Toote või teenuse loomine (Field Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Teenuse Dynamics 365 for Field Service tooteolem sisaldab teavet toodete kohta, mida võidakse klientidele müüa. Selles olemis tavaliselt salvestatav teave on mudeli number, valmistaja, garantiiteave, hind, maksumus jne. Tooted lisatakse tavaliselt töökäskudele juhtumi lisamisel. Töökäsule lisatud toodete esialgne olek on „eeldatav” ja need saab märkida „kasutatuks”, mis näitab, et need müüdi ära ja nende eest esitati kliendile arve.

 1. Klõpsake põhimenüüs valikuid Field Service > Haldus ja seejärel tehke valik Toode.

 2. Klõpsake käsku Lisa toode.

 3. Sisestage oma teave.

  • Ühikurühm: valige ühikurühm. Ühikurühm, on mitmesuguste ühikute kogum, milles toodet müüakse, ja see määratleb, kuidas eraldi üksused on suurematesse kogustesse rühmitatud. Näiteks kui lisate tootena seemned, võis teil olla loodud ühikurühm nimega „Seemned” ja selle põhiühikuks määratud „pakk”.

  • Ühik: valige levinuim ühik, milles toodet müüakse. Ühikud on kogused või mõõtühikud, milles tooteid müüte. Näiteks kui lisasite tooteks seemned, saate neid müüa pakkide, kastide või kaubaalustena. Iga selline üksus on tooteühik. Kui seemneid müüakse enamasti pakkidena, valige see ühikuks.

  Lisateave: Ühikurühma loomine ja ühikute lisamine sellesse rühma (rakendus Sales)

Märkus

Toote kehtivusaja määravad väljad Kehtivuse algus ja Kehtivuse lõpp. Nende väljadega pole seotud mingit äriloogikat, v.a see, et kuupäev Kehtivuse lõpp peab olema hilisem kui Kehtivuse algus. Vajaduse korral saate töövoo, lisandmooduli või tarkvara Rakenduse Dynamics 365 Customer Engagement veebiteenused abil nendel väljadel oma äriloogikat kasutada. Näiteks käivitage plaanitud töö eelmise hooaja toodete automaatseks kasutusest kõrvaldamiseks, kasutades väljal Kehtivuse lõpp valitud kuupäeva.

 1. Klõpsake nuppu Salvesta.

 2. Klõpsake jaotises Toote atribuudid valikut + Lisa atribuutide kirje ja seejärel valige seotud toode. Lisateave: Atribuutide kasutamine toote kirjeldamiseks (rakendus Sales)

 3. Klõpsake jaotises Muud üksikasjad valikut + Lisa hinnakirjaüksuse kirje ja seejärel looge hinnakirjaüksus iga ühiku jaoks, milles see toode on saadaval. Lisateave: Hinnakirja loomine (Project Service Automation)

 4. Klõpsake jaotises Toote seosed valikut + Lisa toote seose kirje ja seejärel valige seotud toode. Lisateave: Seotud toodete määratlemine müügi tõenäosuse suurendamiseks (rakendus Sales)

 5. Lisage jaotisse Field Service oma andmed, et määratleda, kas loote toodet või teenust.

  • Field Service’i toote tüüp

   • Varud: seda valikut kasutatakse väärtuslike toodete puhul või nende toodete puhul, mille kohta tehakse inventuuri ja mille koguseid laos jälgitakse.

   • Mittelaokaup: seda valikut kasutatakse väheväärtuslike kaupade puhul, mille kohta tavaliselt inventuuri ei tehta. Selle näiteks on tarvikud, nagu kleebised, sulgurid jne.

   • Teenus: teenuse valikut kasutatakse teenusetoodete loomiseks, milleks on klientidele müüdav tööjõud. Teenusetoodete koguseid mõõdetakse ajalise kestusega. Töökäsuga saab teenusena seostada ainult teenusetooteid.

  • UPC-kood: saate seadistada UPC-koodi. Seda kasutatakse sageli toote vöötkoodiväärtusena, et leida toode üles, kui mobiilsed kasutajad vastava vöötkoodi skannivad.

  • Vaikehankija: saate sisestada hankija.

  • Maksustatav: valige, kas toode või teenus on maksustatav.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

 7. Kui olete kõigi üksikasjade lisamise lõpetanud, vaadake kõik üle, et kontrollida, kas kõik on õige. Klõpsake käsuribal nuppu Eelvaade. Dialoogiboksis Atribuutide eelvaade saate kontrollida, kuidas toote atribuudid müügiagentidele kuvatakse, kui nad toodet või kogumit müüvad.

Kui olete kõigi andmete kontrollimise lõpetanud, klõpsake valikut Valmis.

Vt ka

Dynamics 365 for Field Service’i ülevaade
Hinnakirja loomine
Ostutellimuse alamolekute seadistamine
Lao loomine
Tarnevaliku loomine
RMA alamoleku loomine
RTV alamolekute seadistamine
Tagastuse töötlemine Kasutusjuhend