Kohandatud toimingute käivitamine töövoost

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Töövoogudel on mitmeid võimalusi äristsenaariumide toetamiseks. Kirje põhiliste SDK-tegevuste käivitamiseks (nt loomine, värskendamine ja kustutamine) töövoost lahendab nii mõnegi äristsenaariumi. Kuid kombineerides töövoogude võimalused otse töövoost käivitatud kohandatud toimingute võimalustega, lisate oma rakendusele terve rea uusi äristsenaariume, ilma koodi kirjutamise vajaduseta.

Vaatame stsenaariumi, kus töövoost käivitatakse kohandatud toiming. Käivitame kohandatud toimingu juhi kinnituse küsimiseks, kui konkreetse müügivõimaluse allahindlus ületab 20%.

Kohandatud toimingu loomine

 1. Valige lahenduseuurijast Protsessid.

 2. Valige navigeerimisribalt Uus. Andke protsessile nimi ja valige kategooria Toiming.

  Allahindlusele kinnituse küsimiseks kasutame kohandatud toimingut nimega Kinnitamisprotsess. Lisasime sisendparameetri SpecialNotes ja etapi Saada meil uue sõnumi loomiseks ja juhi kinnituse taotluse saatmiseks, nagu on siin näidatud.

  Sammu lisamine – meili saatmine

  Meili konfigureerimiseks valige Määra atribuudid. Kui vorm avaneb, kasutage Vormiabimeest erimärkuste ja muu teabe lisamiseks meilile, nagu on ekraanil märgitud. Erimärkuste lisamiseks asetage kursor kohale, kus soovite neid sõnumis kuvada, ja seejärel valige jaotise Vormiabimees osa Otsitav esimesest ripploendist Argumendid ja valige teisest ripploendist SpecialNotes ning seejärel OK.

  Meili seadistamine

  Enne töövoost toimingu käivitamist peate selle aktiveerima. Pärast toimingu aktiveerimist saate vaadata selle atribuute, valides käsu Kuva atribuudid.

  Kohandatud toimingu aktiveerimine – kinnitamisprotsess

Kohandatud toimingu käivitamine töövoost

 1. Minge jaotisse Sätted > Protsessid.

 2. Valige navigeerimisribalt Uus. Andke protsessile nimi ja valige kategooria Töövoog.

  Oleme loonud töövoo, mis käivitab kohandatud toimingu Kinnitamisprotsess alati, kui müügivõimaluse puhul on vajalik juhi kinnitus 20% ületavale allahindlusele.

  Toimingu atribuutide määramine töövoost

  Saate määrata toimingu sisendatribuudid, valides käsu Sea atribuudid. Lisasime erimärkustesse müügivõimalusega seotud konto nime. Valige Vormiabimehe osa Otsitav esimesest ripploendist Konto, valige teisest ripploendist Konto nimi ja seejärel OK. Atribuut Siht on kohustuslik ja süsteem täidab selle ise. Müügivõimalus {Opportunity(Opportunity)} atribuudis Target on sama müügivõimalus, millel käivituv töövoog töötab. Teise võimalusena võite valida konkreetse sihtatribuudi müügivõimaluse otsingu abil.

  Sisendparameetrite määramine kinnitamisprotsessi jaoks

Vt ka

Toimingute ülevaade
Kohandatud toimingute konfigureerimine töövoost
Töövooprotsesside ülevaade