Vadete (loendite) mõistmine

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Dynamics 365 for Customer Engagementi rakendustes kasutage vaateid selleks, et määratleda, kuidas konkreetse olemi kirjete loend rakenduses kuvatakse. Vaade määratleb järgmist:

  • kuvatavad veerud;
  • iga veeru laius;
  • kirjete loendi vaikesortimine;
  • rakendatavad vaikefiltrid loendis kuvatavate kirjete piiramiseks.

Vaadete ripploend kuvatakse tihti rakenduses, nii et inimestel oleks olemi andmete erinevate vaadete valik.

Üksikutes vaadetes nähtavad kirjed kuvatakse loendis, mida nimetatakse mõnikord ruudustikuks. See pakub sageli suvandeid, mis võimaldavad inimestel muuta vaikesortimist, veeru laiust ja filtreid, et näha hõlpsamini nendele imporditud andmeid. Vaated määratlevad ka rakenduses kasutatavate diagrammide andmeallikad.

Vaadete tüübid

Vaateid on kolme tüüpi: isiklikud, süsteemi- ja avalikud vaated.

Selles teemas käsitletakse seda, kuidas süsteemiadministraatorid ja süsteemikohandajad süsteemi- ja avalike vaadetega töötavad. Lisateavet isiklike vaadete kohta vt jaotisest Täpsema otsingu loomine, redigeerimine või salvestamine.

Isiklikud vaated

Isiklikke vaateid saate luua teie ja saavad luua kõik teised, kellel on vähemalt kasutaja tasemel juurdepääs salvestatud vaate olemi toimingutele. Süsteemiadministraatorina saate muuta turberolli iga toimingu juurdepääsutaset, et reguleerida, millise üksikasjalikkusega saavad inimesed isiklikke vaateid luua, lugeda, kirjutada, kustutada, määrata või jagada.

Isiklikud vaated kuuluvad üksikisikutele ja nende kasutajataseme vaikejuurdepääsu tõttu on need nähtavad ainult sellele isikule või nendele, kellega isik otsustab oma isiklikke vaateid ühiskasutada. Saate luua isiklikke vaateid, salvestades enda määratletud päringu, kasutades vaadete loendis täpsemat otsingut või valikuid Salvesta filtrid uute vaadetena ja Salvesta praegusele vaatele filtrid. Need vaated lisatakse tavaliselt rakenduses saadaolevate süsteemi- või avalike vaadete loendite lõppu. Ehkki saate luua süsteemi- või avaliku vaate alusel uue isikliku vaate, ei saa te luua isikliku vaate alusel süsteemi- või avalikku vaadet.

Süsteemivaated

Süsteemiadministraatori või süsteemikohandajana saate süsteemivaateid redigeerida. Süsteemivaated on spetsiaalsed vaated, millest rakendus sõltub. Need on olemas süsteemi olemite jaoks või luuakse automaatselt kohandatud olemite loomisel. Nendel vaadetel on konkreetsed eesmärgid ja mõned täiendavad võimalused.

Süsteemivaated Kirjeldus
Kiirotsing Vaikevaade, mida kasutatakse, kui otsing toimub valikuga Kiirotsing. See vaade määratleb ka selle, millistelt väljadelt otsitakse, kui kasutatakse vaadete Kiirotsing ja Otsing võimalusi.
Täpsem otsing Vaikevaade, mida kasutatakse tulemuste kuvamiseks valiku Täpsem otsing kasutamisel. See vaade määratleb ka veerud, mida kasutatakse vaikimisi, kui luuakse uued kohandatud avalikud vaated või isiklikud vaated ilma mallina kasutatavat vaadet määratlemata.
Seostatud Vaikevaade, mis loetleb kirjega seotud olemid.
Otsing Nähtav vaade, kui valite otsinguväljale määramiseks kirje.

Neid vaateid ei kuvata vaatevalijas ja te ei saa neid kasutada vormi alamloendites ega armatuurlaua loendina. Te ei tohi neid vaateid kustutada ega desaktiveerida. Lisateave: Vaadete eemaldamine

Süsteemivaated kuuluvad organisatsioonile, et kõik saaksid neid näha. Näiteks on kõikidel organisatsiooni tasemel juurdepääs olemi Vaade (savedquery) kirjete lugemiseks. Need vaated on seostatud konkreetsete olemitega ja on nähtavad lahenduseuurijas. Saate need vaated lahendustele lisada, sest need on olemiga seostatud.

Avalikud vaated

Avalikud vaated on üldise eesmärgiga vaated, mida saate endale sobivalt kohandada. Need vaated on saadaval vaatevalijas ja saate neid kasutada vormi andmeruudustikes või armatuurlaua loendina. Mõned avalikud vaated on süsteemiolemite ja mis tahes kohandatud olemite jaoks vaikimisi olemas. Näiteks kui loote uue kohandatud olemi, on sellel järgmine kombinatsioon avalikest ja süsteemivaadetest.

Nimi Tüüp
Aktiivsed <olemi nimi mitmuses> Avalik
Passiivsed <olemi nimi mitmuses> Avalik
Aktiivsete üksuste kiirotsing <olemi nimi mitmuses> Kiirotsing
<olemi nimi Täpsema otsingu vaade Täpsem otsing
<olemi nimi> Seostatud vaade Seostatud
<olemi nimi> Otsinguvaade Otsing

Saate luua kohandatud avalikke vaateid. Saate kustutada kõik hallatavas lahenduses loodud avalikud vaated. Te ei saa kustutada süsteemi määratletud avalikke vaateid. Hallatava lahenduse importimisel lisatud kohandatud avalikel vaadetel võib olla määratud hallatud atribuute, mis takistab nende kustutamist, välja arvatud hallatava lahenduse desinstallimisel.

Vaadete loomine või redigeerimine

Vaadete loomiseks või redigeerimiseks on kaks võimalust.

Vaadete kohandamine

Süsteemiadministraatori ja süsteemikohandajana saate vaateid juhtelementide abil kohandada, muutes ruudustikud (loendid) redigeeritavaks ja Unified Interface’iga ühilduvaks. Kasutada saab järgmisi juhtelemente.

Vt ka

Kohandamisega alustamine
Vormide loomine ja kujundamine