Armatuurlaual oleva diagrammi või loendi atribuutide määramine

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Diagrammi või loendi komponendi redigeerimiseks armatuurlaua ekraanil tehke diagrammil või loendil topeltklõps. See avab dialoogiboksi Sea atribuudid.

Dialoogiboksist Sea atribuudid saate määrata järgmisi diagrammi atribuute.

 • Nimi. Diagrammi kordumatu nimi. Süsteem soovitab väärtust, kuid saate seda muuta.

 • Silt. Diagrammi ülaosas kuvatav silt.

 • Kuva armatuurlaual silt. Märkige või tühjendage see ruut diagrammi sildi kuvamiseks või peitmiseks.

 • Olem. Valige diagrammi aluseks olev olem (kirje tüüp). See säte määrab saadaolevad väärtused atribuutidele Vaikevaade ja Vaikediagramm.

 • Vaikevaade. Valige vaade, mille abil tuuakse diagrammi andmed.

 • Vaikediagramm. Valige vaikediagramm, mille soovite armatuurlaua esmakordsel avamisel kuvada. Saadaolevad väärtused määratakse atribuudi Olem väärtuste kogumiga. See atribuut toimib koos atribuudiga Kuva diagrammivalik. Kasutaja saab muuta diagrammi tüüpi, kui valik Kuva diagrammivalik on sisse lülitatud, kuid diagramm naaseb kujule Vaikediagramm järgmisel korral, kui armatuurlaud avatakse.

 • Kuva ainult diagramm. Kui soovite kuvada ainult diagrammi, märkige see ruut. Kui soovite kuvada diagrammi ja sellega seotud andmed, tühjendage see ruut.

 • Kuva diagrammivalik. Märkige see ruut, et lubada kasutajatel armatuurlaua kasutamisel diagrammi tüüpi muuta (tulp, lint, sektor jne). Kui kasutaja diagrammi tüüpi muudab, ei salvestata neid sätteid. Armatuurlaua sulgemisel määratakse diagrammi tüübiks endiselt Vaikediagramm.

Dialoogiboksist Sea atribuudid saate määrata järgmisi loendi atribuute.

 • Nimi. Loendi kordumatu nimi. Süsteem soovitab väärtust, kuid saate seda muuta.

 • Silt. Loendi ülaosas kuvatav silt.

 • Kuva armatuurlaual silt. Märkige või tühjendage see ruut loendi sildi kuvamiseks või peitmiseks.

 • Olem. Valige loendi aluseks olev olem (kirje tüüp). See säte määrab saadaolevad väärtused atribuudile Vaikevaade.

 • Vaikevaade. Valige vaade, mida kasutatakse loendi andmete toomiseks. Kasutaja saab vaadet muuta, kuid järgmisel korral, kui armatuurlaud avatakse, naaseb loend vaikevaate juurde.

 • Kuva otsinguväli. Märkige see ruut, kui soovite kuvada loendi ülaosas otsinguvälja. Kui otsinguväli on kaasatud, saate teie või kasutajad käitusajal kirjeid otsida.

 • Kuva register. Märkige see ruut, kui soovite kuvada loendi alaosas A–Z filtrid. Kui A–Z filtrid on kuvatud, võite teie või teised kasutajad tähe valides selle tähega algavate kirjete juurde hüpata.

 • Vaateselektor. Valige järgmiste väärtuste hulgast.

  • Väljas. Vaateselektorit ei kuvata. Teie ega teised kasutajad ei saa vaateid käitusajal muuta.

  • Kuva kõik vaated. Esitage tervikloend atribuudis Olem määratud väärtusega seostatud vaadetest.

  • Kuva valitud vaated. Valige see säte käitusajal saadaolevate vaadete loendi piiramiseks. Konkreetsete kuvatavate vaadete valimiseks hoidke all klahvi Ctrl ja koputage või valige iga vaade, mida kaasata soovite.

Vt ka

Armatuurlaudade loomine või kohandamine