Alternatiivvõtmete määratlemine Dynamics 365 kirjetele viitamiseks

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.0

Alternatiivvõtmetega saate tagada andmete tõhusa ja täpse integreerimise välistest süsteemidest Dynamics 365-i. See on eriti tähtis juhtudel, kui väline süsteem ei salvesta kirjeid kordumatult identifitseerivaid Dynamics 365-i kirjete ID-sid (GUID-sid). Alternatiivvõtmed pole GUID-d ja saate kasutada neid Dynamics 365-i kirjete kordumatuks identifitseerimiseks. Peate andma alternatiivvõtmele kordumatu nime. Saate kasutada võtme määratlemiseks ühte või mitut olemivälja. Näiteks saate ettevõtte kirje identifitseerimiseks alternatiivvõtmega kasutada ettevõtte nime ja kliendikoodi. Saate määratleda alternatiivvõtmed Dynamics 365-i veebirakenduses koodi kirjutamata või määratleda need programmiliselt. Arvestage, et kuigi saate määratleda alternatiivvõtmed kasutajaliideses (UI), saab neid kasutada ainult programmiliselt, koodis.

Mõned alternatiivvõtmete funktsiooni eelised on järgmised.

  • Kirjete kiirem otsing.

  • Töökindlamad andmete hulgitoimingud, eriti rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon).

  • Lihtsustatud programmeerimine välistest süsteemidest imporditud andmetega ilma Dynamics 365-i kirjete ID-deta.

Lisateavet alternatiivvõtmete programmeeritavuse kohta leiate järgmistest jaotisest.
Olemi alternatiivvõtmete määratlemine
Alternatiivvõtme kasutamine kirje loomiseks

Alternatiivvõtmete määratlemine

  1. Avage Minge jaotisse Sätted > Kohandused..
  2. Valige Süsteemi kohandamine > Komponendid > Olemid > Olem <X> > Võtmed.
  3. Valige Uus.
  4. Täitke vormil kohustuslikud väljad (Kuvatav nimi ja Nimi) ning valige ja lisage siis võtmele väljad.
  5. Salvestage võti.

Allolevas näites kasutatakse alternatiivvõtme määratlemisel kliendikoodi välja.

Alternatiivvõtme määramine ettevõtte olemile

Märkus

Saate määrata olemile kuni viis erinevat võtit.

Vt ka

Veebiressursside loomine ja redigeerimine
olemi alternatiivvõtmete määratlemine (arendaja juhend) Alternatiivvõtme kasutamine kirje loomiseks (arendaja juhend)