Vormi atribuudid

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Vormi atribuudid leiate lahenduseuurijast. Laiendage jaotises Komponendidüksust Olemid, laiendage soovitud olemit ja valige seejärel suvand Vormid. Avage vormide loendis olev vorm, mille tüüp on Põhiline. Seejärel valige vahekaardil Avaleht suvand Vormi atribuudid.

form-properties

Järgmises tabelis on loetletud vormi atribuudid.

Tabeldusmärk Atribuut Kirjeldus
Sündmused Vormiteegid Hallake vormis saadaolevaid JavaScripti veebiressursse ja nende laadimise järjekorda.
Sündmuseohjurid Konfigureerige, millised vormiteekide JavaScripti funktsioonid käivitatakse vormisündmuste OnLoad ja OnSave jaoks ning millised järjekorras need käivitatakse.
Kuva Vormi nimi Sisestage inimeste jaoks tähenduslik nimi. Seda nime kuvatakse inimestele vormi kasutamisel. Kui saab kasutada mitut olemi jaoks konfigureeritud vormi, kasutatakse seda nime saadaolevate vormide eristamiseks.
Kirjeldus Sisestage kirjeldus, mis selgitab, kuidas see vorm erineb teistest põhivormidest. Seda kirjeldust kuvatakse ainult lahenduseuurijas olemi vormide loendis.
Vormiabimees Märkige ruut, kui soovite lubada vormiabimehe või kuvada vormi vaikimisi laiendatult.
Lehel navigeerimine Saate navigeerimisüksusi ka mitte kuvada.

Värskendatud olemite vormides tähendab see, et praegu kuvatava kirje peamist nimeväärtust ei kuvata navigeerimisribal, et võimaldada navigeerimist seostatud vaadeteni.

Klassikalise esitlusega vormides ei kuvata navigeerimissuvandeid seostatud vaadete valimiseks vormi vasakul küljel.
Pilt Kui olemil on pildiväli ja olemite suvand Põhipilt on määratud, lubab see säte pildivälja kuvamist vormi päises.

Lisateavet olemi suvandite kohta vt teemast Olemi suvandite lubamine või keelamine.
Kuva Sisestage siia pikslites max laius, mida soovite vormi jaoks kasutada.
Parameetrid Parameetrid Iga vormi saab avada koodi abil, kasutades URL-i. URL võib sisaldada ka andmeid, mida saab URL-ile lisatud päringustringi kasutades vormi edastada. Päringustringide näide:
?p_firstName=Jim&p_lastName=Daly

Turvalisuse huvides ei võta vormid vastu tundmatuid päringustringi parameetreid. Kasutage seda parameetrite loendit parameetrite määramiseks, mida see vorm peaks vastu võtma koodi toetamiseks, mis suunab andmed päringustringi abil vormidesse.

Nime ja andmete tüüpi kontrollitakse ning vormi ei avata, kui sellesse on suunatud vigased päringustringi parameetrid.

Märkus. Nimi ei tohi alata allkriipsu () ega tähisega crm\. Nimi peab algama tähe- või numbrimärkidega, millele järgneb allkriips (_). Näiteks: parameeter_1 või 1_parameeter. Nimi ei tohi sisaldada sidekriipse (-), kooloneid (:), semikooloneid (:), komasid (,) ega punkte (.).

Sündmustevälised sõltuvused Sõltuvad väljad Igal sündmuseohjuril on sarnane atribuut Sõltuvad väljad, et kõiki skripti jaoks vajalikke välju saaks registreerida. Kui keegi püüab sõltuvaid välju eemaldada, ei saa ta seda teha.

Mõned skriptid töötavad vormis, kuid pole sündmuseohjuris konfigureeritud. Käsurealt käivitatud skriptidel pole kohta seal, kus saab registreerida sõltuvaid välju. See vormi atribuut loob sõltuvate väljade jaoks koha, kus saab neid skripte registreerida.

Vt ka

Põhivormi ja selle komponentide kasutamine