Tehke ruudustikud (loendid) rakenduses Dynamics 365 redigeeritavaks kasutades juhtelementi redigeeritav ruudustik

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Rakenduse Dynamics CRM varasemates versioonides ei saanud kasutajad andmeid otse vormide ruudustikesse (või loenditesse) ega andmeruudustikesse sisestada. Nad pidid klõpsama kirjele ruudustikus et vorm avada, andmeid redigeerima ning seejärel salvestama, milleks tuli palju klõpsata. Dynamics 365-i redigeeritavate ruudustikega saavad kasutajad teha tekstisisest redigeerimist otse ruudustikel ja andmeruudustikel nii veebirakenduses, tahvelarvutis kui ka mobiilis.

Redigeeritava ruudustiku näited

Kui redigeeritavad ruudustikud on kohandatud juhtelemendis Redigeeritavad ruudustikud lubatud, saavad kasutajad redigeerida enamikku väljatüüpidest, sh põhilisi otsinguvälju ja suvandikomplekte.

Märkus

Järgmisi andmetüüpe ei saa redigeeritavates ruudustikes redigeerida: Kliendi ja osapoolteloendi otsinguväljad, ühendatud (aadressi) väljad, Olekuväljad, Otsinguolemiga seotud väljad (näiteks Konto olem sisaldab kontaktiotsingut, kus Kontakti väli on redigeeritav, aa meiliaadressi (kontakti) väli ei ole).

Redigeeritavad ruudustikud toetavad:

 • Tekstisisest kirjete redigeerimist olemi või andmeruudustiku tasemel (sh kohandatud olemid)

 • Süsteemivaated ja isiklikud vaated

 • Veebi- ja mobiilikliendid

 • Klaviatuuri või hiirega navigeerimine

 • Praeguse vaate mis tahes veeru rühmitamine ja filtrimine.

 • Filtreerimine

 • Veergude liigutamine ja nende suuruse muutmine

 • Lehekülgjaotus

 • Ühe seansi muudatuste salvestamine teises rühmitamise, sorteerimise, filtreerimise, lehejaotuse ning veergude liigutamise ja nende suuruse muutmise jaoks.

 • Otsingu konfiguratsioon

 • Arvutatud- ja ümberarvutusväljad

 • Ärireeglid (Kuva tõrketeade, sea välja väärtus, sea nõutud äri, sea vaikeväärtus, lukusta või ava väli)

 • JavaScripti sündmused

 • Lahtrite lubamine või keelamine turberolli põhjal

 • Kasutajad saavad otsingu ja diagrammide kasutamist jätkata ning pääsevad ligi kirjutuskaitstud ruudustikega toimingureale.

Tee pearuudustikud redigeeritavaks

 1. Minge menüüsse Sätted>Kohandamine>Kohanda süsteemi.

 2. Tehke loendis Olemid topeltklõps vastaval olemil, klõpsake vahekaarti Juhtelemendid ning klõpsake Lisa juhtelement.

  Redigeeritava ruudustiku kohandatud juhtelemendi lisamine

 3. Klõpsake dialoogiboksis Lisa kontroll real Redigeeritav ruudustik ja seejärel klõpsake Lisa.

 4. Lisatud reas Redigeeritav ruudustik valige vormitegur(id), millele soovite ruudustikku rakendada. See teeb redigeeritava ruudustiku juhtelemendist valitud vormiteguri(te) vaikimisi juhtelemendi.

  Redigeeritav ruudustiku rida vormiteguri valikuga

  Märkus

  Käsitusaja jooksul saavad kasutajad liikuda redigeeritavate ja kirjutuskaitstud ruudustike vahel.

 5. Otsingu lisamiseks klõpsake suvandirühmas Redigeeritav ruudustik käsul Lisa otsing ja seejärel tehke dialoogiboksis Atribuudi Lisa otsing konfiguratsioon järgmist:

  1. Valige loendist Vaade vaade, mille soovite otsingule lisada (valige nt Minu aktiivsed kontod).

  2. Valige loendist saadaval olevad veerud otsinguveerg, mida lisada (valige näiteks Esmane kontakt).

  3. Valige loendist Vaikevaade otsingu välja andmeallikas.

  4. Kui soovite kuvatavate kirjete kogust piirata, märgistage Näita ainult kirjeid, kus ning valige loendist kriteeriumid ja klõpsake siis OK.

  Otsingu lisamine redigeeritava ruudustiku juhtelementi

 6. Kui teil on pesastatud ruudustik, klõpsake vaate Pesastatud ruudustiku vaade pliiatsi nupul ning valige pesastatud ruudustiku olem ja vaade. Vaates Pesastatud ruudustiku ülem ID valige olemite seos. Näiteks, väli peamise konto ID ühendab olemid Konto ja Kontakt.

  Märkus

  Pesastatud ruudustikud on saadaval ainult mobiilides ja tahvelarvutites, mitte veebis.

 7. Kui te ei soovi, et kasutaja saaks andmeid vaate mis tahes veeru kaupa rühmitada (soovite näiteks ruumi säästa), siis klõpsake real Rühmita veeru kaupa, klõpsake pliiatsi nupul ja seejärel klõpsake dialoogiboksil Konfigureeri atribuut Grupeeri veeru kaupa, valige Keelatud ja klõpsake OK.

  Näpunäide

  Seda kasutatakse peamiselt vormide andmeruudustikes.

 8. Kui soovite lisada JavaScript-i sündmusi, klõpsake vahekaardil Sündmused ning valige sobivad olemid, väljad ja sündmused. Lisateave: Redigeeritavate ruudustike kasutamine (arendaja).

  Sündmuste lisamine redigeeritava ruudustiku juhtelementi

 9. Töö salvestamiseks klõpsake tegumiribal Salvesta.

 10. Kui olete valmis muudatused meeskonnale avaldama, klõpsake tegumiribal Avalda.

 11. Muudatuste testimiseks minge etapis 5 täpsustatud vaatesse ja tehke mõni tekstisisene redigeerimismuudatus.

Tehke vormi andmeruudustik redigeeritavaks

Märkus

Juhul kui kasutatakse pärandvorme (varasemad kui Dynamics CRM 2016 versioonid) ja andmeruudustikul on redigeeritav ruudustik lubatud, siis redigeeritavat ruudustikku ei renderdata. Süsteemiadministraatorid saavad pärandvormid vajaduse korral süsteemisätetest välja lülitada.

 1. Minge menüüsse Sätted>Kohandamine>Kohanda süsteemi.

 2. Avage andmeruudustikku sisaldav vorm

 3. Valige sobiv juhtelement ja klõpsake lindil Muuda atribuute.

 4. Dialoogiboksis Sea atribuudid klõpsake Juhtelemendid, klõpsake Lisa juhtelement ja seejärel järgige ülalpool loendatud etappe.

Toetatud valmisolemid

Veeb/tahvelarvuti/mobiil Ainult tahvelarvuti/mobiil Ainult veeb
Ettevõte

Kohtumine

Broneeritav ressurss

Broneeritava ressursi broneering

Broneeritava ressursi broneeringu päis

Broneeritava ressursi kategooria

Broneeritava ressursi kategooria seos

Broneeritava ressursi tunnus

Broneeritav ressursirühm

Broneeringu olek

Teenindusjuhtum

Kategooria

Tunnus

Konkurent

Kontakt

E-post

Õigus

Tagasiside

Arve

Teadmusartikkel

Teadmusartikli vaatamised

Teabebaasi kirje

Müügivihje

Müügivõimalus

Tellimus

Telefonikõne

Hinnakiri

Toode

Järjekord

Hinnapakkumine

Hinnangumudel

Hinnangu väärtus

Teenusetaseme lepingu KPI eksemplar

Suhtlustegevus

suhtlusprofiil;

Sünkroonimistõrge

Tööülesanne

Meeskond

Kasutaja
Tegevus

Attachment (Manus)

Kanaliõiguste profiilireegli üksus

Konkurendi aadress

Ühendus

Ühenduseroll

Meiliallkiri

Meilisõnumi mall

Aegunud protsess

Arve toote-/teenuserida

Teadmusartikli juhtum

Müügivihje-müügivõimaluse protsess

Protsess

Postkast

Uus protsess

Märkus

Müügivõimaluse toode

Müügivõimaluse protsess

Tellimuse toode

Organisatsioon

Telefoni-teenindusjuhtumi protsess

Hinnakirja üksus

Järjekorra üksus

Hinnapakkumise toode

SharePointi dokument

Tõlkeprotsess
Campaign (Kampaania)

Kampaaniategevus

Kampaania tagasiside

Kanaliõiguste profiil

Kanaliõiguste profiilireegel

Leping

Õiguse mall

Väline osapool

Faks

Kiri

Turundusloend

Paigutus

Kiirkampaania

Korduv kohtumine

Müügimaterjalid

Teenusetaseme leping

Vt ka

Kiirklahvide kasutamine redigeeritavates ruudustikes Vaadete loomine ja redigeerimine
Ärireegli või soovituse loomine
Telefonidele ja tahvelarvutitele mõeldud Dynamics 365 kohandamine Kasuta redigeeritavaid ruudustikke (arendaja)