Rakenduse installimine või desinstallimine

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Rakenduse saab teha lahendusena kättesaadavaks. See võimaldab pakkida lahendusse vähemalt ühe rakenduse ja importida need teistesse keskkondadesse.

Rakenduse pakkimine lahendusse

Rakenduse importimiseks tuleb see esmalt lahendusse pakkida. Selleks looge lahendus, lisage rakendus, mida soovite importida, ja siis eksportige see. Rakenduse lisamisel valige suvand Jah, kaasa nõutavad komponendid dialoogiboksis Puuduvad nõutavad komponendid.

Märkus

Kui ekspordite rakenduse, kasutades lahendust, siis rakenduse URL-i ei ekspordita.

Lisateave: Hallatava lahenduse loomine, Mittehallatava lahenduse loomine

Lahenduse importimine

Importige organisatsioonis, kus rakendust vajate, rakendust sisaldav lahendus.

Lisateave: Hallatava lahenduse installimine, Mittehallatava lahenduse importimine

Juurdepääs rakendusele

Süsteemiadministraatorid ja kohandajad pääsevad nendele rakendustele vaikimisi juurde ja saavad anda rakenduste juurdepääsu konkreetsetele turberollidele. Lisateave: Rakenduste juurdepääsu haldamine turberollidega

Rakenduse kustutamine (desinstallimine)

  1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

  2. Valige suvand Lahendused.

  3. Valige akna Lahendus jaotises Komponendid suvand Rakendused.

  4. Valige rakendus, mida soovite kustutada, ja valige käsuribalt Kustuta.

    Kustutada saab mittehallatavaid ja hallatavaid komponente, mis on kohandatavad. Kui komponendil on sõltuvusi (nt seoseid), ei saa komponenti enne kustutada, kui sõltuvused on eemaldatud. Vt jaotist Kuva sõltuvused.

Vt ka

Kohandatud ärirakenduste kujundamine rakenduse kujundaja abil