Olemi tagasiside/hinnangute lubamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Saate lubada klientidel anda tagasisidet mis tahes olemikirje kohta või hinnata olemikirjeid etteantud hindamisvahemikus, lubades olemite tagasiside.

Näiteks saate lubada teenindusjuhtumi olemile tagasiside või hinnangu andmise, et küsida klientidelt tagasisidet tugiteenuse kasutamise kohta. Kui kirjet hindab mitu klienti, saab iga kirje hinnangud konsolideerida kohandatud ümberarvestusvälja abil. Müügistsenaariumi puhul saate lubada tooteolemi tagasiside, et saada kasutajate tagasisidet teie müüdavate toodete kohta.

Vaikimisi on tagasiside lubatud teadmusartikli olemil ning teadmusartikli vormile on lisatud hinnangut talletav ümberarvestusväli.

Oluline

See funktsioon tuli kasutusele versioonides CRM Online 2016 värskendus 1 ja CRM 2016 hoolduspakett SP1 (asutusesisene).

Kas olete sellest funktsioonist huvitatud? Leidke oma Dynamics 365 administraator või klienditoe esindaja.

Tagasiside lubamine

 1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

  Turberolli kontrollimine

 2. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

 3. Valige Süsteemi kohandamine.

 4. Laiendage jaotises Komponendid üksust Olemid ja seejärel klõpsake olemit, mille puhul soovite tagasiside lubada.

 5. Märkige jaotises Side ja koostöö ruut Tagasiside.

 6. Kohandamiste avaldamine

  • Kui soovite avaldada kohandused vaid komponendi jaoks, mida praegu redigeerite, klõpsake või koputage navigeerimispaani navigeerimisribal olemit, millega töötasite, ja seejärel käsku Avalda.

  • Korraga kõigi avaldamata komponentide kohanduste avaldamiseks klõpsake või koputage navigeerimispaanil valikut Olemid ja seejärel tööriistaribal Toimingud käsku Avalda kõik kohandused.

  Kui olete olemi puhul tagasiside lubanud, luuakse olemi ja tagasisideolemi vahel vastav seos.

Oluline

Kui olete olemi puhul tagasiside lubanud, ei saa te seda keelata.

Olemi vormil tagasisidele alamruudustiku lisamine

Vaikimisi peavad kasutajad avama selle kirjega seostatud kirjete loendi, millele soovite tagasiside lisada. Kasutajatele tagasiside lisamise hõlbustamiseks võite lisada tagasiside alamruudustiku selle olemi vormile, mille puhul soovite tagasiside lubada.

 1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

  Turberolli kontrollimine

 2. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

 3. Valige Süsteemi kohandamine.

 4. Laiendage jaotises Komponendid üksust Olemid ja seejärel laiendage olemit, mille puhul olete tagasiside lubanud.

 5. Klõpsake valikut Vormid.

 6. Avage vorm tüübiga Põhiline või Põhiline – interaktiivne kogemus.

  Vormi Põhiline – interaktiivne kogemus kasutatakse interaktiivses teeninduskeskuses.

 7. Valige jaotis, kuhu soovite alamruudustiku lisada, ja klõpsake vahekaardi Sisestamine rühmas Juhtelement valikut Alamruudustik.

 8. Sisestage dialoogiboksis Sea atribuudid alamruudustiku nimi ja silt.

 9. Valige jaotises Andmeallikas järgmine teave.

  • Kirjed. Valige suvand Ainult seotud kirjed.

  • Olem. Valige suvand Tagasiside (seostuv).

  • Vaikevaade. Valige loendi vaikevaade.

 10. Kohandamiste avaldamine

  • Kui soovite avaldada kohandused vaid komponendi jaoks, mida praegu redigeerite, klõpsake või koputage navigeerimispaani navigeerimisribal olemit, millega töötasite, ja seejärel käsku Avalda.

  • Korraga kõigi avaldamata komponentide kohanduste avaldamiseks klõpsake või koputage navigeerimispaanil valikut Olemid ja seejärel tööriistaribal Toimingud käsku Avalda kõik kohandused.

Olemivormile ümberarvestusvälja lisamine hinnangute kuvamiseks

Olenevalt sellest, kuidas soovite olemi hinnangut arvutada, saate luua ümberarvestusvälja, mis arvutab hinnangu, ja lisada seejärel selle olemi vormile, mille puhul soovite tagasiside lubada. Lisateave: Ümberarvestusväljade määratlemine

Vt ka

Dynamics 365 kirjetele tagasiside või hinnangu andmine