Oleku põhjuste üleminekute määramine teenindusjuhtumi või kohandatud olemite puhul

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Saate määrata olemi Juhtum (Teenindusjuhtum) või kohandatud olemi jaoks oleku põhjuste üleminekud.

Oleku põhjuste üleminekud on valikulised filtreerimise lisatasandid määramaks, kuidas saab oleku põhjuse väärtust iga oleku põhjuse jaoks muuta. Kehtivate suvandite piiratud loendi määramine võib lihtsustada õige järgmise oleku põhjuse valimist kirje jaoks, kui teil on kehtivate oleku põhjuse väärtuste kohta suur hulk kombinatsioone.

Kuidas on seotud olek ja oleku põhjuse väljad?

Olemitel, mil võivad olla erinevad oleku väärtused, on kaks järgmiste andmetega välja.

Kuvatav nimi Kirjeldus
Olek Tähistab kirje olekut. Tavaliselt on olek Aktiivne või Passiivne. Uusi olekusuvandeid ei saa lisada.
Oleku põhjus Tähistab kindla olekuga seotud põhjust. Igal olekul peab olema vähemalt üks võimalik oleku põhjus. Saate lisada oleku põhjuse lisasuvandeid.

Välja metaandmed määravad, millised olekuväärtused kehtivad kindla oleku korral. Näiteks olemi Juhtum (Teenindusjuhtum) jaoks on vaikeoleku ja oleku põhjuse suvandid järgmised.

Olek Oleku põhjus
Aktiivne
 • Edenemisel
 • Ootel
 • Üksikasjade ootel
 • Uurimisjärgus
 • Lahendatud
 • Probleem on lahendatud
 • Esitatud andmed
 • Tühistatud
 • Tühistatud
 • Ühendatud
 • Oleku põhjuste üleminekute redigeerimine

  Saate muuta teenindusjuhtumi olemi ja kohandatud olemite jaoks oleku põhjuse välja suvandeid, et määrata, milliseid oleku põhjuse suvandeid saab veel valida. Ainus piirang on, et aktiivse oleku kõik oleku põhjuse suvandid võimaldavad vähemalt ühe tee passiivset olekut. Muidu võib tekkida olukord, kui teenindusjuhtumit pole võimalik lahendada või tühistada.

  Lisateavet väljade redigeerimise kohta leiate jaotisest Väljade loomine ja redigeerimine. Oleku põhjuse välja redigeerimisel on menüüs nupp Oleku põhjuste üleminekute redigeerimine. Selle nupu klõpsamisel pakub oleku põhjuste üleminekute dialoog võimalust valida suvandit Oleku põhjuste üleminekute lubamine. Kui see suvand on valitud, peate määrama, millised oleku põhjuse väärtused on iga oleku põhjuse jaoks lubatud. Rakendatud filtreerimise eemaldamiseks tühistage valik Oleku põhjuste üleminekute lubamine. Teie määratud üleminekud hoitakse alles, kuid neid ei rakendata.

  Järgmisel kuvatõmmisel on näide, mis täidab järgmisi nõudeid.

  • Teenindusjuhtumit saab igal ajal liita. Juhtumeid ei saa liita, kui oleku põhjuse üleminek seda ei võimalda.

  • Aktiivset teenindusjuhtumit saab igal ajal tühistada.

  • Lahendatud või tühistatud teenindusjuhtumit ei saa uuesti aktiveerida.

  • Kõik teenindusjuhtumid peavad enne nende lahendamist läbima järgmised etapid: Edenemisel > Ootel > Üksikasjade ootel > Uurimisjärgus. Selle konfiguratsiooniga ei saa teenindusjuhtumit varasemale olekule määrata.

   Märkus

   See pole tegeliku töö hea näide, kuid see näitab, kuidas oleku etappe saab oleku põhjuste üleminekute kaudu jõustada.

   Teenindusjuhtumi oleku põhjuse üleminekute näide

  Vt ka

  Väljade loomine ja redigeerimine