iFrame’i ja veebiressursside tugi mobiilirakendusel

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Saate lisada mudelipõhise rakenduse vormidele ja armatuurlaudadele iFrame’e ja veebiressursse ning need ilmuvad ka rakendusse Dynamics 365 tahvelarvutitele ja telefonidele. Näiteks kui lisate mudelipõhise rakenduse armatuurlauale uudiste voo, ilmub uudiste voog ka tahvelarvuti- ja telefonirakenduses.

Lisateavet iFrame’i ja veebiressursside kasutamise kohta vaadake jaotisest Veebiressursside ja iFrame’i sisu loomine kasutamiseks klientrakenduses Dynamics 365 tahvelarvutite jaoks.

Märkus

iFrame'id ja veebiressursid on toetatud tahvelarvutites Apple iPad, Android ja Windows 10. Windows 8.1 ja uuema versiooniga tahvelarvuteid ei toetata.

Oluline

Võimalus lisada telefonidele iFrame’ide ja veebiressursside tugi võeti kasutusele Rakenduse Dynamics 365 for Customer Engagement versioon 9.0.

Teadaolevad probleemid

  • Dynamics 365-s mobiilidele ei saa iFrame’ides ja veebiressurssides hüpikaknaid autentimiseks või muuks otstarbeks kasutada.

  • Manustatud saitide autentimine pole saadaval.

  • iFrame’ide ja veebiressursside tõrgete ja mälulekete tõttu võib rakendus Dynamics 365 mobiilile lõpetada reageerimise ja põhjustada kliendipoolsete andmete kaotsimineku.

  • Mõned iFrame'id ja veebirakendused võivad rakenduse jõudlust kahjustavalt mõjutada.

  • Microsoft Silverlight ja kujutise veebiressursid ei ole rakenduses Dynamics 365 mobiilile saadaval.

Vt ka

Veebiressursside loomine