Vaate kustutamine või desaktiveerimine

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Teil võib olla vaade, mida te ei soovi inimestele näidata. Vaate tüübist olenevalt saate selle kas kustutada või desaktiveerida.

Vaate kustutamine

Saate kustutada kõik kohandatud avalikud vaated. Kustutatava vaate otsimiseks kasutage jaotises Juurdepääs vaate määratlustele mainitud toiminguid ja kasutage nuppu Nupp Kustuta Kustuta. Kui kinnitate, et soovite tõepoolest selle kustutada, kustutatakse vaade jäädavalt.

Kui te ei soovi vaadet jäädavalt kustutada, saate selle hoopis desaktiveerida.

Vaadete desaktiveerimine või aktiveerimine

Te ei saa kustutada ega inaktiveerida ühtegi süsteemivaadet, sh süsteemi loodud avalikke vaateid. Saate inaktiveerida kõik avalikud vaated, sh süsteemi loodud avalikud vaated.

Avaliku vaate desaktiveerimine või aktiveerimine

  1. Liikuge jaotisse Süsteemivaated, nagu on kirjeldatud jaotises Juurdepääs vaate määratlustele.

  2. Valige avalik vaade. Passiivsete vaadete nägemiseks kasutage vaadet Passiivsed avalikud vaated.

  3. Valige menüüribal Veel toiminguid ja seejärel valige Inaktiveeri või Aktiveeri.

  4. Valige Kõigi kohanduste avaldamine.

Vt ka

Vaate loomine või muutmine