Oleku põhjuse muutumine teenindusjuhtumi halduses

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Kui vastutate organisatsiooni eksemplaride haldamise eest, on oluline pakkuda teenindusjuhtumite olekute sisestamise ja värskendamise eest vastutavate klienditeenindajatele lihtne mudel. Rakenduses Dynamics 365 on teenindusjuhtumi olemis (kirje tüüp) kaks välja, mis toimivad koos, et anda teavet teenindusjuhtumi oleku kohta: väli Olek ja väli Oleku põhjus. Olemi Teenindusjuhtum väljal Olek on kolm võimalikku väärtust: Aktiivne, Lahendatud või Tühistatud. Väli Oleku põhjus talletab konkreetse oleku väärtuse põhjuse. Näiteks olekuga Aktiivne teenindusjuhtumi puhul võib oleku põhjus olla Edenemisel, Ootel, Üksikasjade ootel või Uurimisjärgus.

Oluline

See funktsioon võeti kasutusele CRM Online 2016 värskendus'is.

Suurtel organisatsioonidel on tihti väljade Olek ja Oleku põhjus jaoks suur kombinatsioonide arv. See teeb klienditeeninduse esindajatele järgmise õige oleku põhjuse valimise keeruliseks. Saate määratleda oleku põhjuse üleminekud, et lisada filtreerimise muu tase, mille puhul saab oleku põhjuse väärtust muuta iga oleku põhjuse puhul. Nende väärtuste piiramine ainult lubatud oleku põhjustega aitab klienditeenindajatel õigeid otsuseid teha.

Kuvatõmmis oleku ülemineku väärtustest vormil

 1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

 2. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

 3. Klõpsake valikut Süsteemi kohandamine.

 4. Laiendage vasemal navigeerimispaanil olevas lahenduseuurijas valikut Olemid, laiendage valikut Teenindusjuhtum ja topeltklõpsake siis valikut Väljad.

 5. Minge väljade teisele lehele ja avage väli Olekukood (teenindusjuhtumi oleku põhjus).

 6. Klõpsake dialoogiboksi Väli: oleku põhjus ülemises osas valikut Redigeeri oleku põhjuse üleminekuid.

  Kuvatõmmis oleku põhjuse ülemineku väärtustest vormil

 7. Klõpsake dialoogiboksi Oleku põhjuse üleminekud jaotises Uued oleku põhjused mõnd nuppudest Sisesta väärtus Nupp Sisesta väärtus dialoogiboksis Oleku põhjus vastab ühele olemasolevale oleku põhjusele.

 8. Valige dialoogiboksi Oleku põhjuse valimine loendist Saadaolevad väärtused lisatavad väärtused ja klõpsake rööpnoole nuppu Kuvatõmmis rööpnupust üksuste teisaldamiseks, et lisada need loendisse Valitud väärtused. Klõpsake OK, kui olete selle oleku põhjusega lõpetanud.

 9. Klõpsake teist nuppu Sisesta väärtus Nupp Sisesta väärtus dialoogiboksis Oleku põhjus, et muuda teisi oleku põhjuseid. Kui olete lõpetanud, klõpsake OK.

  Märkus

  Aktiivse oleku kõik oleku põhjuse suvandid võimaldavad vähemalt üht teed passiivse olekuni. Muidu võib tekkida olukord, kui teenindusjuhtumit pole võimalik lahendada ega tühistada.

 10. Valige dialoogiboksis Oleku põhjuse üleminekud märkeruut Luba oleku põhjuse üleminekud, et rakendada määratletud oleku põhjuse üleminekuid teenindusjuhtumi kirjetele. Saadaolevate oleku põhjuste loendit filtreeritakse iga teenindusjuhtumi kirje puhul määratletud üleminekute alusel.

Vt ka

Oleku põhjuste üleminekute määramine
Olemiväljade loomine või redigeerimine