Pühade ajakavade loomine ja haldamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Vältige teenusetaseme lepingute (SLA-de) mõjutamist, kui teie kliente teenindav organisatsioon on suletud, koostades pühade ajakava ja lisades selle oma teeninduskalendrisse.

Näiteks kui teie kliente teenindaval organisatsioonil on SLA meili teel vastu võetud teenindusjuhtumitele vastamiseks kahe tööpäeva jooksul, saate luua pühade ajakava ja lisada selle oma teeninduskalendrisse. Kui klient edastab pühade ajal meili teel teenindusjuhtumi, on teie SLA korras ja pühadeaegne sulgemine ei mõjuta seda.

Pühade ajakava loomine

Järgige uue pühade ajakava loomiseks allkirjeldatud toiminguid.

  1. Veenduge, et teil oleks klienditeeninduse juhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

  2. Minge jaotisse Sätted > Teenuste juhtimine.

  3. Klõpsake valikut Pühade ajakava.

  4. Klõpsake nuppu + Uus ja sisestage dialoogiboksi Pühade ajakava loomine pühade nimi ja kirjeldus ning klõpsake seejärel nuppu Loo.

  5. Pühade loendis klõpsake loodud püha.

  6. Kui püha on lahti, klõpsake valikut Uus, et lisada püha oma klienditeeninduse kalendrisse.

  7. Määrake dialoogiboksis Lisa püha püha nimi ja valige selle aeg ning klõpsake OK.

    Püha on loodud ja teie klienditeeninduse kalendriga seostatud. Kui klienditeeninduse ajakava on teenusetaseme lepinguga seotud, ei mõjuta see teie tööajaga seotud teenusetaseme lepingut. Lisateave: Teenusetaseme lepingute määratlemine

Vt ka

Klienditeeninduse ajakava loomine ja töötundide määratlemine