

  • Artikliga koos kõigi kinnitatud seotud tõlkeartiklite avaldamiseks valige jaotises Avalda koos artikliga kinnitatud seotud tõlked valik Jah.

  • Valige Avalda.

   Teadmusartikli avaldamine

Artikli põhiandmete jälgimine

Artikli põhiandmeid saate jälgida vahekaardil Kokkuvõte. Vahekaardil Kokkuvõte saate teha järgmist.

 • Artikli põhisätete vaatamine või redigeerimine. Need hõlmavad üksikasju, nagu keel, artikli avalik number ja palju muud.
 • Artikli avaldamissätete vaatamine või redigeerimine.
 • Ajaskaala vaatamine. Märkmete lisamine või märkamata jäänud teabe vaatamine.
 • Artikliga seotud teabe vaatamine jaotises Seotud teave. See hõlmab seotud versioone, tõlkeid, kategooriaid, artikleid ja tooteid

Teadmusartikli analüütika jälgimine

Sisu jälgimine aitab teil ja teie autorimeeskonnal hinnata selle väärtust organisatsiooni ja klientide jaoks. Artikli vaatamise kohtade, aegade ja arvude teadmine ja mõistmine ütleb teile, kui palju teie kliendid ja meeskonnaliikmed selles sisalduvale teabele toetuvad. Need andmed on väga kasulikud tulevaste sisuvalikuplaanide tegemisel ja aitavad teil otsustada, millist sisu tulevikus pakute, kuidas seda pakute, kus juurutate ning millist stiili või struktuuri selle kirjutamisel kasutate.

Artikli vaatamiste arvu ja muu statistika nägemiseks avage soovitud artikkel ja valige vahekaart Analüüs.

 • Vaated. Näitab artikli vaatamiste koguarvu. See arv näitab artikli kõigi versioonide ja tõlgete vaatamiste koguarvu. Samuti näitab see üksiku artikli vaatamisi kindlatel päevadel. Kronoloogiliselt või vaatamiste arvu järgi sortimiseks valige veerupäised.

 • Tagasiside. Jäädvustab kogu tagasiside ja kõik hinnangud teadmusartiklite kohta ning värskendab artikleid selle kohaselt. Kui teie artiklid on portaalis avaldatud, saavad kliendid ja kasutajad anda tagasisidet ja artikleid hinnata. Tagasiside alamvõrgus on näha kogu teadmusartikli kohta saadud tagasiside.

  Väljal Hinnang on arvutatud artikli keskmine hinnang tagasiside hulga alusel ja saadud hinnangute arv.

  Märkus

  Hinnanguid ja vaatamisi jälgitakse kokkuvõtete abil, mida värskendatakse regulaarselt süsteemitöö põhjal.

 • Teenindusjuhtumid. Kuvab seda artiklit kasutanud teenindusjuhtumite loendi. Teenindusjuhtumi üksikasjade kuvamiseks topeltklõpsake seda.

  Teie artikleid kasutanud teenindusjuhtumite läbivaatamisel saate väärtuslikku teavet klientide esitatud küsimuste kohta, samuti selle kohta, milliseid lahendusi nad enne abi palumist katsetasid. Need andmed aitavad teil oma teabebaasiartikleid paremini välja tuua ning pakkuda oma klientidele ja meeskonnaliikmetele kasulikumat teavet.

Tagasiside lisamine artiklile

 1. Valige alamvõrgus Tagasiside käsk Loo tagasiside. Võite ka valida navigeerimisribal Nupp Lisa kirje ja seejärel minna tagasiside andmiseks jaotisse Tagasiside.

 2. Lisage hüpikule Tagasiside loomine järgmine teave.

  • Pealkiri. Sisestage tagasisidele kirjeldav pealkiri. Näiteks kui tagasiside on kliendi rahulolu kohta, tippige see.

  • Seoses. Saate otsida asjakohaseid kirjeid, mida tagasisidega seostada.

  • Allikas. Valige kas tagasiside on sisemine või portaalist. Kui saite tagasiside telefonikõne kaudu, võite teha valiku Sisemine.

  • Kommentaarid. Sisestage soovitud tagasiside kommentaarid.

  • Hinnang. Sisestage number, et määrata, kui kasulik seotud kirje on. Näiteks kui jälgite teenindusjuhtumi puhul kliendi rahulolu ja soovite anda sellel skaalal 1–10 hinde 2, tippige 2.

  • Hinnangu minimaalne väärtus ja Hinnangu maksimaalne väärtus. Saate määrata hinnanguskaala määratlemiseks minimaalse ja maksimaalse hinnangu. Näiteks kui soovite anda hinnangu 2 skaalal 1–10, sisestage minimaalseks hinnanguks 1 ja maksimaalseks hinnanguks 10.

  • Autor (kontakt). Kui loote tagasiside kliendi kontaktisiku nimel, valige siit kontaktisik.

   Väljadele Autor: ja Sulgeja: lisatakse automaatselt kasutaja, kes tagasisidekirje loob või inaktiveerib.

  • Dynamics 365 arvutab automaatselt normaliseeritud hinnangu järgmise valemi alusel: (hinnang – minimaalne hinnang) / (maksimaalne hinnang – minimaalne hinnang).

 3. Valige käsk Salvesta.

  Teadmusartikli tagasiside

Märkus

Hüpikus saate värskendada ka tagasiside omanikku.

Teabebaasi artiklite jälgimine armatuurlaudadega

Teadmistehaldurid ja autorid saavad nüüd jälgida teadmusartiklite olekut, kasutades klienditeeninduskeskuse kaht vaikearmatuurlauda.

Märkus

Kui need armatuurlauad ei paku teile vajalikku teavet, saate luua uued interaktiivsed armatuurlauad. Lisateave: Interaktiivse kogemuse armatuurlaudade konfigureerimine

Minu teadmiste armatuurlaud

See armatuurlaud on mõeldud autoritele, et anda neile visuaalne ülevaade nende hallatavate teabebaasiartiklite arvust ja olekust. See pakub kiiresti mitmesugust teavet, näiteks sel kuul aeguvad või läbivaatusel olevad artiklid.

Minu teadmiste armatuurlaud autoritele

 • Vood näitavad andmeid vaadetest või järjekordadest. Minu teadmiste armatuurlaual näitab voog autorile määratud aktiivseid artikleid.

 • Diagrammid näitavad voogudes olevate asjakohaste kirjete arvestust, näiteks artikleid oleku, omaniku või teema järgi. Samuti toimivad need visuaalfiltritena. Nüüd saate diagrammi sügavuti uurida ja keskenduda andmetele, mis teile enim huvi pakuvad.

 • Paanid annavad autoritele voogudes olevatest andmetest koondvaate ja aitavad neil jälgida oma teabebaasiartiklite mahtu.

Teadmistehaldur

See armatuurlaud on mõeldud spetsiaalselt teadmistehalduritele. Teadmistehaldurina saate kiiresti teada populaarseimad artiklid, läbivaatust vajavad artiklid, kõrgeima hinnanguga artiklid või aeguma hakkavad artiklid ning nende artiklitega siinsamas vajalikke toiminguid teha.

Armatuurlaud teadmistehalduritele

Lisateave: Interaktiivsete armatuurlaudade kasutamine teenindusjuhtumite tõhusaks haldamiseks

Teadmusartikli olemi alternatiivvõtmete versioonide haldamine

Kui loote teadmusartikli olemi jaoks alternatiivvõtme, siis lisage võtmele kordumatuse säilitamiseks suurem või väiksem versioon. Samuti lisage tõlgete kasutamisel keelekood koos võtme versiooniga, et tagada sujuv tõlkekogemus. Lisateabe saamiseks alternatiivvõtmete kohta vt jaotist Olemi alternatiivvõtmete määratlemine.

Vt ka

Teabebaasiotsingu juhtelemendi lisamine vormidele

Teadmistehalduse häälestamine manustatud teabe otsingu abil