Rakenduse jaoks saidikaardi loomine saidikaardi kujundaja abil

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Saidikaardid määratlevad rakenduses navigeerimise. Looge oma rakendusele hõlpsasti saidikaart, kasutades paanipõhist saidikaardi kujundajat. Kujundaja võimaldab lohistada komponente kujunduslõuendile, vaadata töö eelvaadet ja saidikaardi kohe avaldada. Administraatorid ja sobivate õigustega kasutajad saavad rakenduste jaoks kiiresti saidikaarte luua.

Samuti võimaldab saidikaardi kujundaja määratleda piirkonna, alampiirkonna või rühma pealkirjad keeltes, mida keskkond toetab.

Saadaval on vaikimisi saidikaart. Saate seda saidikaarti muuta või konfigureerida saidikaarte uutele rakendustele, kasutades saidikaardi kujundajat. Saidikaardi kujundaja on rakenduse kujundajasse integreeritud.

Eeltingimused

Enne saidikaardi loomise alustamist kontrollige järgmisi eeltingimusi: Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused. täpsemalt saavad järgmiste õigustega kasutajad luua ka rakendusi:

 • olemi Rakendus loomise, lugemise ja kirjutamise õigused
 • olemi Kohandamised lugemise ja kirjutamise õigused
 • olemi Lahendus lugemise õigused

Rakenduse jaoks saidikaardi loomine

 1. Valige rakenduse kujundaja lõuendi alal Saidikaart nupp Saidikaardi kujundaja avamine Nupp Saidikaardi kujundaja avamine.

  Saidikaardi kujundaja avab lõuendi, mis on eeltäidetud ühe ala, ühe rühma ja ühe alamrühmaga. Valige ala, rühm või alamala paan selle atribuutide muutmiseks.

  Märkus

  Nupu Saidikaardi kujundaja avamine Nupp Saidikaardi kujundaja avamine valimisel rakenduse kujundaja lõuendil luuakse automaatselt uus saidikaart (kui olemasolevat saidikaarti pole) ning sellele antakse sama nimi mis rakenduse ja sama kordumatu nimi mis rakendusel.

  Saidikaardi valimine

 2. Saidikaardile ala lisamine.

 3. Saidikaardile rühma lisamine.

 4. Saidikaardil olevale rühmale alamala lisamine.

 5. Valige käsk Salvesta.

  Märkus

  Uus saidikaart seostatakse rakendusega, kui naasete rakenduse kujundajasse ja valige käsu Salvesta. Kui saidikaart on konfigureeritud, kuvatakse saidikaardi paanil sõna Konfigureeritud, muidu kuvatakse paanil sõna Konfigureerimata. Kui avate saidikaardi kujundaja rakenduse kujundaja kaudu ja konfigureerite uue saidikaardi, kuid sulete brauseri enne saidikaardi seostamist rakendusega, seostatakse saidikaart rakenduse kordumatu nime põhjal rakendusega automaatselt järgmisel korral, kui rakenduse kujundaja avate.

 6. Valige Avalda.

Vaikimisi saidikaardi redigeerimine

Keskkond sisaldab vaikimisi saidikaarti. Seda saidikaarti toetatakse nii mudelil põhinevates rakendustes kui ka rakenduses Dynamics 365 Outlooki jaoks.

 1. Minge rakenduses Dynamics 365 – kohandatud jaotisse Sätted > Kohandused.

 2. Valige Süsteemi kohandamine.

 3. Valige lahenduse aknas jaotises Komponendid suvand Kliendi laiendused.

 4. Topeltklõpsake saidikaarti, millel on kuvatud nimi Saidikaart ja mille olek on Hallatav. Saate ka valida saidikaardi ja valida siis tööriistaribal käsu Redigeeri.

  Saidikaart avaneb saidikaardi kujundajas.

 5. Saidikaardile ala lisamine.

 6. Saidikaardile rühma lisamine.

 7. Saidikaardil olevale rühmale alamala lisamine.

 8. Valige käsk Salvesta.

 9. Valige Avalda.

Saidikaardile ala lisamine

 1. Valige saidikaardi kujundaja lõuendil nupp Lisa Kujundaja nupp Lisa ja siis valige suvand Ala.

  või

  Lohistage vahekaardilt Komponendid paan Ala lõuendi tühjale väljale. Kui liigutate paani lõuendil õigesse kohta, siis näete tühja välja.

 2. Valige äsja lisatud ala. Näete vahekaarti Atribuudid, mis on lõuendist paremal asuval paanil esile tõstetud.

 3. Lisage või redigeerige ala atribuute.

  Jaotises Üldine tehke järgmist.

  • Pealkiri: sisestage ala pealkiri organisatsiooni baaskeeles.

  • Ikoon: valitud on vaikerakenduse ikoon. Valige alale teistsugune ikoon lahenduses saadaolevate veebiressursside loendist.

  • ID: kordumatu ID luuakse automaatselt, kuid soovi korral saate sisestada mõne muu. Soovitame kasutada pakutud ID-d, sest kui sisestatud ID pole kordumatu, võivad ilmneda tõrked, kui kasutajad kasutavad rakendust või kui impordite saidikaarti sisaldava lahenduse.

  • Kuva rühmad: märkige see ruut alamalade rühmade kuvamiseks navigeerimispaanil.

   Jaotises Täpsem tehke järgmist.

  • Rohkem paane: kui teie organisatsioonis kasutatakse mitut keelt, valige pealkirja jaoks keel (lokaat), sisestage pealkiri ja seejärel valige nupp Lisa Saidikaardi kujundaja nupp Lisa. Te saate luua, redigeerida või kustutada pealkirju kõikides teie organisatsioonis kasutatavates keeltes. Kuid ühe keele kohta võib teil olla ainult üks pealkiri.

  • Rohkem kirjeldusi: kui teie organisatsioonis kasutatakse mitut keelt, valige kirjelduse jaoks keel (lokaat), sisestage kirjeldus ja seejärel valige nupp Lisa Saidikaardi kujundaja nupp Lisa. Te saate luua, redigeerida või kustutada kirjeldusi kõikides teie organisatsioonis kasutatavates keeltes. Kuid ühe keele kohta võib teil olla ainult üks kirjeldus.

  • URL: sisestage URL, mis seda ala tähistava rakenduse Dynamics 365 Outlooki jaoks kausta puhul esitada.

Saidikaardile rühma lisamine

 1. Valige saidikaardi kujundaja lõuendil ala, kuhu soovite rühma lisada.

 2. Valige nupp LisaKujundaja nupp Lisa ja seejärel valige suvand Rühm.

  või

  Lohistage vahekaardilt Komponendid paan Rühm lõuendi jaotise Ala alla tühjale väljale. Kui viite paani lõuendil õigesse kohta, siis näete tühja välja.

 3. Valige äsja lisatud rühm.

 4. Lisage või redigeerige vahekaardil Atribuudid rühma atribuute.

  Jaotises Üldine tehke järgmist.

  • Pealkiri: sisestage rühma pealkiri organisatsiooni baaskeeles.

  • ID: kordumatu ID luuakse automaatselt. Vajaduse korral sisestage mõni muu. Soovitame kasutada automaatselt loodud ID-d, sest kui teie sisestatud ID pole kordumatu, võib ilmneda tõrge, kui impordite seda saidikaarti sisaldava lahenduse.

   Jaotises Täpsem tehke järgmist.

  • Rohkem pealkirju: kui teie organisatsioonis kasutatakse mitut keelt, valige rühma pealkirja jaoks keel (lokaat), sisestage pealkiri ja seejärel valige nupp LisaSaidikaardi kujundaja nupp Lisa. Te saate luua, redigeerida või kustutada pealkirju kõikides teie organisatsioonis kasutatavates keeltes. Kuid ühe keele kohta võib teil olla ainult üks pealkiri.

  • Rohkem kirjeldusi: kui teie organisatsioonis kasutatakse mitut keelt, valige rühma kirjelduse jaoks keel (lokaat), sisestage kirjeldus ja seejärel valige nupp Lisa Saidikaardi kujundaja nupp Lisa. Te saate luua, redigeerida või kustutada kirjeldusi kõikides teie organisatsioonis kasutatavates keeltes. Kuid ühe keele kohta võib teil olla ainult üks kirjeldus.

  • URL: sisestage URL, mis seda rühma tähistava rakenduse Dynamics 365 Outlooki jaoks kausta puhul esitada.

  • Määra profiiliks: märkige see ruut näitamaks, kas see rühm tähistab töökoha jaoks kasutaja valitavat profiili. Kasutaja valitavaks profiiliks määratud rühm tehakse kättesaadavaks teie isiklike valikute hulgas. See kehtib ainult rühmade puhul alal Töökoht.

Saidikaardil olevale rühmale alamala lisamine

 1. Valige saidikaardi kujundaja lõuendil nupp LisaKujundaja nupp Lisa ja siis valige suvand Alamala.

  või

  Lohistage vahekaardilt Komponendid paan Alamala lõuendi jaotise Rühm alla tühjale väljale. Kui viite paani lõuendil õigesse kohta, siis näete tühja välja.

 2. Valige äsja lisatud alamala.

 3. Lisage või redigeerige vahekaardil Atribuudid alamala atribuute.

  Jaotises Üldine tehke järgmist.

  • Tüüp: valige, kas lisatav alamala on armatuurlaud, olem, veebiressurss või URL.

  • Olem: valige olem, millele alamala on mõeldud. See väli keelatakse, kui alamala tüübiks on ripploendis Tüüp valitud midagi muud kui Olem.

  • URL: määrake rakenduse põhilehe URL, mis kuvatakse selle alamala valimisel. See väli on keelatud, kui valisite ripploendis Tüüp suvandi Olem.

  • Vaikearmatuurlaud: valige vaikearmatuurlaud, mis sellel alamalal kuvatakse. See väli on keelatud, kui ripploendist Tüüp on tegemata valik Armatuurlaud.

  • Pealkiri: sisestage alamala pealkiri organisatsiooni baaskeeles.

  • Ikoon: valitud on vaikerakenduse ikoon. Valige alamalale teistsugune ikoon lahenduses saadaolevate veebiressursside loendist.

  • ID. Kordumatu ID luuakse automaatselt. Vajaduse korral sisestage mõni muu kordumatu ID.

  • Parameetri edastamine. Märkige see ruut organisatsiooni ja keele konteksti kohta URL-i teabe edastamiseks. See ruut märgitakse ainult siis, kui alamala tüüp on veebiressurss või URL-il põhinev alamala.

   Jaotises Täpsem tehke järgmist.

  • Õigused: sellega määratletakse, kas alampiirkond kuvatakse kasutajale määratud turberollides olevate õiguste põhjal. Valige olemi nimi, mille õigusi kontrollida, ja seejärel märkige ruudud õiguste määramiseks.

  • Rohkem pealkirju: kui teie organisatsioonis kasutatakse mitut keelt, valige pealkirja jaoks keel, sisestage alamala pealkiri ja seejärel valige käsk Lisa. Te saate luua, redigeerida või kustutada pealkirju kõikides teie organisatsioonis kasutatavates keeltes. Kuid ühe keele kohta võib teil olla ainult üks pealkiri.

  • Rohkem kirjeldusi: kui teie organisatsioonis kasutatakse mitut keelt, valige kirjelduse jaoks keel, sisestage alamala kirjeldus ja seejärel valige käsk Lisa. Te saate luua, redigeerida või kustutada kirjeldusi kõikides teie organisatsioonis kasutatavates keeltes. Kuid ühe keele kohta võib teil olla ainult üks kirjeldus.

  • SKU-d: valige Dynamics 365-i versioonid sellel alamalal kuvamiseks.

  • Klient: valige sellel alamalal kuvatava kliendi tüüp.

  • Outlooki otsetee: alige rakenduses Dynamics 365 Outlooki jaoks kuvatav ikoon.

  • Ühenduseta kättesaadavus: märkige see ruut selle alamala kasutajatele kättesaadavaks tegemiseks, kui nad on rakenduses Dynamics 365 Outlooki jaoks ühenduseta.

Alade, gruppide ja alamalade korraldamine

Saate korraldada oma alasid, rühmi ja alamalasid, lohistades need uutesse kohtadesse. Kuvatakse konteineriväli, kuhu saate paanid pukseerida. Siin on mõned asjad, mida saab teha.

 • Saate viia alamala uude kohta samas rühmas või teises rühmas sama piirkonna all.

 • Saate viia alamala uude kohta rühmas teise piirkonna all.

 • Saate viia rühma uude kohta samal alal.

 • Saate viia rühma uude kohta teisel alal.

 • Saate viia ala uude kohta.

Komponendi kloonimine saidikaardil

Olemasolevast komponendist koopia tegemiseks valige komponent ja seejärel valige tööriistaribal käsk Klooni. Kõik kloonitud komponendi üksikasjad on samad mis põhikomponendil, v.a ID ja pealkiri. ID on loodud juhuslikult.

Ala kloonimisel lisatakse kloonitud ala praegu valitud alast paremale. Rühma kloonimisel lisatakse kloonitud rühm praegu valitud rühmast paremale. Alamala kloonimisel lisatakse kloonitud alamala praegu valitud alamala alla.

Ala, rühma või alamala kustutamine saidikaardilt

Saidikaardi komponendi kustutamiseks valige komponendi paan ja seejärel valige tööriistaribal käsk Kustuta. Ala kustutamisel kustutatakse ka kõik selle ala rühmad ja alamalad. Samamoodi, kui kustutate rühma, kustutatakse rühm ja selles olevad alamalad.

Toetatud kliendid

Järgmine tabel selgitab, milliseid kliente erinevate saidikaartide puhul toetatakse.

Saidikaardid Toetatud kliendid
Uued rakendused Unified Interface ja Dynamics 365-i veebirakendus
Saidikaart rakendusele Dynamics 365 – kohandatud Dynamics 365-i veebirakendus ja Dynamics 365 Outlooki jaoks
Vaikeärirakendused (Sales, Sales Hub, Customer Service, Customer Service Hub, Field Service, Project Service Automation) Dynamics 365-i veebirakendus ja Unified Interface

Vt ka

Rakenduse loomine ja redigeerimine
Rakenduse komponentide lisamine või redigeerimine