Määrake töökäskude, broneeringute, ajakavapaneeli ja lepingute vaikesätted (Field Service).

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Leht Field Service’i sätted võimaldab süsteemiadministraatoritel määrata töökorralduste, broneeringute, ajakavapaneeli, lepingute ja muude suvandite vaikesätteid.

  1. Unified Interface’i raamistiku rakenduses liikuge jaotisse Field Service > Field Service’i sätted. Kui kasutate varasemat brauseri versiooni, minge jaotisse Field Service > Haldus > Field Service’i sätted.

Kuvatõmmis, mis näitab Field Service’i sätete paiknemist Unified Interface’i raamistiku rakenduses

  1. Sisestage nõutavad andmed. Sätete kirjeldust näete järgmises tabelis.

  2. Valige Salvesta.

Töökäsu ja broneeringute sätted

Suvandid Kirjeldus
Üldine Saate valida reserveerimise ja töökäsu vaikesuvandid.
Töökäsu eesliide Saate valida kõigile oma töökäskudele vaike-eesliite. Eesliide lisatakse töökäsu numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada töökäske süsteemis olevatest muud tüüpi teenusetaotlustest.
Planeeritud reserveeringu vaikeolek Määrab uue ressursi reserveerimiskirje jaoks reserveerimise oleku vaikeväärtuse. Lisateave: Broneerimisolekute seadistamine
Tühistatud reserveeringu vaikeolek Saate valida tühistatud reserveeringute jaoks vaikeoleku. Näiteks Tühistatud. Lisateave: Broneerimisolekute seadistamine
Lõpuleviidud töökäsu vaikeolek Saate valida, kas lõpuleviidud töökäsu vaikeolek on Lõpule viidud või Sisestatud. Lisateave: Broneerimisolekute seadistamine
Broneeringu vaikekestus Saate valida reserveeringu vaikekestuse. Näiteks on uue reserveeringu loomisel selle vaikekestus 30 minutit.
Töökäsu algusnumber Saate valida oma töökäskude algusnumbri. Näiteks kui valite „100”, on teie esimese töökäsu number 100, teise number 101 jne.
Töökäsu arve loomine Saate valida, kas süsteem peaks automaatselt looma töökäskude jaoks arve, kui olekuks on määratud Suletud – sisestatud.
Reisikulu üksus Saate valida, millist toodet kasutatakse süsteemis töökäsu reisikulude jaoks. Näiteks kui teil on reserveering tüübiga Reisimine, loob süsteem automaatselt töökäsu teenuse reisiaja töölehe kestusega. Hind määratakse standardsete hinnakujundusreeglite järgi. Lisateave: Toote või teenuse loomine
Vaikeladu Saate valida vaikelao, kust töökäsu tooted võetakse, kui pole teisiti määratud. Lisateave: Lao loomine
Töökäsu/reserveeringu inaktiveerimine Saate valida, millal süsteem peaks töökäsud ja reserveeringud automaatselt inaktiveerima.
Töökäsu inaktiveerimine selle sisestamisel Saate valida, kas süsteem peaks töökäsu inaktiveerima, kui olekuks muudetakse Suletud – sisestatud. Lisateave: Töökäskude alamolekute seadistamine
Töökäsu inaktiveerimine tühistamisel Saate valida, kas süsteem peaks töökäsu inaktiveerima, kui olekuks muudetakse Suletud – tühistatud. Lisateave: Töökäskude alamolekute seadistamine
Broneerigu inaktiveerimine selle lõpuleviimisel Saate valida, kas süsteem peaks ressursi reserveeringu inaktiveerima, kui süsteemi olekuks määratakse Lõpule viidud. Lisateave: Broneerimisolekute seadistamine
Broneeringu inaktiveerimine selle tühistamisel Saate valida, kas süsteem peaks ressursi reserveeringu inaktiveerima, kui süsteemi olekuks määratakse Tühistatud. Lisateave: Broneerimisolekute seadistamine
Ressursi tasutüüp Saate teha süsteemis omaloodud maksetüüpide seast valiku, et arvutada ajatemplipõhised tööjõukulud reserveerimistöölehtedel, kui reserveering märgitakse lõpuleviiduks. Lisateave: Ressursi tasutüüpide seadistamine
Töötasu tüüp Saate valida tasutüübi, mida kasutatakse koos ressursi tavalisel tööajal tehtud tööga.
Pühade ja puhkepäevade tasutüüp Saate valida tasutüübi, mis rakendatakse päevadele, mis on märgitud kui Pühad ja puhkepäevad. Lisateave: Määrake, millal teie äri on lõpetatud
Reisimise tasutüüp Saate valida tasutüübi, mis rakendatakse ajale, millal ressurss reisib teeninduskohta teenindustöö tegemiseks.
Ületunnitöö tasutüüp Saate valida tasutüübi, mis rakendatakse ajale, mis jääb väljapoole ressursi planeeritud tööaega.
Vaheaja tasutüüp Saate valida tasutüübi, mis rakendatakse ajale, millal ressurss on puhkepausil, tehes samal ajal teenindustööd.
Ajakavaabiline Saate valida ajakava assistendi vaikesuvandid.
Teeninduspiirkonna automaatne filtreerimine Saate valida, kas ajakavaabiline peaks tulemusi automaatselt filtrima töökäsu piirkonna järgi. Lisateave:Alade seadistamine
Raadiuse vaikeväärtus Saate valida vaikeraadiuse, mida ajakavaabiline kasutab töökäskude jaoks ressursside otsimisel. Näiteks kui valite raadiuseks 20 km, leiab ajakavaabiline ressursid, kes asuvad töökäsu reserveerimise asukohast 20 km ulatuses.
Raadiuse vaikeühik Saate valida miilid või kilomeetrid.

Ajakavapaneeli sätted

Suvandid Kirjeldus
Tahvel Saate valida ajakavapaneeli vaikesuvandid. Lisateave: Ajakavapaneeli konfigureerimine
Plaanija funktsiooni Field Service üksikasjade vaade. Saate valida töökäskude ajakavapaneeli paani Üksikasjad vaikevaate.
Plaanija funktsiooni Field Service kohtspikrivaade Saate valida vaikevaate kohtspikri jaoks, mis kuvatakse, kui hoiate hiirekursorit ajakavapaneelil oleva töökäsuga lingitud reserveeringu kohal.
Plaanija funktsiooni Field Service vahemiku tekstimall Saate sisestada HTML-koodi, et määratleda ajakavapaneelil funktsiooni Field Service reserveeringutes kuvatav tekst ja vorming.
Plaanija põhivahemiku tekstimall Saate sisestada HTML-koodi, et määratleda ajakavapaneelil olevate töökäskudega mitteseotud reserveeringutes kuvatav tekst.
Teatiste ajalõpp (sekundites) Saate sisestada vaikesageduse sekundites, mille järel peaks ajakavapaneel automaatselt värskenduma.
Reserveeringu hoiatuse mall See on reserveeringuhoiatuse olemi jaoks. Teil võivad olla reserveeringuhoiatused, mis kuvavad teavet hoiatuse sees. Saate siin kuvatavaid andmeid muuta.
Plaanija põhiüksikasjade vaade See kehtib reserveeringutele, mis pole töökäsuga seotud. Saate valida ajakavapaneelil suvandi Üksikasjad vaikevaate töökäskudega mitteseotud reserveeringute jaoks.
Plaanija põhikohtspikrite vaade See kehtib reserveeringutele, mis pole töökäsuga seotud. Saate valida ajakavapaneelil kohtspikrite vaikevaate töökäskudega mitteseotud reserveeringute jaoks.
Teisaldamisel praeguste vahemike tühistamine Saate valida, kas vahemike teisaldamisel teisele ajale tuleb vanad vahemikud maha jätta ja nende olekuks määrata Tühistatud.
Kaardivaade Saate valida ajakavapaneeli kaardivaate vaikesuvandid. Lisateave: Ajakavapaneeli konfigureerimine
Plaanija ressursi kohtspikrite vaade Saate valida vaikevaate teabe kuvamiseks, kui liigutate hiirekursorit ajakavapaneeli kaardivaatel ressursi knopka kohal.
Plaanija äriüksuse kohtspikrite vaade Saate valida vaikevaate teabe kuvamiseks, kui liigutate hiirekursorit ajakavapaneeli kaardivaatel äriüksuse knopka kohal.
Planeerimata töökäsu kohtspikrite vaate ID Saate valida vaikevaate teabe kuvamiseks, kui liigutate hiirekursorit ajakavapaneeli kaardivaatel planeerimata töökäsu knopka kohal.
Plaanija ressursi üksikasjade vaade Saate valida vaikevaate teabe kuvamiseks ajakavapaneeli üksikasjade paanil, kui klõpsate ressursi kaardiknopkal.
Plaanija äriüksuse üksikasjade vaade Saate valida vaikevaate teabe kuvamiseks ajakavapaneeli üksikasjade paanil, kui klõpsate äriüksuse kaardiknopkal.
Ressursside sünkroonimise ajalõpp (sekundites) Ajakavaabilises reaalajas režiimi kasutamisel otsib süsteem ressursi praegust asukohta tabelist Mobiilne audit, võttes aluseks andmed tema mobiilsideseadmest. See säte määrab, kui vana võib olla viimane teadaolev ressursi asukoht mobiilse auditi tabelis, olles siiski kasutatav ajakavaabilise päringus.

RMA

Suvandid Kirjeldus
Eesliide RMA Saate valida vaike-eesliite tagastatava kauba autoriseerimisele (RMA). Eesliide lisatakse RMA numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada RMA süsteemis olevatest muud tüüpi teenusetaotlustest. Lisateave:Tagastuse töötlemine
RMA algusnumber Saate valida RMA-de algusnumbri. Näiteks kui valite „1000”, on teie esimese RMA number 1000, teise number 1001 jne. Lisateave:Tagastuse töötlemine

RTV

Suvandid Kirjeldus
Eesliide RTV Saate valida vaike-eesliite hankijale tagastamisele (RTV). Eesliide lisatakse RTV numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada RTV süsteemis olevatest muud tüüpi teenusetaotlustest. Lisateave: Tagastuse töötlemine ja Hankijale tagastuse loomine
RTV algusnumber Saate valida RTV-de algusnumbri. Näiteks kui valite „2000”, on teie esimese RTV number 2000, teise number 2001 jne. Lisateave: Tagastuse töötlemine ja Hankijale tagastuse loomine

Lepped

Suvandid Kirjeldus
Leppe eesliide Saate valida lepete vaike-eesliite. Eesliide lisatakse leppe numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada leppeid muude süsteemis olevate andmete seast. Lisateave: Kliendilepete seadistamine
Töökäsu automaatne loomine leppe reserveeringu jaoks Saate valida, kas süsteem peaks töökäsu reserveeringud lepete põhjal automaatselt looma. Kui sätteks on valitud Ei, peate töökäsukirjed käsitsi looma, klõpsates kirjes Ajakava kuupäev lindinuppu. Lisateave: Kliendilepete seadistamine
Reserveerimiskuupäevade loomine X kuud ette Funktsiooni Field Service lepped loovad reserveerimiskuupäevad leppe reserveeringu seadistuse korduvuse ajakava põhjal. Need on kuupäevad, millal süsteem loob töökäsukirje, kui töökäsu automaatse loomise sätteks on valitud Jah. See säte määrab, mitu kuud ette loob süsteem reserveerimiskuupäeva kirjed. Lisateave: Kliendilepete seadistamine
Arvete kuupäevade loomine X kuud ette Funktsiooni Field Service lepped loovad arvekuupäevad leppe arvete seadistuse korduvuse ajakava põhjal. Need on kuupäevad, millal süsteem loob arvekirje, kui arve automaatse loomise sätteks on valitud Jah. See säte määrab, mitu kuud ette loob süsteem arvekuupäeva kirjed. Lisateave: Kliendilepete seadistamine
Leppe algusnumber Saate valida lepete algusnumbri. Näiteks kui valite „3000”, on teie esimese leppe number 3000, teise number 3001 jne.
Leppe töökäsu loomine X päeva ette Kui töökäskude automaatse loomise sätteks on valitud Jah, loob süsteem töökäsukirjed korduvuse ajakava ja olemasolevate reserveeringukuupäevade põhjal. See säte määrab, mitu päeva enne reserveerimiskuupäeva luuakse töökäsukirje. Lisateave: Kliendilepete seadistamine
Leppe arvete loomine X päeva ette Süsteem loob arvekirjed arvete korduvuse ajakava ja olemasolevate arvekuupäevade põhjal. See säte määrab, mitu päeva enne arvekuupäeva luuakse arvekirje. Lisateave: Kliendilepete seadistamine

Ostutellimuse sätted

Suvandid Kirjeldus
Ostutellimuse eesliide Saate valida ostutellimuste vaike-eesliite. Eesliide lisatakse ostutellimuse numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada ostutellimusi muude süsteemis olevate andmete seast.
Ostutellimuse kinnitus on nõutav Valige see, kui ostutellimus vajab kinnitamist, enne kui selle olekuks saab muuta Esitatud. Lisateave: Ostutellimuse loomine
Ostutellimuse algusnumber Saate valida ostutellimuste algusnumbri. Näiteks kui valite „4000”, on teie esimese ostutellimuse number 4000, teise number 4001 jne.
Laost otsas oleva toote kasutamine Saate valida, kuidas süsteem reageerib, kui töökäsu toodet kasutatakse laost hetkel puuduva toote puhul. Valiku Kinnita korral palutakse kasutajal otsustada, kas jätkata või mitte, ja valiku Piira korral ei saa töökäsu toodet kasutada.

Varude sätted

Suvandid Kirjeldus
Varude ülekande eesliide Saate valida varude ülekande numbrite vaike-eesliite. Eesliide lisatakse varude ülekande numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada varude ülekannet muude süsteemis olevate andmete seast.
Varude korrigeerimise eesliide Saate valida varude korrigeerimise numbrite vaike-eesliite. Eesliide lisatakse varude korrigeerimise numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada varude korrigeerimist muude süsteemis olevate andmete seast.
Varude ülekande algusnumber Saate valida varude ülekande numbrite algusnumbri. Näiteks kui valite „5000”, on teie esimese varude ülekande number 5000, teise number 5001 jne.
Varude korrigeerimise algusnumber Saate valida varude korrigeerimise numbrite algusnumbri. Näiteks kui valite „6000”, on teie esimese varude korrigeerimise number 6000, teise number 6001 jne.

Muud sätted

Suvandid Kirjeldus
Bingi API-võti Vaikevõti lubab geokodeerimise ja kaardistamise funktsionaalsuse. Kui soovite kasutada oma võtit, määrake see siin.
Oleminumbri pikkus Saate sisestada olemi numbrite arvu Näiteks kui sisestate 5, on esimene töökäsu number 00001.
Hinnanguliste toodete automaatne eraldamine Kui tooted lisatakse töökäsule enne töö algust, muutub töökäsu tootekirje rea oleku vaikesätteks Hinnanguline. See säte määratleb, kas töökäsu tootekirje sätteks on määratud Eraldatud, kui rea olek on endiselt Hinnanguline, mitte Kasutatud.
Aadresside automaatne geokodeerimine Saate määrata, kas süsteem peaks ettevõtte aadressi põhjal automaatselt lisama asjakohased laius- ja pikkuskraadi väärtused. Lisateave: Automaatse geokodeerimise sisselülitamine
Toote kulu tellimus Saate valida tellimuse toote kulu jaoks.

GPS-andmete sätted

Funktsiooni Field Service saab integreerida muude osapoolte GPS-teenuse pakkujatega, et võimaldada ressursside või sõidukite reaalajas asukoha määramist ajakava kaartidel. Need sätted võimaldavad teil vastendada integreeritud GPS-i andmed Field Service’i süsteemiga.

Suvandid Kirjeldus
Kohandatud GPS-i andmed Saate valida, kas süsteem kasutab kaardivaates kuvatavate ressursside geograafiliste asukohtade allika saamiseks kohandatud olemit.
Kohandatud GPS-i ressursi väli Näitab geograafiliste asukohtade jaoks kasutatava ressursi loogilist nime.
Kohandatud GPS-i laiuse väli Näitab geograafiliste asukohtade jaoks kasutatava laiuse loogilist nime.
GPS-i asukoht aegub X minuti pärast Saate sisestada GPS-i asukoha aegumise aja.
Kohandatud GPS-i asukoha olem Näitab geograafiliste asukohtade jaoks kasutatava kliendiolemi loogilist nime.
Kohandatud GPS-i ajatempli väli Näitab geograafiliste asukohtade jaoks kasutatava ajatempli loogilist nime.
Kohandatud GPS-i pikkuse väli Näitab geograafiliste asukohtade jaoks kasutatava pikkuse loogilist nime.

Märkused

Sellele alale saate enda jaoks märkmeid lisada.

Vt ka

Ülevaade
Installimine
Kasutajakontode ja turberollide vaatamine
Automaatse geokodeerimise sisselülitamine