Arendusressursside vaatamine ja allalaadimine

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

See leht on mõeldud arendajatele, kes soovivad linkida Dynamics 365-i SDK või arendustööriistadega või soovivad teada saada teeninduse lõpp-punkti URL-e.

Organisatsiooni kordumatu nimi

Otsimisteenusega suhtlemisel vajate oma organisatsiooni jaoks kordumatut nime.

WindowsRakenduse Azure AppFabric väljaandja sert

See on avalik sert, mis on vajalik Azure Active Directory Access Control Service (ACS)’i konfigureerimiseks integreerimise jaoks.

Arenduskeskus

Dynamics 365 arenduskeskus MSDN-is sisaldab rohkesti arendajaid abistavat teavet. Leiate sealt SDK, mis sisaldab dokumentatsiooni, näidiseid ja tööriistu, aga ka tehnilisi artikleid, ülesseadmiskomplekte, videoid, ajaveebe, foorumeid jne.

Lisateavet arendusressursside lehe iga üksuse kasutamise kohta vt jaotisest Lõpp-punktide allalaadimine Dynamics 365 arendaja ressursside lehelt.

Otsimisteenus

See on veebiteenus, mis pakub SOAP-protokolli abil organisatsioonide kohta Dynamics 365-i serveris saadaolevat teavet. See teave sisaldab iga organisatsiooni URL-i.

Organisatsiooniteenus

See on veebiteenus, mis pakub SOAP-protokolli abil juurdepääsu teie organisatsiooni äriandmetele ja metaandmetele.

Organisatsiooni andmeteenus

See on protokolli OData (Open Data) veebiteenus, mis pakub RESTful API abil juurdepääsu teie organisatsiooni äriandmetele. See link avab CSDL-dokumendi (Conceptual Schema Definition Language), mis kirjeldab, kuidas selle API abil teie andmetele juurde pääseda.