Olemid, metaandmed ja metaandmete brauser

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Selles teemas antakse ülevaade sellest, mis on metaandmed ja kuidas neid kasutada platvormi Dynamics 365 for Customer Engagement rakenduste loomiseks või olemasoleva Dynamics 365 rakenduse kohandamiseks.

Kohandamisega kasutatavad metaandmed

Metaandmed tähendavad andmeid andmete kohta. Dynamics 365 for Customer Engagement on paindlik platvorm, kuna keskkonna kasutatavate andmete määratlusi on üsna lihtne redigeerida. Platvormi Dynamics 365 for Customer Engagement korral on metaandmed olemite kogum. Olemid kirjeldavad teatud andmeid, mida talletatakse andmebaasis. Iga olem vastab andmebaasi tabelile ja iga väli (nimetatakse ka atribuudiks) olemis esindab veergu selles tabelis. Olemi metaandmed reguleerivad seda, milliseid kirjeid saate luua ja milliseid toiminguid nendega teha. Ainult olemi metaandmeid ja veebiteenuseid kasutades saab arendaja kirjutada koodi, et teha andmetega toiminguid teie keskkonnas. Teil on võimalus metaandmeid kohandamistööriistadega redigeerida, et luua või redigeerida olemeid, välju ja olemite seoseid.

Veebirakendused või erinevad kliendid, mida inimesed kasutavad teie keskkonnas andmetega suhtlemiseks, olenevad olemi metaandmetest ja kohanduvad olemi metaandmete muutumisel. Kuid need kliendid olenevad ka muudest andmetest, et reguleerida, milliseid visuaalseid elemente kuvada, rakendatavat kohandatud loogikat ja seda, kuidas turvalisust rakendada. Süsteemi andmeid talletatakse samuti olemites, kuid olemid ise ei ole kohandamiseks saadaval.

Metaandmete brauseri kasutamine

Lahenduseuurija annab juurdepääsu kõikidele olemitele, mida saate kohandada, kuid see on ainult murdosa kõikidest olemitest, mis määratlevad süsteemis kasutatavaid metaandmeid. Kõige põhilisemate kohandamisülesannete puhul on lahenduseuurijas esitatud teave kõik, mida vajate. Arendajad vajavad sageli rohkem teavet ja lihtsat moodust metaandmete nägemiseks. Kui teil on vaja pidada arendajatega sügavutiminevat arutelu metaandmetest või kui soovite lihtsalt sügavamat arusaama metaandmetest, proovige installida lahendus Metaandmete brauser. Metaandmete brauser on hallatav lahendus, mis sisaldab ainult installitavaid HTML-i veebiressursse, mis võimaldab teil vaadata kõiki metaandmeid ja filtreerida olemeid ning välju, et saada parem arusaam sellest, mida metaandmed sisaldavad.

Metaandmete brauseri allalaadimine ja installimine

Kasutage sobivat linki allpool, et laadida metaandmete brauseri lahendus alla ja installida see.

Versioon Saate alla laadida
Rakenduse Dynamics 365 for Customer Engagement versioon 9.0 (v9.0) Microsofti allalaadimised: MetadataBrowser_3_0_0_5_managed.zip
Dynamics 365 (v8.2) Dynamics CRM Online 2016 värskendus 1 ja Dynamics CRM 2016 hoolduspakett Service Pack 1 asutusesisene (v8.1) Microsofti allalaadimised: MetadataBrowser_3_0_0_4_managed.zip
Dynamics CRM Online 2016 Update ja CRM 2016 (v8.0) Microsofti allalaadimised: MetadataBrowser_3_0_0_2_managed.zip

Lahenduse installimine

Pärast lahenduse allalaadimist peate selle installima Lisateavet hallatava lahenduse installimise kohta vaadake teemast Lahenduste importimine, värskendamine ja eksportimine.

Rakendusena avamine

Lahenduse Rakenduse Dynamics 365 for Customer Engagement versioon 9.0 (v9.0) versioon on konfigureeritud rakendusena. Pärast lahenduse Olemi metaandmete brauser installimist leidke rakendus Metaandmete tööriistad ja avage see. Olemid on vaikevaade. Navigeerimisalal Tööriistad saate valida suvandi Olemi metaandmed, et kontrollida üksikuid olemeid.

Avamine lahenduse konfiguratsioonilehelt

Varasemate versioonide puhul peate kasutama järgmisi etappe, kuid need töötavad ka uusima versiooni puhul.

Pärast lahenduse Olemi metaandmete brauser installimist avage hallatav lahendus, topeltklõpsates lahenduste loendis sobivat riba, ja vaadake lehte Konfiguratsioon, et näha teavet olemi metaandmete brauseri kohta ja nuppe kahe erineva vaate käivitamiseks.

 • Metaandmete brauser on samaväärne rakenduse vaatele Olemid.
 • Olemi metaandmete brauser on samaväärne rakenduse vaatele Olemite metaandmed.

Olemite vaade

Saate teha järgmisi toiminguid.

 • Kuva olemi üksikasjad: saate valida kuvatava olemi, kasutades vaadet Olemi metaandmed.
 • Olemi redigeerimine: saate avada valitud olemi vormi vaikeorganisatsioonis, kui olem seda toetab.
 • Tekstiotsing: saate teha tekstiotsingu, et filtrida kuvatavad olemid järgmiste olemiatribuutide alusel: SchemaName, LogicalName, DisplayName, ObjectTypeCode ja MetadataId.
 • Olemite filtrimine: saate määrata lihtkriteeriumid olemite alamkomplekti kuvamiseks. Kõiki kriteeriume hinnatakse, kasutades ja-loogikat.
 • Filtriatribuudid: saate filtrida mis tahes valitud olemi puhul kuvatavaid atribuute. Loendis on ligikaudu 100 atribuuti. Valige sellest välja need, millest olete huvitatud.

Olemi metaandmete vaade

Üksiku olemi puhul saate teha järgmisi toiminguid.

 • Olem: saate valida olemi, mida soovite vaadata.

 • Atribuudid: saate kuvada kõik olemi atribuudid ja filtrida kuvatavaid atribuute.

  • Olemi redigeerimine: saate avada valitud olemi redigeerimisvormi vaikeorganisatsioonis, kui olem seda toetab.
  • Filtriatribuudid: saate filtrida mis tahes valitud olemi puhul kuvatavaid atribuute. Loendis on ligikaudu 100 atribuuti. Valige sellest välja need, millest olete huvitatud.
 • Atribuudid: saate kuvada olemi atribuudid põhiandmete/üksikasjade vaates. Selle vaatega saate teha järgmist.

  • Atribuudi redigeerimine: saate avada valitud atribuudi vormi vaikeorganisatsioonis, kui atribuut seda toetab.
  • Tekstiotsing: saate teha tekstiotsingu, et filtrida kuvatavad atribuudid järgmiste atribuudisuvandite alusel: SchemaName, LogicalName, DisplayName ja MetadataId.
  • Atribuutide filtrimine: saate filtrida atribuudid mis tahes atribuudi suvandiväärtuse alusel.
  • Suvandite filtrimine: saate filtrida valitud atribuudi puhul kuvatavaid suvandeid.
 • Võtmed: kui olemi jaoks on alternatiivvõtmed lubatud, saate uurida, kuidas need on konfigureeritud. Lisateave: alternatiivvõtmete määratlemine

 • Seosed: saate vaadata kolme tüüpi olemite seoseid: üks-mitmele, mitu-ühele ja mitu-mitmele. Nende vaadetega saate teha järgmist.

  • Seose redigeerimine: saate avada valitud seose vormi vaikeorganisatsioonis, kui seos seda toetab.
  • Tekstiotsing: tekstiotsing võimaldab kuvatavaid seoseid filtrida seose tüübile asjakohaseid väärtusi kasutades.
  • Suvandite filtrimine: saate seost filtrida mis tahes seose suvandiväärtuse alusel.
 • Õigused: saate vaadata olemi õigusi. Selle vaatega saate teha järgmist.

  • Saate kuvatavaid õigusi filtrida, kasutades atribuuti PrivilegeId.

Märkus

Kui vaatate olemi üksikasjade suvandeid, siis näete, et paljud keerulised suvandid on laiendatavad. Kõige kasulikum väärtus kuvatakse koos lingiga, mis võimaldab lülituda üksikasjalikumale vaatele. Üksikasjalik vaade kajastab andmete struktuuri, nagu oleksite selle toonud programmiliselt. Üksikasjalik vaade toob välja ka muud asjakohased andmed, mille saab kuvada samal alal, näiteks kas valiku Kuvatav nimi suvandite jaoks on olemas lokaliseeritud sildid.

Näpunäide

Teksti kopeerimiseks lehelt valige lihtsalt tekst ja kasutage kiirklahvi Ctrl + C või kontekstimenüü käsku Kopeeri.

Uute metaandmete loomine või olemasolevate metaandmete kasutamine

Platvormiga Dynamics 365 for Customer Engagement kaasnevad mitmed süsteemiolemid, mis toetavad äritegevuseks vajalikke põhilisi võimalusi. Näiteks andmeid teie klientide või potentsiaalsete klientide kohta peaks talletama konto- või kontaktiolemeid kasutades. Müügivihje olemis tuleks hoida teavet väljavaadete või potentsiaalsete müügivõimaluste kohta. Müügivõimaluse olem on mõeldud potentsiaalsete tulu toovate sündmuste jälgimiseks.

Kõik need olemid sisaldavad ka mitut välja, mis esindavad levinud andmeid, mida süsteem peab võib-olla vastavate olemite jaoks talletama.

Enamiku organisatsioonide puhul on teie eeliseks süsteemiolemite ja atribuutide eesmärgipärane kasutamine. Ehkki saate luua uusi kohandatud olemeid, võivad süsteemiolemitel olla spetsiaalsed võimalused, mida te ei saa kerge vaevaga ilma koodi kirjutamata paljundada.

Näiteks.

 • Müügivihje olemi kirjed saab kvalifitseerida. Kvalifitseerimistoiming desaktiveerib müügivihje ja loob uue müügivõimaluse ja konto- või kontaktikirje, et võimaldada äriprotsessis edasi liikumist.

 • Teenindusjuhtumi olemi kirjetel on spetsiaalne side lepinguolemitega, mis aitavad määratleda klienditeeninduse õigusi.

  Kui soovite installida lahenduse, võite eeldada, et lahenduse arendaja on süsteemiolemeid ja atribuute mõjutanud. Süsteemiolemit või atribuuti asendava uue kohandatud olemi loomine tähendab, et mis tahes saadaolev lahendus ei pruugi teie organisatsiooni puhul toimida.

  Seetõttu soovitame teil kasutada kaasatud süsteemiolemeid ja välju, kui need teie organisatsiooni puhul toimivad. Kui need ei sobi ja neid ei ole võimalik teie vajadustele vastavalt sobitada, peaksite hindama, kas nõutav on uue olemi loomine. Pidage silmas, et saate muuta olemi kuvatavat nime, nii et see sobituks teie organisatsiooni kasutatava nomenklatuuriga. Näiteks on väga levinud see, et inimesed muudavad kontoolemi kuvatavaks nimeks „Ettevõte” või kontaktiolemiks „Isiklik”. Seda saab olemite või atribuutidega teha ilma olemi käitumist muutmata. Lisateavet olemite ümbernimetamise kohta leiate jaotisest Olemi nime muutmine.

  Te ei saa kustutada süsteemiolemeid ega välju. Neid käsitletakse süsteemilahenduse osana ja eeldatakse, et need on igal organisatsioonil. Kui soovite süsteemiolemit peita, muutke organisatsiooni turberolli õigusi, et eemaldada selle olemi lugemisõigus. See eemaldab olemi enamikust rakenduse osadest. Kui on olemas süsteemiväli, mida te ei vaja, eemaldage see vormist ja kõikidest seda kasutavatest vaadetest. Muutke välja määratluses väärtust Otsitav, nii et see ei ilmuks täpsema otsingu puhul. Lisateave: Väljade loomine ja redigeerimine

Metaandmeüksuste loomise piirangud

Loodavatele olemitele kehtib piirang. Teavet maksimaalse arvu kohta lehelt Kasutatavad ressursid. Kui teil on vaja rohkem kohandatud olemeid, võtke ühendust Dynamics 365-i tehnilise toega. Ülempiiri saab kohandada.

Igal olemil on loodavate väljade arvu ülempiir. See piirang põhineb tehnilistel piirangutel andmemahule, mida saab talletada andmebaasi tabeli real. On keeruline määrata konkreetset arvu, sest iga välja tüüp võib kasutada erinevas mahus ruumi. Ülempiir oleneb kõikide olemiväljade kasutatavast koguruumist.

Enamik inimesi ei loo piirangu ületamiseks piisavalt kohandatud välju, kuid kui plaanite lisada olemile sadu kohandatud välju, kaaluge, kas see on parim mõte. Kas kõik väljad, mida plaanite lisada, kirjeldavad selle olemi kirje atribuute? Kas eeldate tõesti, et teie organisatsiooni kasutavad inimesed suudavad hallata vormi, mis sisaldab nii palju välju? Vormile lisatavate väljade arv suurendab nende andmete hulka, mis tuleb edastada igal kirje redigeerimisel ja mis mõjutab süsteemi toimimist. Arvestage nende teguritega, kui lisate olemile kohandatud välju.

Suvandikomplekti väljadel on komplekt suvandeid, mida kuvatakse täpsema otsingu kasutamisel vormi rippmenüü juhtelemendis või märkeloendi juhtelemendis. Teie keskkond suudab suvandikomplektis toetada tuhandeid suvandeid, kuid te ei pea käsitlema seda ülempiirina. Kasutatavuse uuringud näitavad, et inimestel on probleeme sellise süsteemi kasutamisega, mille rippmenüü juhtelemendis on palju suvandeid. Kasutage suvandikomplekti välja andmekategooriate määratlemiseks. Ärge kasutage suvandikomplekti välju valimaks kategooriaid, mis esindavad tegelikult andmete erinevaid üksusi. Näiteks selle asemel, et säilitada suvandikomplekti välja, mis talletab kõik sajad võimalikud teatud tüüpi varustuse tootjad, looge olem, mis talletab viited igale tootjale ja kasutab suvandikomplekti asemel otsinguvälja.

Vt ka

Olemite loomine ja muutmine
Olemite seoste loomine ja redigeerimine
Väljade loomine ja redigeerimine

Vormide loomine ja kujundamine