Ruudustike (loendite) tegemine redigeeritavaks kohandatud juhtelemendiga Redigeeritav ruudustik

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Rakenduse Dynamics 365 Customer Engagement varasemates versioonides ei saanud kasutajad andmeid otse vormide ruudustikesse (või loenditesse) ega andmeruudustikesse sisestada. Nad pidid valima vormi avamiseks ruudustikus kirje, andmeid redigeerima ning seejärel salvestama, milleks tuli teha mitu toimingut. Redigeeritavate ruudustikega saavad kasutajad teha tekstisisest redigeerimist otse ruudustikel ja andmeruudustikel nii veebirakenduses, tahvelarvutis kui ka mobiilis.

Redigeeritava ruudustiku näited

Kui redigeeritavad ruudustikud on kohandatud juhtelemendis Redigeeritavad ruudustikud lubatud, saavad kasutajad redigeerida enamikku väljatüüpidest, sh põhilisi otsinguvälju ja suvandikomplekte.

Redigeeritavad ruudustikud toetavad:

 • Tekstisisest kirjete redigeerimist olemi või andmeruudustiku tasemel (sh kohandatud olemid)

 • Süsteemivaated ja isiklikud vaated

 • Veebi- ja mobiilikliendid

 • Klaviatuuri või hiirega navigeerimine

 • Praeguse vaate mis tahes veeru rühmitamine ja filtrimine.

 • Filtreerimine

 • Veergude liigutamine ja nende suuruse muutmine

 • Lehekülgjaotus

 • Ühe seansi muudatuste salvestamine teises rühmitamise, sorteerimise, filtreerimise, lehejaotuse ning veergude liigutamise ja nende suuruse muutmise jaoks.

 • Otsingu konfiguratsioon

 • Arvutatud- ja ümberarvutusväljad

 • Ärireeglid (Kuva tõrketeade, sea välja väärtus, sea nõutud äri, sea vaikeväärtus, lukusta või ava väli)

 • JavaScripti sündmused

 • Lahtrite lubamine või keelamine turberolli põhjal

 • Kasutajad saavad otsingu ja diagrammide kasutamist jätkata ning pääsevad ligi kirjutuskaitstud ruudustikega toimingureale.

Tee pearuudustikud redigeeritavaks

 1. Avage Lahenduseuurija.

 2. Avage loendist Olemid sobiv olem, valige vahekaart Juhtelemendid ning valige Lisa juhtelement.

  Redigeeritava ruudustiku kohandatud juhtelemendi lisamine

 3. Tehke dialoogiboksis Lisa juhtelement valik Redigeeritav ruudustik ja valige siis Lisa.

 4. Lisatud reas Redigeeritav ruudustik valige vormitegur(id), millele soovite ruudustikku rakendada. See teeb redigeeritava ruudustiku juhtelemendist valitud vormiteguri(te) vaikimisi juhtelemendi.

  Redigeeritav ruudustiku rida vormiteguri valikuga

  Märkus

  Käsitusaja jooksul saavad kasutajad liikuda redigeeritavate ja kirjutuskaitstud ruudustike vahel.

 5. Otsingu lisamiseks tehke suvandirühmas Redigeeritav ruudustik valik Lisa otsing ja seejärel tehke dialoogiboksis Atribuudi Lisa otsing konfiguratsioon järgmist.

  1. Valige loendist Vaade vaade, mille soovite otsingule lisada (valige nt Minu aktiivsed kontod).

  2. Valige loendist saadaval olevad veerud otsinguveerg, mida lisada (valige näiteks Esmane kontakt).

  3. Valige loendist Vaikevaade otsingu välja andmeallikas.

  4. Kui soovite kuvatavate kirjete kogust piirata, märgistage Näita ainult kirjeid, kus ning valige loendist kriteeriumid ja valige siis OK.

  Otsingu lisamine redigeeritava ruudustiku juhtelementi

 6. Kui teil on pesastatud ruudustik, valige vaate Pesastatud ruudustiku vaade pliiatsi nupp ning valige pesastatud ruudustiku olem ja vaade. Vaates Pesastatud ruudustiku ülem ID valige olemite seos. Näiteks, väli peamise konto ID ühendab olemid Konto ja Kontakt.

  Märkus

  Pesastatud ruudustikud on saadaval ainult mobiilides ja tahvelarvutites, mitte veebis.

 7. Kui te ei soovi, et kasutaja saaks andmeid vaate mis tahes veeru kaupa rühmitada (soovite näiteks ruumi säästa), siis klõpsake real Rühmita veeru kaupa, valige pliiatsi nupp ja seejärel tehke dialoogiboksis Konfigureeri atribuut Grupeeri veeru kaupa valik Keelatud ja valige OK.

  Näpunäide

  Seda kasutatakse peamiselt vormide andmeruudustikes.

 8. Kui soovite lisada JavaScript-i sündmusi, valige vahekaart Sündmused ning valige sobivad olemid, väljad ja sündmused. Lisateave: Redigeeritavate ruudustike kasutamine (arendaja).

  Sündmuste lisamine redigeeritava ruudustiku juhtelementi

 9. Töö salvestamiseks valige tegumiribalt Salvesta.

 10. Kui olete valmis muudatused meeskonnale avaldama, valige tegumiribalt Avalda.

 11. Muudatuste testimiseks minge etapis 5 täpsustatud vaatesse ja tehke mõni tekstisisene redigeerimismuudatus.

Tehke vormi andmeruudustik redigeeritavaks

Märkus

 • Redigeeritava ruudustiku muudatuse alamruudustikus salvestamiseks peab kasutaja enne vormilt ära navigeerimist eraldi salvestama.
 • Juhul kui kasutatakse pärandvorme (varasemad kui Dynamics CRM 2016 versioonid) ja andmeruudustikul on redigeeritav ruudustik lubatud, siis redigeeritavat ruudustikku ei renderdata. Süsteemiadministraatorid saavad pärandvormid vajaduse korral süsteemisätetest välja lülitada.
 1. Avage Lahenduseuurija.

 2. Avage andmeruudustikku sisaldav vorm

 3. Valige sobiv juhtelement ja valige lindilt Muuda atribuute.

 4. Tehke dialoogiboksis Määra atribuudid valik Juhtelemendid, valige Lisa juhtelement ja seejärel järgige eespool loetletud toiminguid.

Toetatud valmisolemid

Veeb/tahvelarvuti/mobiil Ainult tahvelarvuti/mobiil Ainult veeb
Ettevõte

Kohtumine

Broneeritav ressurss

Broneeritava ressursi broneering

Broneeritava ressursi broneeringu päis

Broneeritava ressursi kategooria

Broneeritava ressursi kategooria seos

Broneeritava ressursi tunnus

Broneeritav ressursirühm

Broneeringu olek

Teenindusjuhtum

Kategooria

Tunnus

Konkurent

Kontakt

E-post

Õigus

Tagasiside

Arve

Teadmusartikkel

Teadmusartikli vaatamised

Teabebaasi kirje

Müügivihje

Müügivõimalus

Tellimus

Telefonikõne

Hinnakiri

Toode

Järjekord

Hinnapakkumine

Hinnangumudel

Hinnangu väärtus

Teenusetaseme lepingu KPI eksemplar

Suhtlustegevus

suhtlusprofiil;

Sünkroonimistõrge

Tööülesanne

Meeskond

Kasutaja
Tegevus

Attachment (Manus)

Kanaliõiguste profiilireegli üksus

Konkurendi aadress

Ühendus

Ühenduseroll

Meiliallkiri

Meilisõnumi mall

Aegunud protsess

Arve toote-/teenuserida

Teadmusartikli juhtum

Müügivihje-müügivõimaluse protsess

Protsess

Postkast

Uus protsess

Märkus

Müügivõimaluse toode

Müügivõimaluse protsess

Tellimuse toode

Organisatsioon

Telefoni-teenindusjuhtumi protsess

Hinnakirja üksus

Järjekorra üksus

Hinnapakkumise toode

SharePointi dokument

Tõlkeprotsess
Campaign (Kampaania)

Kampaaniategevus

Kampaania tagasiside

Kanaliõiguste profiil

Kanaliõiguste profiilireegel

Leping

Õiguse mall

Väline osapool

Faks

Kiri

Turundusloend

Paigutus

Kiirkampaania

Korduv kohtumine

Müügimaterjalid

Teenusetaseme leping

Andmetüübid, mis pole redigeeritavas ruudustikus redigeeritavad

Järgmisi andmetüüpe ei saa redigeeritavates ruudustikes redigeerida: Kliendi ja osapoolteloendi otsinguväljad, ühendatud (aadressi) väljad, Olekuväljad, Otsinguolemiga seotud väljad (näiteks Konto olem sisaldab kontaktiotsingut, kus Kontakti väli on redigeeritav, aa meiliaadressi (kontakti) väli ei ole).

Redigeeritavate ruudustike klaviatuuritugi ja otseteed

Redigeeritavad ruudustikud on täielikult ligipääsetavad ja pakuvad suurepärast klaviatuurituge, sh mitmesuguseid otseteid tootlikkuse tõstmiseks. Saadaolevate kiirklahvide loendi leiate siit: Klaviatuuri otseteede kasutamine redigeeritavates ruudustikes

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Allpool on mõned kõige sagedamini esitatud küsimused redigeeritavate ruudustike kohta.

Küsimus: soovin konfigureerida otsinguveeru teatud vaatele, aga ei näe seda konfiguratsioonis saadaolevate veergude rippmenüüs.

Veenduge, et otsinguveerg, mida soovite konfigureerida, ei oleks veerg Seostuv. See on eritüüpi veerg ja sellel puudub redigeeritava ruudustiku konfiguratsioonidialoogis vaate definitsioonide konfigureerimise tugi.

Küsimus: miks mu ärireeglid minu veergudes ei toimi?

Veenduge, et veerg, millele ärireegel on rakendatud, oleks osa teie praegusest vaatest. Me ei esita kõiki olemi välju, esitame vaid need, mis on praeguses vaates olemas. Nii et kui teie ärireeglid on veerus, mis pole saadaval, siis neid ei käivitata. Pange ka tähele, et sellisel juhul ei käivitata ühtegi ärireeglit, mitte ainult seda, mis oli rakendatud ühele veerule.

Küsimus: miks on minu ruudustik endiselt kirjutuskaitstud, isegi kui olen selle redigeeritavaks konfigureerinud?

Veenduge, et te ei kasutaks pärandvormi toomist. Redigeeritavaid ruudustikke ei toetata pärandvormidel.

Küsimus: miks ma ei näe redigeeritavad ruudustikke telefonides?

Hiljutise tagasiside tõttu oleme eemaldanud redigeeritava ruudustiku kogemuse telefonidest. Telefonis näete ainult loendi juhtelemendi kirjutuskaitstud versiooni. Loodame seda kogemust tulevikus parandada.

Küsimus: miks ma ei saa redigeeritavas ruudustikus kasutada vormil kirjes navigeerimist?

Veebiklientide jaoks on see piirang ja me pole seda funktsiooni lubanud. See funktsioon on aga saadaval Unified Interface’is.

Vt ka

Klaviatuuri otseteede kasutamine redigeeritavates ruudustikes
Redigeeritavate ruudustike kasutamine (arendaja)
Vaadete loomine ja redigeerimine
Ärireegli või soovituse loomine
Telefonidele ja tahvelarvutitele mõeldud Dynamics 365 kohandamine