Põhivormide kujunduse kaalutlused

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Põhivorm on peamine kasutajaliides, kus inimesed vaatavad ja suhtlevad oma andmetega. Põhivormid pakuvad laiaulatuslikult suvandeid ja need on saadaval enamikule mudelil põhinevatele rakendustele, välja arvatud Dynamics 365 telefonidele.

Üks peamisi põhivormide kujunduse eesmärke on see, et kujundate need ühe korra ja juurutate need kõikjal. Sama mudelil põhinevale rakendusele või Dynamics 365 Customer Engagementi veebirakendusele kujundatud põhivormi kasutatakse rakenduses Dynamics 365 Outlooki jaoks ja Dynamics 365 tahvelarvutitele. Selle lähenemise eelis on see, et te ei pea integreerima muudatusi mitmesse vormi. Kuid nende vormide kujundamisel on mitmeid olulisi tegureid.

Kohandatud vormid erinevatele rühmadele

Kuna saate luua mitu põhivormi ja määrata igale vormile erineva turberolli, saate oma organisatsioonis esitleda erinevaid rühmi vormiga, mis on optimeeritud vastavalt sellele, kuidas see rakendust kasutab. Saate isegi igale rühmale erinevad suvandid määrata, nii et saaks valida erinevate vormide vahel. Lisateave: Vormidele juurdepääsu reguleerimine

Võib eeldada, et juhid ja otsustajad soovivad vorme, mis on optimeeritud viitama kiirelt peamistele andmepunktidele. Nad eelistavad loenditele diagramme ja nad ei pruugi teha palju andmesisestusi.

Otse klientidega suhtlevad inimesed võivad vajada vorme, mis on loodud kõige sagedamini tehtavate ülesannete jaoks. Nad võivad soovida vorme, mis võimaldavad kõige tõhusamat andmesisestust.

Peate välja uurima, mida teie organisatsiooni inimesed soovivad ja vajavad. See on sageli korduv protsess, kus kogute sisendit, proovite erinevaid asju ja loote vorme, mida inimesed kasutada saavad. Pidage meeles, et saadaval on erinevaid tööriistu ja et kõike ei pea tegema vormis. Kasutage koos vormidega ärireegleid, töövooprotsesse, dialooge ja äriprotsessi voogusid, et pakkuda lahendust, mis teie organisatsiooni jaoks toimib.

Peate tasakaalustama seda ajaga, mille soovite vormide haldamisele kulutada. Vormide loomine ja redigeerimine on suhteliselt lihtne, kuid kui loote veel vorme, peate haldama rohkem vorme.

Esitluse erinevused

Ehkki te ei pea haldama iga esitluse puhul mitut vormi, peate kaaluma, kuidas saab esitluse erinevustega põhivormis arvestada. Põhivormi esitlused kirjeldab erinevaid viise, kuidas võib põhivormi esitleda. Peamised asjad, millega arvestada, on järgmised.

  • Dynamics 365 tahvelarvutitele ei toeta piltide, HTML-i ega Silverlight veebiressursside vormidesse lisamist.

  • Rakenduse Dynamics 365 tahvelarvutitele vormide paigutus luuakse automaatselt põhivormi alusel. Rakenduse Dynamics 365 tahvelarvutitele vormide jaoks ei ole spetsiaalset väljaredaktorit. Peate kontrollima, kas vormi esitlemine toimib mõlema kliendi puhul.

  • Kui teil on toetamata skripte, mis suhtlevad veebirakenduses olevate DOM-i elementidega, ei toimi need skriptid rakenduse Dynamics 365 tahvelarvutitele vormides, sest saadaval ei ole samu DOM-i elemente.

  • Dynamics 365 Outlooki jaoks lugemispaani vormid ei võimalda skriptimist. Vormi elementide nähtavus oleneb vaikesätetest ja seda ei saa skripte kasutaval käitusajal muuta.

Vormi toimivus

Aeglaselt laadivad või reageerivad vormid mõjutavad kindlasti süsteemi tootlikkust ja kasutajate omaksvõttu. Vormide jõudluse optimeerimine annab mitmeid soovitusi, mida peaksite vorme kujundades kaaluma, et kohandused ei mõjuks toimivusele halvasti.

Vt ka

Vormide loomine ja kujundamine
Kiirloomise vormide loomine ja redigeerimine
Kiirvaate vormide loomine ja redigeerimine
Põhivormi esitlused
Vormide jõudluse optimeerimine