Ressursi ajastamise optimeerimine (RSO)

Ressursi ajastamise optimeerimine (RSO) on Dynamics 365 for Field Service rakendusele lisatav omadus, mis võimaldab teil automaatselt ajastada töökäskusid kõige sobivamale ressursile, optimeerides broneeringuid lühima reisiaja, saadaval oleva tööaja ja paljude teiste piirangute põhjal.

RSO on üks kolmest ajastamisvõimalusest rakendusel Dynamics 365 for Field Service:

 1. Käsitsi ajastamine: liigutage töökäsu nõuded alumiselt paneelilt ressursi kalendrisse ülal.

 2. Ajastamise abiline: võimaldab teil vasakul paneelil filtreerida ressursse sõiduvahemiku, oskuste, kuupäevade, rollide, territooriumite ja muu põhjal. Süsteem soovitab paremal saadaolevad ressurssid ja kuvatab eeldatavad reisiajad.

 3. Ressursi ajastamise optimeerimine: see lisandmoodul analüüsib marsruute ja automaatselt ajastab broneeritavad kirjete reisiaja vähendamiseks ja tööaja suurendamiseks ja enam, tuginedes teie konfigureeritud eesmärkidel, nagu "reisiaja minimeerimine" ja "tööaja maksimeerimine."

Ressursi ajastamise optimeerimise kasutamise eelised

 • Automaatne ajastamine: enamike nõuete automaatne ajastamine säästab aega ja võimaldab dispešeril keskenduda eranditele ja arvetele.

 • Saavutuste skaala: võimaldab dispetšeril hallata suurema hulga ressursse, võimaldades ettevõttel laieneda.

 • Kliendirahulolu: paranenud efektiivsus annab paremini eeldatavad saabumisajad ja lõpetamisajad ning sujuvalt ajastab hädaolukordade jaoks lisatehnikud.

 • Tehnikute tõhusus ja kulu vähenemine:

  • Suurema hulga kohtumiste tööaega mahutamine suurendab tulu ja vähendab ületunnitöö kulusid.
  • Töökäskude ja tehnikut oskuste sobitamine vähendab kulu kokkulepete ärajäämisele.
 • Vähendatud reisiaeg tähendab väiksemat kütusekulu ja vähem sõiduki hooldamist:

  • Tagades, et teie tehnikud kasutavad lühimat võimalikku marsruuti järgides iga Bingi kaardi või teie kohandatud kaardirakenduse teenusepakkuja juhiseid, vähendab kütusekulu ja sõidukute kulumist.
  • Kui iga väljastegutsev tehnik säästab kuus ühe paagitäie kütust, kokku hoitud summa üldiselt ületab RSO maksumuse.
 • Suurendatud klientide säilitamine: suurema prioriteediga töökäskudele eelise andmine aitab vältida teenusetaseme lepingu karistuste vältimist ja aitab teil täita kienditeeninduse kohutsusi.

Rohkem ressursse

Privaatsusavaldus

Kui lubate ressursi ajastamise optimeerimise, saadetakse teave, sh ajastamise konfigureerimise teave ja töökäsu üksikasjad (asukohapõhine aadressiteave, nt konto aadress ja ressursi aadress) lahendusest Dynamics 365 teenusesse Bingi kaardid, et lubada järgmist.

 • Konkreetse aadressi geograafilise asukoha määramine (laius- ja pikkuskraad).

 • Asukohtadevahelise kauguse ja reisiaja arvutamine.

  Seejärel saadab teenus Bingi kaardid teabe tagasi lahendusele Dynamics 365. Administraator saab hiljem ressursi ajastamise optimeerimise keelata, et vältida edasist aadressiteabe saatmist teenusesse Bingi kaardid.