Õiguste kiire seadistamine mallidega (Customer Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Looge kiiresti teisi õigusi, mis on eeltäidetud põhiteabega, nagu algus- ja lõppkuupäev, teenusetaseme leping (SLA), eraldise tüüp ja kogu kehtivusperiood, kasutades Dynamics 365-i õigusemalli. Looge näiteks standardõiguse jaoks mall ja kasutage seda malli kõikide organisatsiooni standardklientide jaoks.

Märkus

See funktsioon võeti kasutusele CRM Online 2016 värskendus'is.

Õigusemalli loomine

 1. Veenduge, et teil oleks klienditeeninduse juhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

  Turberolli kontrollimine

 2. Minge jaotisse Sätted > Teenuste juhtimine.

 3. Valige Õigusemallid.

 4. Uue õigusemalli loomiseks valige + Uus.

  -VÕI-

  Õigusemalli redigeerimiseks valige kirjeloendist mall ja valige käsuribalt Redigeeri.

 5. Sisestage tekstiväljadele teave või muutke seda.

  Hõljuknäpunäited annavad teavet selle kohta, mida sisestada.

  • Õiguste malli nimi

  • Alguskuupäev. Valige õiguse kehtivuse alguskuupäev.

  • Lõppkuupäev. Valige õiguse kehtivuse lõppkuupäev.

  • Piira õiguste tingimuste alusel. Teenindusjuhtumi loomise keelamiseks pärast õiguse kehtivusperioodi möödumist klõpsake nuppu Jah. Muidu valige suvand Ei.

  • Teenusetaseme leping. Valige teenusetaseme lepingu kirje, et seostada pakutava toe teenindustasemed või juhtimismõõdikud selle õigusega.

   Jaotises Õiguste tingimused määrake õiguse tingimuste üksikasjad.

  • Eraldise tüüp. Valige, kas õigus määratakse tundide arvu või teenindusjuhtumite arvu põhjal.

  • Järelejäänu vähendamise kuupäev. Valige, kas vähendada teenindusjuhtumi loomise või lahendamise järelejäänud kehtivust.

  • Kogukehtivus. Määrake kogu kliendile osutatav tugi seoses eraldise tüübiga. Kui näiteks eraldise tüüp on teenindusjuhtumite arv ja määrate kogukehtivuse väärtuseks 100, on kliendil õigus saada tugiteenuseid kuni 100 teenindusjuhtumiks.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Õiguste kanalite määramine

Kasutage jaotist Õiguste kanalid, et määrata, milliste kanalite saamiseks klientidel õigus on, ja jälgige klienditoe kehtivust iga kanali korral eraldi. Näiteks telefoni ja meili kasutamiseks tugikanalitena ja nende piiramiseks vastavalt 80 ja 20 tunniga looge igaühe jaoks õiguste kanal.

Märkus

Enne mallile õiguste kanalite lisamist tuleb mallikirje salvestada.

 1. Jaotises Õiguste kanal valige +.

 2. Määrake kogukehtivus, mida soovite kindlale kanalile eraldada.

  Allesjäänud kehtivus arvutatakse automaatselt ja kuvatakse kliendi õiguse kohta jäänud tundide või teenindusjuhtumite koguarv.

Toote seostamine õigusemalliga

Kui soovite, et õiguse mall kehtiks üksiku kliendi kindlatele toodetele, seostage toode malliga.

 1. Mallikirje jaotises Tooted valige +.

 2. Väljal Otsing sisestage malliga seostatava toote nime paar esimest tähte.

  Kui toode pole saadaval, valige uue tootekirje loomiseks Uus.

Vt ka

Teenusetaseme lepingute määratlemine
Õiguse loomine kliendi tugiteenuse tingimuste määramiseks