Ajasti juhtelemendi lisamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.0

Kasutage ajasti juhtelementi Dynamics 365 Customer Engagementi vormides, kus kirjed peavad kindlat ajapõhist vahe-eesmärki täitma. Ajasti juhtelement näitab, kui palju aega on tegevuse täitmiseks aktiivse kirje lahenduses või kui palju aega on möödunud tegevuse lõpetamiseks mõeldud ajast. Vähimal määral peavad ajasti juhtelemendid olema konfigureeritud tegevuse täitmise õnnestumise või nurjumise kuvamiseks. Samuti saab neid konfigureerida hoiatuste kuvamiseks, kui tingimused viitavad nurjumisele.

Ajasti juhtelementi saab lisada mis tahes olemi vormile, kuid kõige sagedamini kasutatakse neid teenindusjuhtumi jaoks, eriti linkimisel väljadega, mis jälgivad teenusetaseme lepinguid. Saate vormi kehaossa lisada mitu ajasti juhtelementi. Neid ei saa lisada päisesse või jalusesse.

Ajasti juhtelemendi suvandi Andmeallikas atribuudid kasutavad olemi välju.

  • Tõrkeaja väli kasutab kellaaja määramiseks kuupäeva ja kellaaja välja.

  • Kolm tingimusvälja kasutavad olemi jaoks üht väljadest Suvandikomplekt, Kaks suvandit, Olek või Oleku põhjus.

Ajasti juhtelemendi atribuudid

Järgmises tabelis kirjeldatakse ajasti juhtelemendi atribuute.

Rühm Nimi Kirjeldus
Nimi Nimi Nõutav. Juhtelemendi kordumatu nimi.
Silt Nõutav. Ajasti juhtelemendi jaoks kuvatav silt.
Andmeallikas Tõrkeaja väli Nõutav. Valige üks olemi kuupäeva ja kellaaja väljadest tähistamaks, millal peaks vahe-eesmärk täidetud olema.
Õnnestumise tingimus Nõutav. Valige olemi väli, mida kasutada vahe-eesmärgi õnnestumise hindamiseks, ja valige seejärel õnnestumist tähistav suvand.
Hoiatuse tingimus Valige olemi väli hindamaks vahe-eesmärgi täitmata jätmise ohtu, et kuvada hoiatus, ja valige seejärel, milline suvand tähistab hoiatuse kuvamise vajadust.
Tühistamise tingimus Valige olemi väli hindamaks vahe-eesmärgi saavutamise tühistamise vajadust ja valige seejärel, milline suvand tähistab vahe-eesmärgi tühistamist.