Lahenduste ülevaade

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Tänu lahendustele saate mudelipõhise rakenduse osta, ühiskasutusse anda või muul viisil ühest organisatsioonist teise transportida. Lahendusi saate hankida AppSource’ist või sõltumatult tarkvaratarnijalt (ISV). Lahendus on fail, mida saate rakendusena keskkonda importida või rakendada kohanduste kogumi olemasolevale rakendusele.

Lisateave: Tehniline ülevaade: lahenduste koostajate mustrid ja põhimõtted

Märkus

Kui olete tarkvaratarnija ja loote rakendust, mida hakkate levitama, peate kasutama lahendusi. Lisateavet lahenduste kasutamise kohta vt teemast Lahendustega laienduste pakkimine ja levitamine.

Kui soovite kohandada vaid oma Customer Engagement-i organisatsiooni, peate lahenduste kohta teadma järgmist.

 • Lahenduste loomine on valikuline. Saate oma Customer Engagement-i süsteemi kohandada otse, ilma lahendust loomata.

 • Customer Engagement-i süsteemi otse kohandamisel töötate spetsiaalse lahendusega nimega Vaikelahendus. See lahendus sisaldab teie süsteemi kõiki komponente.

 • Vaikelahenduse saate eksportida, et luua oma organisatsiooni jaoks määratletud kohandustest varundus. Hea, kui teil on olemas halvima juhtumi stsenaarium.

Lahenduse komponendid

Lahenduse komponent kujutab endast üksust, mida võite saada kohandada. Lahenduse komponent on iga asi, mille saab lahendusse kaasata. Allpool on antud loend lahendusekomponentidest, mida saate lahenduses vaadata.

 • Rakenduse lint

 • Rakendus

 • Artiklimall

 • Ärireegel

 • Diagramm

 • Ühenduseroll

 • Lepingumall

 • Kohandatud juhtelement

 • Armatuurlaud

 • Meilisõnumi mall

 • OIem

 • Olemi seos

 • Väli

 • Välja turbeprofiil

 • Vorm

 • Kirjakoostemall

 • Sõnum

 • Suvandikomplekt

 • Lisandmooduliassembler

 • Protsess

 • SDK-sõnumitöötlusetapp

 • Turberoll

 • Teenuse lõpp-punkt

 • Saidikaart

 • Virtuaalse olemi andmepakkuja

 • Virtuaalse olemi andmeallikas

 • Veebiressurss

  Enamik lahendusekomponente asuvad teiste lahendusekomponentide sees. Näiteks sisaldab olem vorme, vaateid, tabeleid, välju, olemiseoseid, sõnumeid ja ärireegleid. Iga sellise lahendusekomponendi olemasoluks on vaja olemit. Väli ei saa eksisteerida väljaspool olemit. Ütleme, et väli sõltub olemist. Tegelikult on lahendusekomponente kaks korda rohkem kui eelpool olevas loendis, kuid enamik neist pole rakenduses näha.

  Lahendusekomponentide otstarve on järgida piiranguid selle suhtes, mida saab suvandi Hallatavad atribuudid abil kohandada, ning kõiki lahenduse sõltuvusi, et seda saaks eksportida, importida ja (hallatavas lahenduses) kustutada, ilma et midagi maha jääks.

Hallatavad ja mittehallatavad lahendused

Hallatava lahenduse võib pärast importimist desinstallida. Kõik selle lahenduse komponendid eemaldatakse lahenduse desinstallimisega.

Mittehallatava lahenduse importimisel lisate kõik selle komponendid oma vaikelahendusse. Komponente ei saa lahenduse desinstallimisega eemaldada.

Mittehallatava lahenduse importimisel, mis sisaldab lahendusekomponente, mida olete juba kohandanud, kirjutavad mittehallatava lahenduse kohandused teie kohandused üle. Seda ei saa tagasi võtta.

Oluline

Installige mittehallatav lahendus vaid siis, kui soovite lisada kõik komponendid oma vaikelahendusse ja kirjutada kõik olemasolevad kohandused üle.

Isegi kui te ei kavatse oma lahendust levitada, võite luua mittehallatava lahenduse ja kasutada seda eraldi vaate jaoks, mis sisaldab ainult kohandatud rakenduseosasid. Iga kord, kui midagi kohandate, lisage see lihtsalt loodud mittehallatavasse lahendusse.

Vaikelahenduse saate eksportida ainult mittehallatava lahendusena.

Hallatava lahenduse loomiseks valige lahenduse eksportimisel hallatava lahenduse suvand. Hallatava lahenduse loomisel ei saa te seda tagasi importida organisatsiooni, mille abil selle lõite. Saate selle importida ainult teise organisatsiooni.

Lahenduste rakendamine

Kõiki lahendusi hinnatakse kihtidena, et määratleda, mida teie rakendus tegelikult teeb. Järgmisel joonisel on näha, kuidas hallatavaid ja mittehallatavaid lahendusi hinnatakse ning kuidas nendes tehtud muudatused teie organisatsioonis kuvatakse.

Lahenduse kihistamine

Alustamine baastasemelt ja töötamine ülespoole.

Süsteemilahendus
Süsteemilahendus on nagu hallatav lahendus, mis on olemas igal organisatsioonil. Süsteemilahendus on kõigi süsteemis olevate valmiskomponentide määratlus.

Hallatavad lahendused
Hallatavad lahendused saavad muuta süsteemilahenduse komponente ja lisada uusi komponente. Mitme hallatava lahenduse installimisel on esimene installitud lahendus hiljem installitud lahendusest allpool. See tähendab, et teine installitud lahendus saab kohandada varem installitud lahendust. Kui kahe hallatava lahenduse määratlused on konfliktis, on üldreegel „Viimane võidab”. Hallatava lahenduse desinstallimisel jõustub selle all olev hallatav lahendus. Kõiki hallatavate lahenduste desinstallimisel rakendub süsteemilahenduses määratletud vaikekäitumine.

Mittehallatavad kohandused
Mittehallatavad kohandamised on kõik muudatused, mille olete oma organisatsioonile mittehallatava lahenduse kaudu teinud. Süsteemilahendus määratleb, mida saate valiku Hallatavad atribuudid abil kohandada ja mida mitte. Hallatavate lahenduste väljastajatel on samasugune võimalus piirata teie võimet kohandada lahenduse komponente, mille nad oma lahendusse on lisanud. Saate kohandada kõiki lahendusekomponente, millel pole hallatavaid atribuute, mis takistavad teil nende kohandamist.

Rakenduse käitumine
See on see, mida oma organisatsioonis tegelikult näete. Süsteemi vaikelahendus pluss kõik hallatavad lahendused pluss kõik mittehallatavad lahendused, mille olete rakendanud.

Hallatavad atribuudid

Mõningaid komponente ei saa kohandada. Neil süsteemilahenduse komponentidel on metaandmed, mis takistavad teil nende kohandamist. Neid nimetatakse hallatavateks atribuutideks.+ Hallatava lahenduse väljastaja saab määrata ka hallatavad atribuudid, millega takistab teil oma lahenduse kohandamist tema jaoks soovimatul viisil.

Lahendusesõltuvused

Hallatavate lahenduste kihistusviisi tõttu võib mõni hallatav lahendus olla sõltuv teiste hallatavate lahenduste lahendusekomponentidest. Mõni lahenduse väljastaja kasutab seda eelist modulaarsete lahenduste loomiseks. Võib-olla peate kõigepealt installima hallatava baaslahenduse ja seejärel saate installida teise hallatava lahenduse, mis kohandab hallatava baaslahenduse komponente täiendavalt. Teine hallatav lahendus sõltub lahendusekomponentidest, mis on esimese lahenduse osa.

Süsteem jälgib neid lahendustevahelisi sõltuvusi. Kui püüate installida lahenduse, mis nõuab baaslahendust, mida pole installitud, ei saa te lahendust installida. Saate teate, et lahenduse installimiseks tuleb esmalt installida teine lahendus. Samamoodi ei saa te sõltuvuste tõttu baaslahendust desinstallida, kui lahendus, mis sellest sõltub, on endiselt installitud. Enne baaslahenduse desinstallimist peate desinstallima sõltuva lahenduse.

Vt ka

Kohandamisega alustamine
Kohandamiseks vajalikud õigused