Olemi loomine

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Enne kohandatud olemi loomist hinnake, kas olemasoleva olemi kasutamine vastaks teie vajadustele. Lisateave: Uute metaandmete loomine või olemasolevate metaandmete kasutamine

Osa iga loodud kohandatud olemi nimest on kohanduseesliide. See seatakse teie tööks kasutatava lahenduse väljastaja alusel. Kui kohanduseesliide on teie jaoks oluline, veenduge, et töötaksite halduseta lahenduses või vaikelahenduses, kus kohanduseesliide on see, mida olemile soovite. Teavet kohanduseesliite muutmise kohta vt teemast Lahenduse väljastaja.

Minimaalsed nõutavad väljad kohandatud olemi loomiseks on järgmised.

Väli Kirjeldus
Kuvatav nimi See on rakenduses kuvatava olemi nimi ainsuses.
Mitmuseline nimi See on rakenduses kuvatava olemi nimi mitmuses.
Nimi Väli on eelnevalt täidetud teie sisestatava kuvanimega. See sisaldab lahenduse väljastaja kohanduseesliidet.
Omandiõigus Saate valida, kas kasutajale või meeskonnale kuuluv või organisatsioonile kuuluv. Lisateave: Olemi omandiõigus.

Märkus

  • Kui kasutate brauserit Safari, võidakse uue kohandatud olemi salvestamisel või avaldamisel kuvada ajalõpu tõrketeade. Sel juhul soovitame kasutada olemite loomiseks mõnd teist brauserit.
  • Selleks, et olemi nimi rakenduse Dynamics 365 for Customer Service manustatud teabe otsinguga töötaks, ei tohi olemi nime maksimaalne pikkus (sh väljaandja eesliide) ületada 24 märki.

Tegevuse olemi loomiseks tehke enne olemi salvestamist valik Määratle tegevuse olemina. Lisateave: Tegevuse olemid

Valige jaotises Alad, kus see olem on kuvatud, millised alad on saadaval navigeerimisribal, millel see olem saadaval on. See pole nõutav, kuid kui soovite, et inimesed olemi hõlpsalt leiaksid, valige neist üks. Siin muudatuste tegemine värskendab andmed, mis määratleb navigeerimisriba. Süsteemiolemite sätteid ei saa muuta. Saidikaardi redigeerimisega saab andmeid siiski redigeerida, et muuta olemite kuvamiskohta ja -viisi.

On teatud hulk suvandeid, mis on määratud vaikimisi. Kui te pole kindel, kas soovite neid oma kohandatud olemile, keelake need enne salvestamist. Saate neid hiljem alati lubada, samas kui teatud suvandeid ei saa pärast lubamist enam keelata. Vaikimisi on lubatud Märkmed, Tegevused ja Ühendused ja neid ei saa hiljem keelata. Lisateavet saadaolevate suvandite kohta leiate teemast Olemi redigeerimine.

Igal kohandatud olemil on põhiväli. See määratletakse vahekaardil Peamine väli. Seda välja kasutatakse siis, kui olemi kirjed kuvatakse loendis. Põhiväli on tavaliselt link, mis kirje avab. See väli peab olema väli Üks tekstirida, mille vorming on Tekst. Olemi loomisel on ainuke väärtus, mida ei saa hiljem muuta, Nimi. Vaikimisi on Kuvatav nimi „Nimi” ja Nimi on teie lahenduse väljastaja kohanduseesliide, allkriips ja „nimi”. Kui see ei vasta teie soovile, muutke see enne olemi loomist. Pärast olemi salvestamist ei saa te olemi jaoks põhivälja väärtusi redigeerida vahekaardil Põhiväli. Peate seda välja otsima olemi väljadelt. Saate seda seal redigeerida samamoodi nagu mis tahes muud üksikut rida tekstiväljal.

Süsteemiadministraatori või süsteemi kohandaja turberollis olevad inimesed saavad vaadata kõiki uusi kohandatud olemeid. See võimaldab kohandatud olemeid testida enne nende avaldamist inimestele, kes hakkavad süsteemi kasutama. Enne kui muude turberollidega inimesed neid olemeid saavad vaadata, peate turberollid redigeerima ja andma teistele kasutajatele juurdepääsu, et nad neid näeksid. Kui kohandatud olem on loodud, kaasatakse see iga turberolli jaoks vahekaardil Kohandatud olemid. Peate andma kohandatud olemile vähemalt kasutaja taseme lugemisõiguse, enne kui inimesed saavad seda rakenduses vaadata.

Uue olemi loomisel luuakse sellele hulk metaandmeid ja toetavaid süsteemikirjeid. Nendega töötades jätkate olemi redigeerimist.

Vt ka

Olemi loomine või redigeerimine