Telefonidele ja tahvelarvutitele mõeldud Dynamics 365 lisajuhtelemendid

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Saate telefonidele ja tahvelarvutitele mõeldud Dynamics 365-s luua puutesõbralikuma kasutusvõimaluse, kasutades suurt valikut lisajuhtelemente. Nendeks on liugurid, lülitid, multimeediumimängija, sisestusmaskid, kalender ja muud juhtelemendid.

Märkus

Saate neid lisajuhtelemente kasutada ainult mobiilirakenduste puhul. Veebirakenduses neid ei toetata.

Nende juhtelementide kasutamiseks vormiredaktoris tehke järgmist.

 1. Topeltklõpsake välja või loendit, millele soovite juhtelemendi lisada.

 2. Klõpsake vahekaarti Juhtelemendid.

 3. Klõpsake valikut Juhtelemendi lisamine.

 4. Valige soovitud juhtelement ja klõpsake käsku Lisa.

  Märkus

  Olenevalt välja või loendi tüübist on saadaval erinevad juhtelemendid. Näiteks võivad liugurid olla saadaval ainult numbri- või rahaväljadel ja kalendri juhtelement ainult loendite puhul.

 5. Valige seadmed, milles soovite juhtelemendi kuvada (telefon, tahvelarvuti või mõlemad). Juhtelemendid ei ole saadaval telefoni päiseväljade puhul.

 6. Konfigureerige iga atribuudi väärtusi.

 7. Kui olete juhtelemendi konfigureerimise lõpetanud, klõpsake OK.

  Allpool on toodud kõigi telefonidele ja tahvelarvutitele mõeldud Dynamics 365 vormidel kasutatavate juhtelementide kirjeldused.

Kalendri juhtelement

Selle juhtelemendi abil saate konfigureerida vorme, nii et need kuvatakse telefonidele ja tahvelarvutitele mõeldud Dynamics 365 kalendrivaates. Samuti saate selle juhtelemendi abil asendada telefonidele ja tahvelarvutitele mõeldud armatuurlaudu, loendeid või olemiruudustikke.

Atribuut Kirjeldus
Alguskuupäev Saate määratleda üksuse kalendrivaates visualiseerimise alguskuupäeva ja -kellaaja. Saadaolevad väärtused on kõigis selle vaate veergudes kuupäevatüüpi.
Lõppkuupäev Saate määratleda üksuse kalendrivaates visualiseerimise lõppkuupäeva ja -kellaaja. Saadaolevad väärtused on kõigis selle vaate veergudes kuupäevatüüpi.
Kestus Kestus (minutites). Lõppkuupäeva väärtuse määramisel eiratakse kestust.
Kirjeldus See on pealdis, mida soovite kalendriüksuste puhul näha.

Kalendris kuvatav minimaalne kestus on 30 minutit. Üksused, mille kestus on väiksem kui 30 minutit, kuvatakse ikkagi 30-minutilistena.

Kalendri juhtelement toetab kõiki kuupäevakäitumisi (Kasutaja kohalik, Ainult kuupäev ja Ajavööndist sõltumatu).

Ajaskaala juhtelement

Saate esitada ajaskaalal konto uued asjakohased uudisteartiklid ja Twitteri säutsud.

Atribuut Kirjeldus
CC_Timeline_Title Atribuut, millega vastendada iga ajaskaala üksuse pealkiri.
CC_Timeline_Title_Desc Pealkirja kirjeldus.
CC_Timeline_Label1 Väli, mis kuvatakse ajaskaala üksuse pealkirja all.
CC_Timeline_Label1_Desc 1. sildi kirjeldus.
CC_Timeline_Label2 Väli, mis kuvatakse pärast 1. silti.
CC_Timeline_Label2_Desc 2. sildi kirjeldus.
CC_Timeline_Label3 Väli, mis kuvatakse pärast 2. silti.
CC_Timeline_Label3_Desc 3. sildi kirjeldus.
CC_Timeline_Label4 Väli, mis kuvatakse pärast 3. silti.
CC_Timeline_Label4_Desc 4. sildi kirjeldus.
CC_Timeline_Label5 Väli, mis kuvatakse pärast 4. silti.
CC_Timeline_Label5_Desc 5. sildi kirjeldus.
CC_Timeline_Timestamp Väli ajaskaala sortimiseks pööratud ajalises järjestuses.
CC_Timeline_Timestamp_Desc Ajatempli kirjeldus.
CC_Timeline_Group Ajaskaala rühmitamise vastendusväli.
CC_Timeline_Group_Desc Välja Rühm kirjeldus.
CC_Timeline_GroupOrder Rühma järjekord, millesse üksus kuulub, teiste rühmade suhtes (määrake kuvatavatele rühmadele väärtused 1, 2, 3 jne). Rühm kuvatakse määratud rühma väärtuste tõusvas järjestuses.
CC_Timeline_GroupOrder_Desc Rühma järjekorra välja kirjeldus.
CC_Timeline_URL URL-i väli, mis vastendatakse iga ajaskaala üksuse URL-i kuvamiseks.
CC_Timeline_URL_Desc URL-i välja kirjeldus.
CC_Timeline_ThumbnailURL Väli, millega vastendada iga üksuse kohta kuvatava pildi/ikooni pisipilt.
CC_Timeline_ThumnailURL_Desc Välja ThumbnailURL kirjeldus.
CC_Timeline_Filter Ajaskaala filtri vastendusväli.
CC_Timeline_Filter_Desc Filtri kirjeldus.
CC_Timeline_Footer Ajaskaala jalusena kuvatav veebiressurss.
CC_Timeline_Footer_Desc Välja Jalus kirjeldus.

Lineaarliugur

Lineaarne liugur võimaldab kasutajatel sisestada numbriväärtusi, lohistades liugurit, ja pakub ka võimalust kogus sisestada. Liugur võimaldab sisestada ja kuvada ainult täisarve. Kasutage seda juhtelementi mis tahes numbri- või rahavälja puhul.

Atribuut Kirjeldus
Maksimum Saate määrata maksimaalse liuguril kuvatava väärtuse.
Miinimum Saate määrata minimaalse liuguril kuvatava väärtuse.
Väärtus Liuguril kuvatav väärtus.
Etapp Saate määrata praegusele väärtusele lisatava või lahutatava summa, kui andmeid sisestatakse selle juhtelemendi abil.

Suvandikomplektid

Suvandikomplekti juhtelement eelseadistab valikukogumi, mille seast saavad kasutajad andmete sisestamisel valiku teha. Saate seda juhtelementi kasutada ainult kahe või kolme valikuga suvandikomplektide puhul.

Atribuut Kirjeldus
Väli Kuvab välja, millega juhtelement on vastendatud.

Ümberpööramislüliti

Pöördlüliti toimib sisse-/väljalülitina, võimaldades valida kahe väärtuse vahel.

Atribuut Kirjeldus
Väli Kuvab välja, millega juhtelement on vastendatud.

Hinnang tärnides

Kasutage hinnangu visuaalseks esitamiseks tärne. Tärnide maksimaalne arv on viis. Saate seda juhtelementi kasutada ainult täisarvude puhul, komakohti see ei aktsepteeri.

Märkus

Valige selle juhtelemendi puhul kindlasti suvand Peida veebis.

Atribuut Kirjeldus
Maksimum Valige juhtelemendi maksimaalne tärnide arv ripploendist.

Radiaalhoob

Radiaalnupp võimaldab kasutajatel andmeid sisestada nuppu keerates ja kuvatakse ekraanil ringina. Radiaalnupp võimaldab sisestada ja kuvada ainult täisarve. Saate seda juhtelementi kasutada mis tahes numbri- või rahavälja puhul. Väärtust saate muuta puudutusega või klaviatuuri abil, tõstes arvu esile ja seda muutes.

Märkus

Seda juhtelementi ei toetata versioonidega Android 4.2 ja 4.3 seadmetes. See mõjutab nendes versioonides kerimist.

Atribuut Kirjeldus
Maksimum Saate määrata maksimaalse mõõdikul kuvatava väärtuse.
Miinimum Saate määrata minimaalse mõõdikul kuvatava väärtuse.
Väärtus Saate hankida või määrata mõõdikul kuvatava väärtuse.
Etapp Saate määrata praegusele väärtusele lisatava või lahutatava summa, kui andmeid sisestatakse selle juhtelemendi abil.

Veebisaidi eelvaade

Veebisaidi eelvaade juhtelemendi abil saate vastendada URL-i välja ja ja kuvada veebisaidi eelvaate.

Oluline

Selle juhtelemendi lubamisel annate kasutajatele nõusoleku jagada teatud identifitseeritavat seadmeteavet välise süsteemiga. Välistest süsteemidest Dynamics 365-i imporditud andmetele kehtib meie privaatsusavaldus, mille leiate teemast Microsofti privaatsusavaldus ja küpsised.

Privaatsusavaldused

Atribuut Kirjeldus
Väli Kuvab välja, millega juhtelement on vastendatud.

Täppgraafik

Täppgraafik kuvab ühe põhimõõdu koos võrdlusmõõdu ja kvalitatiivsete vahemikega, et anda kiiresti märku, kas mõõt on sobiv, mittesobiv või muus olekus. Saate seda juhtelementi kasutada armatuurlaudadel mis tahes numbri- või rahavälja puhul. Näiteks saate vastendada väärtuse tegeliku tulu ja sihtväärtusega, et visualiseerida tegelikku tulu võrrelduna eeldatava tuluga.

Atribuut Kirjeldus
Maksimum Saate määrata maksimaalse graafikul kuvatava väärtuse.
Miinimum Saate määrata minimaalse graafikul kuvatava väärtuse.
Sobib Saate määrata mõõdu jaoks sobiva väärtuse (valikuline).
Ei sobi Saate määrata mõõdu jaoks mittesobiva väärtuse (valikuline).
Väärtus Kuvab välja, millega juhtelement on vastendatud.
Sihtkoht Vastendage see väljaga, millega soovite väärtust võrrelda. Näiteks kui Väärtus on vastendatud väljaga Tegelik tulu, saate vastendada välja Siht väljaga Eeldatav tulu, või pakkuda staatilise väärtuse.

Pliiatsi juhtelement

Pliiatsi juhtelemendi abil saate jäädvustada kirjutatud sisendit, näiteks allkirju.

Märkus

Väljale, millega see juhtelement vastendatakse, minimaalne soovitatav Maksimaalne pikkus on 15 000.

Valige selle juhtelemendi puhul kindlasti suvand Peida veebis.

Atribuut Kirjeldus
PenMode Saate määrata funktsiooni PenMode!Draw, PenMode!Erase või PenMode!Select, et määratleda, mis juhtub, kui kasutaja lohistab pliiatsi juhtelemendis osutusseadet.

Automaattekst

Automaatteksti juhtelement filtrib üksuste loendi tippimise ajal ja võimaldab valida ripploendist väärtuse. Näiteks saate selle juhtelemendi abil lubada kasutajatel teha valiku osariikide või riikide/piirkondade loendist. See juhtelement vastendub väljatüübiga Üks tekstirida.

Atribuut Kirjeldus
Väli Kuvab välja, millega juhtelement on vastendatud.
Allikas Saate määrata andmeallika (Rühmitatud suvandid, Suvandikomplekt või Vaade).
Suvandikomplekt Saate valida selle välja jaoks suvandikomplekti.
Vaade Valige sellele väljale olem ja vaade.
Väli Saate valida vaate peamisest olemist välja, mida kasutada andmeallikana.

Multimeedium

Saate manustada videoid, et pakkuda müügi- ja valdkonnatöötajatele liikvel olles paremat kliendikogemust. Selle juhtelemendi abil saate luua vastenduse URL-i väljaga, mis sisaldab linki heli- või videofailile, mida soovite juhtelemendis esitada.

Märkus

Seda juhtelementi toetatakse Androidi versioonides alates 4.4-st.

YouTube’i videoid ei toetata praegu tahvelarvutites ja telefonides, milles töötab Windows 8 või 8.1. Windows 10-s toetatakse praegu ainult HTTPS-videoid (sh YouTube’i videod).

Toetatud meediumitüübid.

 • MP4-voogesitusfailid

 • YouTube’i videod

 • Azure’i meediumid

 • Helivood

  Privaatsusavaldus

Atribuut Kirjeldus
Meedium Sisestage selle juhtelemendi esitatava meediumi URL.

Numbrisisestus

Numbri sisestamise juhtelemendi abil saavad kasutajad kiiresti andmeid sisestada. Kasutajad peavad numbriväärtuste muutmiseks teie määratud sammuga vajutama lihtsalt pluss- või miinusnuppu. Kasutage seda juhtelementi mis tahes numbri- või rahavälja puhul. Samuti saavad nad numbri tippida otse väljale. Seda välja toetatakse ainult redigeerimisrežiimis.

Atribuut Kirjeldus
Etapp Saate määrata praegusele väärtusele lisatava või lahutatava summa, kui andmeid sisestatakse selle juhtelemendi abil.
Väli Kuvab välja, millega juhtelement on vastendatud.

Sisendmask

Sisestusmaski abil saate määrata välja vormingu, nagu telefoninumber või krediitkaart, et vältida sobimatute andmete sisestamist. Näiteks kui soovite, et kasutajad sisestaks Ameerika Ühendriikide telefoninumbri kujul +1-222-555-1011, kasutage sisestusmaski +1-000-000-0000.

Atribuut Kirjeldus
Mask Sisestage mask, mida kasutaja sisestamisel andmete valideerimiseks kasutatakse. Saate kasutada maski jaoks järgmiste märkide kombinatsioone.

0 – number

9 – number või tühik

# – number, märk või tühik

L – täht

I – täht või tühik

A – tärk

A – tärk või tühik

< – teisendab järgnevad märgid väiketäheliseks

> – teisendab järgnevad märgid suurtäheliseks

| – keelab tähesuuruse muutmise

\ – muudab mis tahes märgi literaaliks

Kõik muud – literaalid
Väli Kuvab välja, millega juhtelement on vastendatud.

Lineaarnäidik

Lineaarne mõõtur võimaldab kasutajatel sisestada arvväärtusi liugurit lohistades, mitte täpset kogust sisestades. Liugur võimaldab sisestada ja kuvada ainult täisarve. Saate seda juhtelementi kasutada mis tahes numbri- või rahavälja puhul.

Atribuut Kirjeldus
Maksimum Saate määrata maksimaalse mõõdikul kuvatava väärtuse.
Miinimum Saate määrata minimaalse mõõdikul kuvatava väärtuse.
Väärtus Saate hankida või määrata mõõdikul kuvatava väärtuse.
Etapp Saate määrata praegusele väärtusele lisatava või lahutatava summa, kui andmeid sisestatakse selle juhtelemendi abil.

Kaare hoob

Kaarnupp võimaldab kasutajatel sisestada andmeid nuppu libistades ja kuvatakse ekraanil kaarena. Kaarnupu juhtelement võimaldab sisestada ja kuvada ainult täisarve. Saate seda juhtelementi kasutada mis tahes numbri- või rahavälja puhul. Väärtust saate muuta puudutusega või klaviatuuri abil, tõstes arvu esile ja seda muutes.

Märkus

Seda juhtelementi ei toetata versioonidega Android 4.2 ja 4.3 seadmetes. See mõjutab nendes versioonides kerimist.

Atribuut Kirjeldus
Maksimum Saate määrata maksimaalse mõõdikul kuvatava väärtuse.
Miinimum Saate määrata minimaalse mõõdikul kuvatava väärtuse.
Väärtus Saate hankida või määrata mõõdikul kuvatava väärtuse.
Etapp Saate määrata praegusele väärtusele lisatava või lahutatava summa, kui andmeid sisestatakse selle juhtelemendi abil.