Alternatiivvõtmete määramine kirjetele viitamiseks

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Alternatiivvõtmetega saate tagada andmete tõhusa ja täpse integreerimise välistest süsteemidest. See on eriti tähtis juhtudel, kui väline süsteem ei salvesta kirjeid kordumatult identifitseerivaid kirjete ID-sid (GUID-sid). Alternatiivvõtmed pole GUID-d ja saate neid kasutada kirjete kordumatuks identifitseerimiseks. Peate andma alternatiivvõtmele kordumatu nime. Saate kasutada võtme määratlemiseks ühte või mitut olemivälja. Näiteks saate ettevõtte kirje identifitseerimiseks alternatiivvõtmega kasutada ettevõtte nime ja kliendikoodi. Alternatiivvõtmeid saate määrata veebirakenduses koodi kirjutamata või programmiliselt. Arvestage, et kuigi saate määrata alternatiivvõtmed kasutajaliideses (UI), saab neid kasutada ainult programmiliselt koodis.

Mõned alternatiivvõtmete funktsiooni eelised on järgmised.

  • Kirjete kiirem otsing.

  • Töökindlamad andmete hulgitoimingud.

  • Lihtsustatud programmeerimine välistest süsteemidest imporditud andmetega ilma kirjete ID-deta.

Lisateavet alternatiivvõtmete programmeeritavuse kohta leiate järgmistest jaotisest.
Olemi alternatiivvõtmete määratlemine
Alternatiivvõtme kasutamine kirje loomiseks

Alternatiivvõtmete määratlemine

  1. Avage Lahenduseuurija.
  2. Avage Komponendid > Olemid > Olem <X> > Võtmed.
  3. Tehke valik Uus.
  4. Täitke vormil kohustuslikud väljad (Kuvatav nimi ja Nimi) ning valige ja lisage siis võtmele väljad.
  5. Salvestage võti.

Allolevas näites kasutatakse alternatiivvõtme määratlemisel kliendikoodi välja.

Alternatiivvõtme määramine ettevõtte olemile

Märkus

Saate määrata olemile kuni viis erinevat võtit.

Vt ka

Veebiressursside loomine ja redigeerimine
olemi alternatiivvõtmete määratlemine (arendaja juhend) Alternatiivvõtme kasutamine kirje loomiseks (arendaja juhend)